October 2011

Ekstra skatt på fet mat

Vi visste det måtte komme, og det kom (så vidt vi kjenner til) først i Danmark: der innføres det nå en ekstra avgift på mat som inneholder mettet fett.

Vi siterer fra BBC: ”Denmark introduces world's first food fat tax. Denmark has introduced what is believed to be the world's first fat tax - a surcharge on foods that are high in saturated fat.

Butter, milk, cheese, pizza, meat, oil and processed food are now subject to the tax if they contain more than 2.3% saturated fat. Danish officials say they hope the new tax will help limit the population's intake of fatty foods”.

Narkotikaforbudet dreper

”Tolv drept i mexicanske ferieparadis” forteller Dagbladet i går, og fortsetter: ”Tolv mennesker har blitt drept i to av Mexicos mest kjente reisemål i helgen.

Mazatlán, et av Mexicos mest besøkte turistbyer, drepte væpnede menn søndag fem mennesker i en bil utenfor en spritbutikk. Øyenvitner har forklart til politiet at gjerningsmennene ikke sa et ord før de begynte å skyte mot vennegjengen, som besto av tre menn og to kvinner.

Oliver

Barn har selvsagt rett til en trygg og god oppvekst, og til å bli lært det de trenger å kunne for å kunne fungere i samfunnet når de vokser opp. Det er i utgangspunktet foreldrenes oppgave å sørge for dette. Vi håper og regner med at det i de aller fleste tilfeller er slik; vi håper og regner med at de fleste barn har det godt i sin nære familie.

Men noen ganger går det ikke slik, og det viser seg å være umulig å løse problemene innen familien.

Demonstrasjonene

Det foregår store demonstrasjoner i Athen og New York. De er en protest mot de nødvendige nedskjæringene som nå er delvis innført i Hellas og som må komme i USA.

Men egentlig er disse demonstrasjonene, i den grad det er mulig å si noe velbegrunnet om hva de er for, en støtte til den politikken som har ført disse landene og alle andre velferdsstater et godt stykke nærmere det sammenbrudd som velferdsstaten nødvendigvis må føre til.

Steve Jobs

Steve Jobs er død, bare 56 år gammel. Han var en av de store entreprenørene i historien, helt på linje med folk som Henry Ford og Thomas Edison.

De syv dverger

Barack Obama er en av de aller dårligste presidentene USA noen gang har hatt, og det sier ikke lite. Hans massive løftebrudd er allerede legendariske, og noen tall som viser den sterkt negative utviklingen i USA etter at han tok over kan man finne i en tidligere kommentar her: http://stemdlf.no/node/5003

"Ulovlige nordmenn"

I enkelte sammenhenger kan man se plakater med tekst a la ”Ingen nordmenn er ulovlige!”. Vi har stor sympati for det som sies. Bakgrunnen for at man kan se slike tekster er tilfeller hvor noen mennesker som er i Norge blir nektet oppholdstillatelse av myndighetene og egentlig da må forlate landet. I virkeligheten blir slike utreiser ofte utsatt og utsatt med den følge at det i Norge i dag er flere tusen mennesker som oppholder seg ulovlig i landet, og det er disse som i den siterte tekst blir beskrevet som ”ulovlige”.

Bilbranner

En personbil er en fin ting. Den er et stort gode for den som eier den, eieren kan enkelt reise fra dør til dør dit han skal uten å vente på (ofte forsinkede og/eller overfylte) busser og tog, det er enkelt å ta med det man trenger av bagasje, det er enkelt å handle, det er enkelt å bringe barn til barnehaven, det er enkelt å reise på ferie, osv.

Ingen nyhetskommentar torsdag

Det kommer dessverre ingen nyhetskommentar torsdag 13/10.

Problem og løsning

Dersom man skal løse et problem må man først forstå hva som er årsaken til problemet. Han man en feil forståelse av hva årsaken er kan det hende at man forsøker på løse problemet på feil måte, og at man da bare gjøre problemet enda større.

10 % innsats

At det er store problemer i alle sektorer som politikerne styrer er velkjent. Problemene i helsevesenet er velkjente: køer, ventelister, ansvarsfraskrivelse, overarbeidede leger og sykepleiere, store underskudd i de regionale helseforetakene, ledere som går av, osv. er saker som vi kan lese om i avisene hver eneste dag. (”For tre år siden var jeg stolt og glad for endelig å kunne starte som sykepleier. Nå er det slutt. Jeg forlater et synkende skip” forteller en sykepleier i Aftenposten 13/10. Link nederst.)

Enda en sten til byrden

”NAV bøtelegger 100 bedrifter” fortalte NRKs tekstTV i går. Videre: ”NAV har for første gang tatt i bruk bøter for å tvinge norske bedrifter til å følge opp sykmeldte. Standardboten for hver bedrift er et beløp på seks ganger ett rettsgebyr, drøyt 5 000 kroner. I tilegg har 3 000 norske arbeidsgivere fått forhåndsvarsel om bøtelegging bare i løpet av september. Det betyr at de har tre uker på seg for å sende inn rapport etter de nye og skjerpede retningslinjene som ble satt i verk fra 1. juli i år”.

