October 2004

Irak i dag

USA og de allierte gikk til angrep på Irak i mars 2003, og etter noen få ukers krig var Iraks hær i realiteten nedkjempet. President Bush erklærte 1/5 at "major combat operations have ended". (De fleste på venstresiden gjengir fortsatt dette utsagnet som om Bush sa at krigen var over, noe som er direkte løgnaktig.)

Frem og tilbake er dobbelt så langt

Vi kom til å tenke på dette ordtaket da vi så følgende overskrift i dagens Aftenposten: "Kutter skatt og øker avgifter". Artikkelen fortsetter: "Regjeringen gir lettelser i personbeskatningen på minst 4 milliarder kroner, men skjerper avgiftstrykket. Det kan være snakk om å øke momsen."

Tvang og psykiatri

Under overskriften "Spesialdommere for rusmisbrukere" i Aftenposten i dag kan vi lese at "Regjeringen vil at tungt belastede kriminelle rusmisbrukere skal dømmes til behandling og ikke til fengsel. Spesialdommere får ansvar for å skreddersy behandlingsopplegg og følge opp den enkelte rusmisbruker."

Videre: "I erkjennelsen av at norske fengsler er fylt til randen av narkotikamisbrukere som har begått narkorelaterte forbrytelser, og feilslåtte domstolsinitierte behandlingsopplegg, ønsker Regjeringen nå å snu på flisa."

Forverring for bedriftene

Regjeringens forslag til statsbudsjettet legges frem i dag, og vi vil senere komme tilbake med en noe mer utførlig kommentar, men allerede nå før den formelle fremleggelsen kl 10.00 har en av de sikkert mange foreslåtte forverringene for næringslivet blitt kjent.

Statsbudsjettet

Det fleste ser med forventning frem til offentliggjørelsen av statsbudsjettet: Her vil det avgjøres* om vi skal få en bedre sykelønnsordning, om det skal bli lavere pensjonsalder, om det skal bygges vei fra Snåsa til Grong, om Norlandsbanen skal forlenges, om vi skal få bredere vei fra Bergen til Stavanger, om vi skal betale mer elle mindre for alkohol, brus, tobakk, brød og melk, her skal det avgjøres hvor raskt bredbånd skal utbygges og om det skal innføres karensdager, om det skal bygges flere kirker, om det skal gis mer til uhjelp, om det skal bli «billigere» å gi penger til fagforening

En verdig prisvinner

Årets vinner av Nobels fredspris er den siste i en etterhvert lang rekke av vinnere som har mottatt prisen ikke for å ha utført reelt arbeide for å skape fred, prisvinneren er nå kun en person som Nobelkomiten hvert år velger for å være en propagandaperson for den politiske venstresidens hjertesaker.

Årets vinner er kvinne, hun er svart, hun er fra Afrika, hun er politiker, hun er opptatt av såkalt miljøvern, hun arbeider ikke engang for fred, og hun hevder at AIDS er en konspirasjon for å ta livet av flest mulig svarte*.

Blind høne finner også korn

Vi ble ganske overrasket over et oppslaget som vi nylig så i Nettavisen. Etter overskriften "SV kan ikke skatt" kunne vi lese følgende:

"SVs partileder Kristin Halvorsen frykter at partiet taper valgkampen hvis skatt blir hovedtema. Dette er et område SV-politikere ikke kan, innrømmer Halvorsen.

- Rekk opp handa den som vet hva bunnfradraget i formueskatten er, oppfordret Kristin Halvorsen på SVs landsstyremøte fredag ettermiddag.

Nobelprisen i økonomi

Omtalen av årets Nobelprisvinner i økonomi, Finn E. Kydland, innholder en del for oss interessante poenger.

Vi sakser fra økonomiredaktør Ola Storengs kommentar i Aftenposten i dag: "En av Kydlands sentrale tanker [er] at politikere gjør feil og ikke greier å gjennomføre sine forsetter Politikere bør tilsvarende ta konsekvensen av sin svakhet for kortsiktige fristelser og la den økonomiske politikken styre av nokså firkantede regler.

Avgifter: opp eller ned?

For noen uker siden møttes de nordiske sosialministre for å diskutere problemet med avgifter på alkohol: siden de er så høye vil mange handle sin sprit i naboland med lavere avgifter: dansker handler i Tyskland, svensker handler i Danmark, nordmenn handler i Sverige. Initiativtager til møtet var den daværende norske sosialminister Dagfinn Høybråten, og på en pressekonferanse etter møtet uttalte han at hans ønske var å etablere en egen nordisk sone med svært høye avgifter på alkohol, noe som måtet innebære at Sverige og Danmark måtte foreta en kraftig økning av sine alkoholavgifter.

Rettssikkerheten i fare?

Staten tjener nå 300 millioner i året på rettssaker. Dette kommer av at inntektene av rettsgebyrene er ca 300 mill større enn det det koster å drive rettsapparatet. (De nøyaktige tallene er nå offentliggjort av Domstolsadministrasjonen i bladet Rett på sak, og sier at det for 2004 er budsjettert med utgifter på 1333 mill kr, mens inntektene er budsjettert til 1640 mill kr*.)

"Meld flytting .?"

Oslo har i den siste uken sett byen prydet av plakater med teksten "Meld flytting!". Mange vil stille seg undrende til denne oppfordringen, men den som leser teksten på plakaten finner ut at det har med skatt å gjøre.

Det er nemlig slik at deler av de pengene vi har betalt til staten i skatter og avgifter skal gå tilbake til oss i form av "gratis" tilbud innen felter som skole, eldreomsorg, sosialhjelp, etc.

Et delikat problem

Den norske velferdsstaten har kommet opp i et meget delikat problem. Det handler om asylsøkere som har kommet hit til Norge med mangelfulle eller falske identitetspapirer og som har fått avslag på sin søknad om asyl/opphold og som har anket og da fått et endelig avslag på sin søknad og som nekter å samarbeide med myndighetene om å gjennomføre det endelige vedtak om avslag; skal disse ha rett til å bli forsørget - skal disse ha rett til å kreve kost og losji av de samme myndighetene som de har bedratt og som de nå nekter å samarbeide med?

Militære midler nytter

Det er svært lenge siden vi hørte om selvmordsbombere og andre terroraksjoner mot sivile i Israel. Og dette er ikke skjedd fordi de som ønsker å angripe Israel har gitt opp, det er skjedd pga. de militære tiltak som Israel har satt i verk de siste månedene.

Hva er det mest usexy du kan tenke deg?

I dagens politiske system er det ingen grense for hva politikerne blander seg opp i - de blander seg opp i alt fra sukkerinnhold i syltetøy via krumningsradius på agurker og hva som skal kunne sendes på TV til hvilke musikkformer som skal få offentlig støtte etc. - listen er endeløs.

Flere fattige

Til tross for at Regjeringene de siste årene har ønsket å redusere antall fattige og har ført en politikk i samsvar med dette, så øker antall fattige. Aftenposten i dag skriver under overskriften "Tilbakeslag i kampen mot fattigdom" at "Antall personer som havnet under fattigdomsgrensen, økte med 12 000 fra 2001 til 2002."

Svømmehaller etc.

Hvis man skal lage en liste over hva som er de verste resultatene av at det offentlige er innblandet i så mye og styrer så mye og disponerer så mye av de verdier som skapes i Norge, så er forfallet av offentlige bygninger en av de tingene som vil komme svært høyt opp på listen.

Ser man en bygning som er forfallen, så kan man være nesten sikker på at den er eid* av det offentlige.

Lover, ulover og "god jul og godt nyttår!"

"Lov mot sexkjøp håndheves ikke" var en overskrift i Aftenposten sist lørdag. Artikkelen fortsetter: "Ingen er dømt etter fire år gammel paragraf som kriminaliserer sexkjøp av barn mellom 16 og 18 år".

Politikerne har vedtatt denne loven, og den håndheves altså ikke. Tilsvarende finnes det et enormt antall lover som heller ikke håndheves. Alle, både politikere, politiet og rettsapparatet er kjent med at lovene ikke håndheves, og de syes at dette er greit. Hva er da poenget med disse lovene?

En annen verden er mulig

"Vi blir visst aldri ferdig med operaen!". Dette utsagnet er nok noe overdrevet, men selv i dag, nesten 60 år etter at man begynte å snakke om å bygge en opera i Norge, så fortsetter debatten. Det siste tema i denne debatten er hva slags sten bygningen skal kles med: det viser seg at marmor fra Italia vil bli flere titalls millioner billigere enn granitt fra Norge (!?).

"Stadig flere får kjønnssykdommer"

Frihet og ansvar hører sammen, og tilsvarende hører ufrihet og ansvarsløshet sammen. I Norge i dag har vi liten grad av frihet, og ansvarsløsheten er derfor økende. (Selvsagt vil da styringskåte politikere henvise til den økende ansvarsløshet og hevde at friheten må reduseres ytterligere, men dette poenget vil vi i dag la ligge.)

Lovfestet rett til heltidsjobb?

Svært mage tror at man kan løse problemer ved på vedta lover som forbyr de problematiske forholdene. Det siste utspill i den lange rekke av slike forslag kommer fra Tove Stangnes i det offentlige deltidsutvalget (ja , det finnes visstnok et slik).

Ifølge dagens (28/10) utgave av Aftenposten påstår utvalget at "stadig flere kvinner - særlig i helse. og omsorgsyrkene - opplyser at de vil jobbe mer enn de faktisk gjør".

Hva er det de holder på med?

Regjeringens medlemmer. Landets fremste kvinner og menn. Personer med bred erfaring fra samfunnslivet, personer som kjenner samfunn, geografi, økonomiske årsakssammenneger, personer man skulle tro kjenner det politiske spillet.

Dette er vel det inntrykk de fleste har av landets regjering. Men hvordan stemmer dette med virkeligheten?

La oss se på noen av de siste utspill fra noen av våre regjeringsmedlemmer: