October 2009

NTB, religionskritikk og rasisme

Journalister bør være nøytrale. De bør ikke blande reportasje og egne kommentarer; de bør rapportere en sak ved å legge vekt på det som er viktig ved saken; de bør ikke sortere fakta ut i fra egne standpunkter, dvs. de bør ikke utelate fakta som ikke passer inn med deres forutinntatte standpunkter eller fordommer. Det finnes mange eksempler på at dette viktige prinsippet brytes. Christian Skaug i Document.no tar opp et ferskt eksempel fra NTB 1. oktober.

Oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen

I går ble det overlevert mer enn 50 000 underskrifter til regjeringen i protest mot oljeutvinning utenfor Lofoten/Vesterålen.

Saken ble presenteret på TV2-nyhetene i går morges, og en talsperson for ”Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen” uttalte at det var to hovedgrunner til at de hadde satt i gang denne kampanjen: Klima, og å bevare fiskebestanden.

California leder an

”Nå er økonomien i USAs mest folkerike stat nærmest på vei utafor stupet raskere enn du kan si «Hasta la vista, baby». Problemene står i kø for guvernør Arnold Schwarzenegger.

Budsjettunderskuddet i 2009-2010 er på 26,3 milliarder dollar. Arbeidsledigheten er på rekordhøye 12 prosent. Og boligmarkedet har nærmest kollapset.

Kassa er så slunken at offentlige ansatte har opplevd å få lønna utstedt i et slags gjeldsbrev, og den britiske storavisa The Observer i helga stilte spørsmålet: Blir California den første delstaten som velter? …

Irak (og Iran)

Norske medier har skrevet lite om Irak i det siste. Det er et tegn på at det går bra, at krigstilstanden begynner å bli et tilbakelagt stadium, at landet begynner å nærme seg normale forhold, dvs. at mengden terrorangrep mot befolkningen utført av muslimske ekstremister er blitt merkbart mindre og at styringen nærmer seg å bli som i et normalt demokrati. (Noe av det avisene er mest opptatt av er å kritisere USA, så når USAs frigjøring viser seg å få de resultater som var ønsket så kan avisene ikke lenger benytte tilstanden i Irak som et påskudd for å kritisere USA.)

Sarah Palin

Sarah Palins selvbiografi ”Going Rogue” gikk rett inn på førsteplassen på amazons bestsellerliste med en gang den ble annonsert. Boken kommer ikke ut før 17, november, men amerikanere er så interessert i Palin at de sender hennes selvbiografi til toppen av bestselgerlistene med en gang den blir annonsert. Det er klart at Palin har truffet noe i den amerikanske folkesjel.

http://www.amazon.com/Going-Rogue-American-Sarah-Palin/dp/0061939897/ref...

En latterlig pris, en latterlig tildeling

Nobels fredspris er gått til USAs president Barack Obama. Dette er en pris som det er blitt umulig å ta på alvor. Tidligere er den gitt til den moderne terrorismens far, Yassir Arafat; den er gitt til mannen som sørget for å innsette ayatolla Khomeiny som diktator i Iran, Jimmy Carter; den er gått til Al Gore for hans løgner om global oppvarming; og den er gått til en afrikansk kvinne som mente at aids er noe som de hvite har laget for å utrydde de svarte.

”Cash for Clunkers”

Som et slags plaster på såret fordi de ga store beløp (av skattebetalernes penger) for å redde noen av de som hadde toppstillinger i eller eide aksjer i de største bankene, satte Obama-administrasjonen også i verk et program som ble kalt ”cash for clunkers”, et program som var rettet mot stort sett vanlige folk.

”Regjeringen svikter ….”

”- Den rødgrønne regjeringen har sviktet alle landets studenter” er en overskrift i Dagbladet i går, og artikkelens poeng er at regjeringen i sitt nye statsbudsjett ikke bevilger nok penger slik at studentene ikke kan få 11 måneders studiestøtte.

Når statsbudsjettet legges frem i dag vil det nok vise seg at det ikke bare er studentene som vil føle seg sviktet fordi de ikke får nok penger av det offentlige. I dag er det slik at alle mener de har krav på å få nærmest alt de ønsker seg fra det offentlige, og dersom de ikke får det de ønsker seg så vil de føle seg sviktet.

Fortsatt i feil retning

Aftenposten oppsummerer tilstanden på sin førsteside i dag: ”Trygdeutgiftene fyker i været. Utgiftene til nordmenn som ikke kan jobbe øker dramatisk. Folketrygdutgiftene … blir på 272 milliarder kr neste år, en vekst på 30 milliarder fra i år. … I gårsdagens budsjettdokumenter lyser en ny virkelighet mot oss. Bruken av oljepenger i 2010 vil praktisk talt komme opp mot det toppnivå som tidligere var forespeilet for 2025”.

Folketrygdens utvikling

I går nevnte vi at folketrygdens utgifter hadde steget med 30 milliarder på ett år. En slik utvikling er helt uholdbar, den kan ikke fortsette. Dette var noe også statsminister Jens Stoltenberg kommenterte på en pressekonferanse i går (klipp ble vist både på Dagsrevyen og TV2-nyhetene).

