December 2007

Tsar Putin

Det var ingen overraskelse at Putin (dvs. hans parti Forente Russland) vant gårsdagens valg i Russland. Etter at Putin kom til makten har han jevnt og trutt samlet mer og mer makt i sine hender, og når økonomien nå ser ut til å gå rimelig greit med en betydelig økonomisk vekst, er det egentlig ikke overraskende at befolkningen stemte for det de tror er videre stabilitet.

Årets viktigste bok: Tore Sandbergs "Overgrepet. Justismordene på Fritz Moen"

Det er Dagsavisen som beskriver Sandbergs bok om Fritz Moen-saken som årets viktigste bok, og det er lett å slutte seg til dette. Vi siterer fra Dagsavisens anmeldelse:

Diskriminering

"Overvektige diskrimineres" var temaet i en reportasje på en nyhetsending på TV i går. Utgangspunktet var at arbeidløsheten var langt større blant handikappede enn i resten av befolkningen, og dette gjaldt også overvektige.

Selv om overvektige ble innkalt til intervju etter at søknader var lest av arbeidsgiveren, så ble de sjelden ansatt. Oppslaget var illustrert med et fotografi av en sterkt overvektig person som satt i rullestol.

Politikerne svikter realfagene

Igjen kommer det oppslag om at politikerne svikter realfagene. NRK bruker overskriften "Regjeringen har svikter realfagene", men dette gjelder ikke bare den sittende regjeringen, det gjelder også tidligere regjeringer, dvs. både borgerlige og sosialistiske regjeringer svikter.

Vi siterer fra NRKs nettside: "Nesten ingen av målene i handlingsplanene for å styrke realfagene er nådd, viser en gjennomgang blant norske forskere.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL. Denne utgaven inneholder en kritisk artikkel om sosialdemokratiet med utgangspunkt i Aristoteles’ menneskesyn, en artikkel som er skrevet av filosofistudent Lars-Eric Bruce. Bladet innholder også en artikkel om den biologiske familiens betydning for barns utvikling av professor Marianne Skånland (Skånland har ingen tilknytning til DLF).

Årets beste bok, Onar Åms "Kampen om klimaet"

Det er sjelden vi kan stille oss 100 % bak en norsk bok, men i dette tilfellet kan vi det: Onar Åms "Kampen om klimaet" er årets beste bok.

Vekkelsespredikanter

Vekkelsespredikanter har antagelig forekomet omtrent så lenge menneskeheten har eksistert. Vi kjenner best til de amerikanske predikantene som herjet på begynnelsen av forrige århundre, og som det finnes mange eksempler på i litteratur og film, men det som er en passende beskrivelse av disse passer antagelig på alle, både før og etter.

Tilsynelatende logisk fra Høyre

Høyre-topp og tidligere administrasjonsminister Victor Norman går i et fersk utspill inn for å øke skattene. Vi siterer fra hegnar.no:

"Tidligere administrasjonsminister Victor Norman mener det er helt avgjørende at vi nå setter opp skattene for å styrke offentlig sektor.

– Hvis vi ikke er villige til å ta den diskusjonen jeg nå inviterer til, så vil offentlig sektor få en krasjlanding, ikke om ett år eller to, men om fem til ti år, sier Norman til NRK.

Typisk norsk: ofrene straffes, de kriminelle går fri

Krisesentrene er mer overfylt enn noen gang tidligere, melder NRK i morges. Kvinner tar med seg sine små barn og flykter fra sine voldelige menn til krisesentre, og dette skjer over hele landet. Mange av kvinnene tilbringer nettene på feltsenger eller på madrasser på gulvet, og enkelte har bodd på krisesentre i opptil et par år.

Vi siterer fra omtalen på nrk.no:

"Flere steder har antall overnattinger økt med mellom 40 og 100 prosent i år sammenliknet med i fjor.

Korrupsjon blant forsvarstoppene

Vi vet ikke helt hva vi skal si om den påståtte korrupsjonen blant forsvarstoppene. Der ser ut til at folk i Siemens, som er en av flere leverandører av teknologisk utstyr til Forsvaret, har betalt turer og ferieopphold for enkelte høyt opp i forsvarsledelsen, men enkelte av forsvarstoppene som det er rettet mistanke mot sier at de ikke visste at det var Siemens som betalte.

Korrupsjonen florerer

Det er ikke mange år sidene nordmenn flest mente at korrupsjon ikke fantes i Norge, korrupsjon er noe som finnes i Sør-Europa – nordmenn er alt for ærlige til å være korrupte.

I dag er det liten tvil om at Norge er gjennomkorrupt, dvs. at korrupsjon og omfattende snusk finnes overalt, på alle nivåer, fra høy til lav. Den siste avsløringen er beskrevet slik på Dagbladet.no i dag:

"Opptil 200 drosjesjåfører i Oslo kan miste løyvene sine fordi de har jobbet ulovlig ved siden av drosjejobben.

Verneplikt for kvinner

Regjeringspartienes ungdomsorganisasjoner ønsker nå å innnføre verneplikt også for kvinner. Vi siterer fra omtalen av saken på nrk.no:

"Alle de tre regjeringspartienes ungdomsorganisasjoner går inn for allmenn verneplikt i forsvaret både for kvinner og menn.

De rødgrønne ungdomspartiene mener både likestilling mellom kjønnene og styrking av forsvaret er argumenter for å innføre verneplikt også for kvinner.

Større løftebrudd enn vanlig

At politikere bryter løfter er ikke noe nytt, slikt har forekommet så lenge politikere har eksistert, dvs. så lenge politikerne har lovet befolkningen at staten/det offentlige skal løse deres vanlige problemer og utfordringer.

Men de to løftebrudd som regjeringspartiene nå foretar, og som ble behørig omtalt i nyhetsendingene på TV i går, er blant de groveste vi har sett.

Julens virkelige innhold

I tider som disse er vi utsatt for så mye påvirkning at man lett kan komme til å glemme julens virkelige budskap.

Julen er en tid for feiring, en tid for å være sammen med familie og venner, en tid for å gi gaver til hverandre, en tid for velvilje overfor andre mennesker.