December 2003

Tragiske tall

Mer enn 18 000 mennesker sitter i dag passive på asylmottak i Norge, og dette er tragisk. Antallet er større enn befolkningen i en rekke norske byer. Disse folkene har kommet hit som flyktninger fra undertrykkelse, krig eller fattigdom, og de er kommet hit for å arbeide, ikke for å bli oppbevart.

Islam

Religion er skadelig. Religioner forfekter irrasjonalitet og selvoppofrelse, og fører derfor i områder hvor de dominerer til ulykke, fattigdom og ufrihet. Vi så dette i Vesten i den perioden kristendommen dominerte, og vi så utslag som religionskrig, heksebrenning, tvangsomvendelser, henrettelser av kjettere, og inkvisisjon - alt igangsatt og entusiastisk støttet av kirken. Samtidig var dette en ytterst fattig periode, siden folk isteden for å produsere verdier forberedte seg på livet etter døden

Kjente til jukset - reagerte ikke!

TV2s nyhetsending i går fortale om rettssaken mot sentrale tillitsmenn i Norges målungdom. Denne saken går som kjent ut på at målungdommen hadde plassert fiktive personer på sine medlemslister for på den måten å øke statsstøtten, som ble tildelt på basis av antall medlemmer. Tillitsmennene har tilstått jukset, men vi er i tvil om må betale tilbake de mange millionene det er snakk om.

Alle jobber svart

«"Alle" tatt for svarthandel» fastslår en overskrift i dagens Aftenposten. Mer enn 50 småbutikker i Oslo-området er kontrollert, og kun én hadde overholdt gjeldene bestemmelser. Alle de andre drev ulovlig på en eller annen eller flere måter.

USA opphever ståltollen

Vi er meget glade for at president Bush nå endelig har opphevet beskytelsestollen på import av stål til USA.

Dessverre var det ikke oppslutning om prinsippet om frihandel som var grunnen til at Bush i går kunngjorde at tollrestriksjoner var opphevet, grunnen var frykten for mottiltak fra EU.

Dessverre er det slik at når staten som i dag i alle land har muligheten til å blande seg inn i økonomien med "helhetens beste" som påskudd, så vil politikerne bruke dette for å tilfredsstille sine egne kortsiktige interesser.

Oljeleting utenfor Lofoten

Enkelte selskaper ønsker nå å lete etter olje utenfor Norges kyst, utenfor Lofoten og i Barentshavet. Saken er til drøfting i regjeringen, og den vil muligens komme til en avgjørelse i løpet av kort tid.

Vi kan ikke se at det foreligger noen grunner overhode til at myndighetene skal nekte interessenter å lete etter - og evt. utvinne - olje i disse områdene.

Nobels fredspris

I disse dager utdeles Nobels fredspris til iraneren Shirin Ebadi.

Tildelingen til henne viser på alle vis hvor lite betydning virkelig fredsarbeid har med tildelingen av prisen å gjøre.

Ebadi sier hun er muslim (de fleste muslimske grupper bestrider dog dette, se mer nedenfor), og at hun vil søke likestilling mellom kviner og menn på grunnlag av Koranen.

Erna Solbergs besøk

Det er selvsagt prisverdig at kommunalminister Erna Solberg vil skaffe seg kunnskap om islam i Norge. I den anledning har hun ifølge en reportasje på TV i går besøkt det som ble beskrevet som "en muslimsk menighet". Hun hadde der samtaler med lederne, og med noen "alminnelige" medlemmer, og hun sa at hun hadde et positivt inntrykk.

-kaster mat for millioner

Butikkjeden KIWI blir nå kritisert fordi dens butikker kaster fullt brukbar mat til en verdi av ca én million kroner hver dag.

Grunnen er at kjeden har en garanti som går ut på at det i butikkens hyller ikke skal finnes varer hvis holdbarhetsdato er neste dag. Så hvis en vare er merket holdbar til 12/12, så blir den kastet på ettermiddagen 10/12.

Selvsagt er mange matvarer godt brukbare lenge etter at holdbarhetsdatoen er passert, så KIWI er blitt kritisert for det som fremstilles som en enorm sløsing.

Velkommen, Lidl

Som kjent er den tyske lavpriskjeden Lidl nå i ferd med å etablere seg i Norge. Lidl selger i stor grad egne merker, og har derved gjort hele prosessen mellom produsent og forbruker svært effektiv, men svært lave priser som resultat. Vi ser med glede på at norske forbrukere får enda et alternativ å velge mellom, og vårt syn er at dette er et gode for forbrukerne.

Det er interessant å se andre norske grupperingers reaksjon på Lidls kommende etablering.

Iraks diktator Saddam Hussein er tatt til fange

Det er med stor glede at vi har mottatt meldingen om at tyrannen som styrte Irak i mer enn 25 år nå er tatt til fange. Dette er en stor triumf for USA og deres allierte.

Vi håper at dette fører til at motstanden mot USA og de allierte med dette vil bli langt svakere. Det er ingen tvil om at en betydelig del av motstanden besto av Saddam-lojale styrker som ønsket diktaturet tilbake. Nå er denne muligheten ikek lenger realistisk.

Mørkemannsskifte

Dagfinn Høybråten er forarget over at han omtales som en mørkemann, og mener dette bildet av ham er skapt på redaksjonene i Akersgaten.

Det er det ikke dekning for å mene, bildet er nok heller skapt på Høybråtens eget kontor. Gjennom sitt arbeid med å avskaffe eiendomsrett og fri kontraktsrett i anledning røykeloven har KrFs nye leder med all ønskelig tydelighet vist sitt sanne ansikt. En mann som vil avskaffe elementære friheter til vårt eget beste er en mørkemann, i beste fall !

Nei til forbud mot skaut

Frankrike vil i morgen sannsynligvis innføre et forbud mot at muslimske elever i den offentlige skolen skal kunne benytte skaut/hijab. Hege Storhaug, som i Norge har gjort en imponerende innsats for å rette søkelyset mot kvinnefiendtlige holdninger i islam og blant muslimer, går nå inn for at også Norge bør innføre et slikt forbud. Hun sier ifølge TV2-nyhetene idag at hijab er kvinneundertrykkende, og at likestilling må komme foran religionsfrihet.

Sammenbruddet i EU

Sammenbruddet i forhandlingen om en ny grunnlov for EU kom ikke som noen overraskelse.

EU var opprinnlig (i 1957) syv land, men etter stadige utvidelser er antallet nå 25. EU er en tollunion utad, men innad skal det være det som feilaktig går under navnet fri konkurranse. Denne «frie» konkurransen innebærer ikke at produsenter kan skape og selge uten statlig innblanding, EUs «frie» konkurranse innebærer at alle aktører i markedet skal være underlagt akkurat de samme de samme offentige reguleringer.

Pensjonen

Hvert eneste år før jul viser nyhetssendingene på TV reportasjer om eldre mennesker, som regel kvinner, som har så liten pensjon at de ikke har råd til å kjøpe julegaver til sine barnebarn. Så også i år.

Selsvagt er det ille at endel mennesker har liten pensjon, men hvorfor er det blitt slik, og hvordan kan dette problemet løses?

Renten

Norges Bank reduserer sine rentesatser overfor bankene.

Norges Banks hovedstyre satte 17/12 ned bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,25 prosentenhet til 2,25 prosent med virkning fra 18. desember. D-lånsrenten reduseres tilsvarende.

Grunnen til at dette gjøres er i hovedsak at politikerne, som inkluderer ledelsen i Norges Bank, ønsker å få litt mer fart i norsk økonomi, og da vil en lavere rente være med på å hjelpe til med dette.

DLFs syn er at dette er feil medisin.

Helt feil fordeling

Justisminister Odd Einar Dørum har igjen kommet med et forslag som innebærer at byrdene ved kriminelle handlinger ikke skal legges på forbrytene, men på ofrene.

I Norge er det et betydelig antall kvinner som blir forfulgt av tidligere venner/kjærester/samboere/ektemenn. Denne oppførselen fra mennene er selvsagt totalt uakseptabel, og hvis den ikke er straffbar, så burde den være det.

Biltyv drept

Far og sønn ble i helgen frastjålet sin bil. De fulgte etter biltyven med et haglegevær, de kom til å fyre av et skudd mot tyven, og dette førte til at biltyven mistet livet.

Slike hendelser er meget tragiske. En ung mann har mistet livet, og to i utgangspunktet anstendige mennesker er blitt drapsmenn.

DVD-Jons piratvirksomhet

Dessverre har Økokrim igjen tapt i kampen for å få stanse DVD-Jons piratkopiering. Det er ingen grunnn til å mistenke hverken de innblandede advokater eller dommere for inkompetanse, så årsaken til kjennelsen som innebar at DVD-Jons piratkopiering ikke kan stanses må ligge i at dagens lovverk ikke beskytter opphavsmannens eiendomsrett.

DLF er tilhengere av privat eiendomsrett, og grunnlaget for denne er at den som skaper noe derved etablerer eiendomsrett til det han har skapt. Derfor kan han selge det på de betingelser han måtte ønske.

Julens virkelige innhold

I tider som disse er vi utsatt for så mye påvirkning at man lett kan komme til å glemme julens virkelige budskap.

Julen er en tid for feiring, en tid for å være sammen med familie og venner, en tid for å gi gaver til hverandre, en tid for velvilje overfor andre mennesker.

Kaoset omkring Kanal 4, ... Kanal 24

Det kaoset som nå hersker omkring overgangen fra P4 til Kanal 4 er et tydelig tegn på de problemer som statlig dirigering fører med seg.

Bakgrunnen er at P4 for et års tid siden mistet retten til å fortsette å sende på de frekvenser de hadde fått tildelt og brukt gjennom flere år; de politiske myndigheter ønsket å overlate de frekvensene P4 hadde innarbeidet til en kanal som var villig til å følge makthavernes ønsker om å sende flere andakter og mere nynorsk.

Upassende og uønsket innblanding

Kanal 24 begynner sine sendinger over nyttår, og igår presenterte de deler av programopplegget. En av programideene var å sende lyden til TV2 nyhetssending fra kl 2100. Utrolig raskt etter dette var tidligere kulturminister Trond Giske på TV hvor han sa fy fy til Kanal 24 - «dette er i strid med konsesjonsvilkårene, så det kan dere ikke gjøre» (ikke et ordrett sitat).

(Konsesjonsvilkårenede sa noe om at Kanal 24 skulle være en selvstendig nyhetsformidler, og Giske mente at det nevnte samarbeidet med TV2 var i strid med dette.)

Jordskjelv og frihet

Jordskjelvet i Bam i Iran er selvfølgelig en stor tragedie. Når 40.000 mennesker mister livet ved at deres hus faller sammen over dem, så er dette en forferdelig skjebne.

Men like kraftige jordskjelv har også rammet andre like tett befolkede områder praktisk talt uten at liv går tapt.

Grunnen til at dette kan skje er at der hvor jordskjelv rammer uten tap av liv, der er bygninger laget mye sterkere enn bygningene i Bam. Dette skjer f.eks. i California.

Hva er forskjellen på California og Bam? Dvs. hvilken forskjell er relevant her?