Ufrihet koster

Mangel på frihet er intet annet enn statlige tvangsmessige hindringer på frivillige, verdiskapende aktiviteter. Dvs. dersom man ikke har frihet må man gå omveier, man må gjøre ting på mer tungvinte og mer kostbare måter for å oppnå det man ønsker (hvis det i det hele tatt fortsatt er mulig). Derfor vil fravær av frihet føre til at alle mulige arbeidsoppgaver og alle verdiskapende tiltak blir mer omfattende, mer tungvinte - og derved dyrere. Dvs. fravær av frihet koster penger.

Renten

(Denne kommentaren vil bare ta for seg ett punkt ang. rente, men det er et punkt som vi sjelden ser kommentert.)

”Nå blir det vanskeligere å få lån” forteller NA24 i går, og vi sakser fra artikkelen: ”I en rapport fra DnB-økonom Kjersti Haugland heter det at at «større usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen, samt vanskeligere tilgang til utenlandsk finansiering, har ført til en innstramning av bankenes utlånspraksis mot bedriftene i tredje kvartal».

Hellas skal lære av Norge

Dette fortalte Aftenposten på sin forside i går, og det handler om at Hellas bør få tips fra Norge om hvordan de kan takle den enorme krisen de er inne i, en krise som er et uunngåelig resultat av velferdsstaten.

Lynsjingen av Gadaffi

”Sic semper tyrannis” er et latinsk uttrykk for en gammel sannhet som oversatt til norsk betyr noe sånt som “slik går det med tyranner”(uttrykket ble visstnok først brukt av de som drepte Julius Cæsar.) Vi er derfor ikke overrasket over den skjebne som ble Libyas tyrann gjennom mer enn 40 år, Muhammar Gadaffi, til del. Når han har tyrannisert sine undersåtter på de mest barbariske måter så er det ikke overraskende at de svarer med samme mynt når de får sjansen.

Åpenhet omkring 22. juli

Regjeringen vil ikke ha en egen særlov som begrenser åpenheten omkring 22.juli-komisjonens arbeid, opplyste Dagsrevyen i går. Kilden var Ap-veteranen Karl Eirik Schjøtt Pedersen, som nå er statssekretær ved statsministerens kontor. ”Det er viktig med åpenhet” var Dagsrevyens oppsummering av intervjuet med ham.

DLF er enige i dette. Men den åpenhet som Schjøtt Pedersen påstår er så viktig; hvordan står det til med åpenheten i 22. juli-saken? Dagsrevyens reportasje viser at det ikke finnes noen åpenhet i det hele tatt og at lukketheten er total.

Ny voldtekstrekord

”Oslo er voldtektshovedstaden i Skandinavia” forteller NRK i dag, og artikkelen på hjemmesiden forteller videre: ”Oslo er voldtektsverstingen sammenlignet med Stockholm og København [dette er regnet i forhold til folketall] …

I helgen ble Oslo rystet av to nye voldtekter. Én 17 år gammel jente og en kvinne i 20-årene ble voldtatt. 17-åringen ble funnet naken i sentrum etter at hun ble voldtatt på en fest. Kvinnen i 20-årene ble voldtatt av to menn i Slottsparken da hun vei hjem fra byen. …

En ikke overraskende utvikling

New York Post forteller følgende om noe som har rammet Wall Street-demonstrantene: ”Thieves preying on fellow protesters".

"Occupy Wall Street protesters said yesterday that packs of brazen crooks within their ranks have been robbing their fellow demonstrators blind, making off with pricey cameras, phones and laptops -- and even a hefty bundle of donated cash and food.

“Stealing is our biggest problem at the moment,” said Nan Terrie, 18, a kitchen and legal-team volunteer from Fort Lauderdale.

Alternativ energi

Alternativ energi, såkalt fornybar energi, er solkraft og vindenergi, som i motsetning til tradisjonelle energiformer – olje, kull, vannkraft, atomkraft – visstnok skal være mer miljøvennlig og forurensningsfri.

Men disse alternative energiformene har mange problemer, men ett av dem peker seg ut: de produserer svært lite energi. De er bare uttrykk for ønsketenkning og faktavegring (men passer da godt inn i hvordan folk i miljøbevegelsen og på venstresiden tenker).

Valget i 2013

Ved Stortingsvalget i 2009 stilte DLF i tre fyker. Vi har planer om å stille i enda flere fylker i 2013. Det første skritt mot dette målet ble tatt sist lørdag da det i Oslo ble arrangert en samling for fylkeskontakter fra omtrent halvparten av landets fylker.

De 25 DLFere som var tilstede diskuterte temaer som strategi, partikultur, den politiske situasjon samt ulike sider ved DLFs politikk.