Obama så langt

Barack Obama har nå vært president i ni måneder, og vi kan si med stor grad av sikkerhet se hva han egentlig ønsker å gjøre. Det bildet som tegner seg er ikke oppløftende.

Hvordan vil et offentlig helsevesen utvikle seg over tid?

Her er sitater fra en som sier det som det er:

Minstelønn

”Colorado senker minstelønnen” lyder en overskrift i Aftenposten i dag 20/10. Saken handler om at myndighetene i delstaten Colorado nå skal senke minstelønnssatsen til 7,24 dollar pr time. Ifølge Aftenposten, som henviser til USA Today, er dette første gang en amerikansk delstat kutter minstelønnen. Aftenposten forteller at dette vil ramme et stort antall arbeidstagere, opptil 70 000 personer kan bli omfattet av lønnskuttet.

Den fordrevne presten

Document.no forteller historien om den fordrevne presten i Tingbjerg:
”Tingbjerg i København har i lang tid vært plaget av innvandrerungdom som terroriserer kirken og menigheten. Nå har det gått så langt at presten Ulrich Vogel rømmer sognet og presteboligen legges ut til salg. Medlemmer av menigheten tør ikke si noe, særlig ikke de med barn, da det går ut over dem på skole eller til skole.”

Hvem bør – eller kan – lære?

”Flat læringskurve” dvs. de det gjelder er ikke i stand til å lære, er poenget i en kommentar av Per Anders Madsen på side 2 i Aften i går 21/10. Han tar for seg Kommunerevisjonens rapport om Oslo Byråds håndtering av utbyggingen av Holmekollen, et prosjekt som viser en nærmest total inkompetanse fra de ansvarlige politikeres side. Madsen summerer opp med følgende nøkterne formulering: ”De ansvarlige har ikke mestret … de [oppgaver de] ga seg i kast med”.

Som kjent er dette prosjektet blitt 600 millioner kr dyrere enn planlagt. (VI kommenterte dette 18/8: http://stemdlf.no/node/4510 ).

Ekkelt!

Se hvor mye din nabo tjener! Hvem er den rikeste kjendisen? Hvilken Skal-vi-danse-stjerne tjente mest i fjor? Hvor mye tjener din svigermor? Hvem i regjeringen er fattigst? Hvor mye tjener sjefen din? Sjekk hvor mye mer du tjener enn din gamle lærer!

Slike overskrifter har vi sett i avisene de siste dagene etter at skattelistene er lagt ut. Dvs. i dag kan alle via Internett enkelt se hvor mye alle andre i Norge tjener.

Vi synes dette er ekkelt.

NAV-kaoset

Riksrevisjonen har gjennomgått NAV, og vi siterer noen av de overskriftene TV2-nyhetene brukte i den forbindelse i sin reportasje 22/10: ”Regnskapet for NAV ikke godkjent”; ”Pengebruken ute av kontroll”; ”Staten mangler styring”, ”NAV ute av kontroll”, ”Feil som oppdages rettes ikke”, ”Dokumentasjon blir makulert”.

Det ble også nevnt enkelte ofte forekommende feil: ”Arbeidstakere får trygd”; ”Arbeidsaktive får pensjon”, og som noe av bakgrunnen for slike feil: ”En saksbehandler kan innvilge trygd – ukontrollert”.

Bjarne Håkon Hanssens nye jobb

Bjarne Håkon Hanssens har gått av som helseminister og har skaffet seg en ny jobb som PR-konsulent; han skal ”lære folk med penger hvordan de skal takle Ap” (slik Frank Aarebrot formulerer det i Dagbladet i dag).

Faren ikke over

Etter terrorangrepet som rammet London i 2005 er Vesten ikke blitt utsatt for noen terroraksjoner fra militante muslimer (hvis vi da ser bort fra angrepet i Mumbai/Bombay i India slutten av november i fjor).

Dette skyldes ikke at de ikke forsøker, det skyldes at de blir avslørt, dvs. alt tyder på at ulike grupper militante muslimer stadig forsøker å gjennomføre ulike typer terroraksjoner, men at de blir avslørt før aksjonene blir gjennomført.

Klimahysteriet fortsetter

I desember vil det bli underskrevet en klimaavtale i København, en klimaavtale som bygger på den påstand at det finnes en menneskeskapt global oppvarming, og som innebærer at kun store innskrenkninger i individuell frihet kan reddet jorden. Innskrenkninger i individuell frihet vil nødvendigvis gi enda større makt til politiske organer.

Dette skjer til tross for at det de siste ti år ikke har skjedd noen oppvarming, og til tross for at det blir stadig flere såkalte klimaskeptikere.

Svineinfluensaen

Det er mye vi kunne sagt om svineinfluensaen – eller reaksjonene på den: at myndighetene har kjøpt inn og fordelt vaksinen helt feil, at beredskapen, til tross for mange års planlegging for slike tilfeller, fungerer svært dårlig, osv.

Men vi skal sette fingeren på ett punkt, et punkt som bare delvis er politisk.

Vi tar utgangspunkt i et spørsmål i en overskrift i Aftenposten: ”Hvorfor dør så mange av svineinfluensa i Norge?” Artikkelen fortsetter: