September 2006

"Skrik" og "Madonna"

Vi er svært glade for at "Skrik" og "Madonna" i går kom til rette, to år etter at de ble stjålet fra Munch-museet.

Homofile banket opp

"Cengiz (29) og en kamerat var utenfor Naken da de, natt til lørdag, ble overfalt og banket opp av to ukjente personer. - Jeg fikk bare sett han ene, og han hadde trekk fra Midtøsten," . leser vi på Gaysir.no.

Videre fra Gaysir: " Vi gikk forbi Naken, og da hoppet det to på oss. Det kom veldig fort, og det kom to slag i trynet.

Problemer og ikke-løsninger

Det er mange problemer i Norge i dag, Svært mange. Alle er oppmerksomme på dem. Alle vil gjøre noe for å løse dem. Men aldri skjer det at noen i etablerte miljøer kommer med forslag som virkelig kan løse problemene. Vi kunne brukt mange eksempler for å illustrere dette (forfallet i skolen, den økende kriminaliteten, problemene i pensjonsordningene, problemene i helsevesenet), men vil i dag kun se på ett eksempel: sykefraværet.

Et underlig påfunn

Justisminister Knut Storberget vil innføre en egen paragraf mot hatkriminalitet. Grunnen er at antall tilfeller av overfall på såkalt svake grupper (mørkhudede, homofile) har øket i det siste.

Justisministerens forslag innebærer altså at straffen skal bestemmes ut fra hvilken gruppe offeret tilhører. Hvis offeret er hvit eller heteroseksuell så skal straffen være mild, men hvis offeret er mørkhudet eller homofil så skal straffen være strengere.

Politikere

Hva slags politikere er det vi har fått? Hva slags folk er det som er blitt våre ledere og herrer og mestere?

Stadig blir det avslørt ting som tyder på at for mange av våre ledende politikere (og byråkrater) er inkompetente, sløve og i en del tilfeller rent ut kriminelle.

(La oss ha sagt at de fleste politikere er anstendige mennesker som ønsker at og arbeider for folk skal ha det bra, men etter vårt syn er det alt for mange politikere som passer til beskrivelsen gitt ovenfor.)

Norske soldater i krig

Vi er ikke enige i den holdningen til å sende norske soldater til Afghanistan som mange av de andre partiene viser.
I Aftenposten i dag leser vi følgende: "Press på Norge for å sende styrker.. Nå kan nordmenn bli satt inn i kampsoner i Sør-Afghanistan. Forsvarsministeren bekrefter at det er et press mot Norge for å sende også kampstyrker til det opprørske Sør-Afghanistan."

Fem år siden 11. september

Det er i dag fem år siden muslimske terrorister kapret fire amerikanske passasjerfly, styrtet dem inn i bygninger, og drepte ca 3000 tilfeldige sivile amerikanere. (Et av flyene nådde dog ikke sitt mål.) Dessverre har ikke USAs svar på disse angrepene vært slik det burde være.

Ap-erne og spillet om sykelønnsordningen

Vi har tidligere en rekk ganger hevdet at Ap om ikke annet er meget profesjonelle, at de kan det politiske spillet, og at den sittende regjeringens problemer i hovedsak var forårsaket av samarbeidspartene, primært av de glade amatører i SV.

Moen-saken og juryen

Mange har kommenterte ulike aspekter ved justismordene på Fritz Moen, den døvstumme mannen som to ganger ble dømt for drap han ikke hadde begått. Kommentarene har fokusert på politiet, på aktoratet, på dommeren, på etterforskningsmetoder, og spesielt på forhørsmetoder - politiet brukte i forhørene press på den mistenkte Moen slik at han tilstod. Men man må huske på at skyldspørsmålet avgjøres av en jury, og det var denne som fant Moen skyldig.

SV og barnehageløftene

"Mangler 650 førskolelærere. Brakkene står klare. Barn står i kø. Barnehager bryter loven." Dette leste vi på forsiden av Aften i går. Artikkelen det henvises til har denne overskriften: "Ledige plasser, for få ansatte. Dette er situasjonen i Etterstadsletta barnehage". I artikkelen finner vi også følgende opplysning: "4000 barn har et barnehagetilbud som er ulovlig . Hvis de 3000 barna som i dag står i barnehagekø i Oslo skal få et godkjent barnehagetilbud, må bydelene skaffe 650 førskolelærere i nærmeste fremtid."

Den ansatte bør betale sykelønnnen sin selv

Sykelønnsordningen i Norge er en ren oppfordring til ansvarsløshet. Det har ingen direkte økonomiske konsekvenser for arbeidstageren hvis han ikke går på jobben. Dette fører til et veldig høyt sykefravær. Nå ønsker regjeringen å legge en større andel av kostnadene for ordningen over på arbeidsgiverne. Vårt syn er at arbeidstageren heller burde ha det fulle ansvaret for å ha penger til å leve av under sykdom.

Muhammed, paven, 11. september og muslimer flest

"Vis meg hva Muhammed har brakt av nye ting, og der vil du finne ting som bare er onde og umenneskelige, slik som å spre troen med sverd." Dette er et sitat hentet fra et lengre foredrag som pave Benedict XVI nylig holdt i Tyskland. (Temaet for foredraget hadde ingenting med islam å gjøre, temaet var sammenhengen mellom tro og fornuft.) Sitatet hadde paven hentet fra den bysantinske keiseren Manuel II Palaeologus, som regjerte på 1300-tallet. (Her er Dagbladets omtale av saken.)

Nytt mannskap, samme politikk

Valget i Sverige førte til en seier for de borgerlige partiene, Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet og Kristdemokraterna. Disse fikk til sammen 48,1 % av stemmene, mens partiene på venstresiden, Sosialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänstrerpartet, til sammen fikk 46,2 %.

Moderaterna under ledelse av Fredrik Reinfeldt ble valgets store seierherre, med en fremgang fra sist valg på ca ti prosentpoeng.

Krise, kutt, kaos

Overskriften har vi hentet fra forsiden på gårsdagens Dagbladet, og der leser vi også: "7,5 milliarder i oppsamlet underskudd i Helse-Norge I fare: Lokalsykehus. Fødeavdelinger. Barneavdelinger. Akutteberedskap".

Arrester ham!

Hva burde et sivilisert land gjort dersom på sommeren 1939 Adolf Hitler hadde besøkt landets viktigste by for å holde en tale til Folkeforbundets generalforsamling? Dette er etter at Hitler klart hadde gjort kjent hva han ønsket å gjøre med jødene (i Mein Kampf), etter slike terroraksjoner som Krystallnatten, etter en rekke utrenskninger i Tyskland, etter at all frihet er fratatt det tyske folk, etter at en rekke opposisjonelle er blitt satt i konsentrasjonsleir og/eller henrettet.

Det koster penger å spare penger

Dagens overskrift er inspirert av følgende tekst, trykt i krigstyper på førstesiden av Aftenposten i dag: "Statlig slankekur ble milliardsluk"

Artikkelen forteller at "Nær 2,8 milliarder kroner må staten ut med for å omstille 23 etater fra 1998 til 2003 "

Falske attester

"Falske "skryteattester" er et kjent problem. Helsedirektør Lars E. Hanssen sa til Dagsavisen tidligere i år at han kjenner godt til det fra helsesektoren. Helsedirektøren har selv fått falske skryteattester i fanget fra søkere på jobber i Helsetilsynet.

Forvirring om ytringsfriheten

I de seks månedene som har gått siden opptøyene i forbindelse med Muhammed-karikaturene har det i pressen og på nettet vært en meget stor debatt om ytringsfrihet.

Til tross for at det har vært en del gode innlegg i denne debatten - og noen av dem er samlet på www.forytringsfrihet.no - er det fortsatt stor forvirring om hva ytringsfrihet egentlig betyr.

FNs virkelige ansikt

Den er gammel, vitsen om at de gale har overtatt styringen i galehuset, men den er i blant treffende. Meget treffende er den om det som forleden skjedde i FNs hovedforsamling.

Først var det Venezuelas diktator Hugo Chavez (han er folkevalgt, men han er allikevel en diktator) som holdt en bølleaktig tale hvor han blant annet omtalte president Bush som "djevelen".

Er grensen nådd?

"Frykt for muslimske reaksjoner stanser Mozart-opera. Viser død Muhammed: I Mozart-operaen «Idomeneo» vises de avkappede hodene av Jesus, Buddha og Profeten Muhammed i sluttscenen. Det ble for risikabelt mente den tyske operaen og avlyste forestillingen som skulle hatt premiere 5.november."

Lærer de aldri: Mer taxi-juks

"62 nye drosjesjåfører er mistenkt for bedrageri med sosialstøtte. Én av dem skal ha kjørt inn 2,5 millioner svart, samtidig som han mottok nesten 400.000 kroner fra sosialkontoret."

Dette leste vi i Dagbladet i dag, og artikkelen fortseter: "- Lærer de aldri? Det er overraskende at de tør. Vi er nødt til å utvide våre undersøkelser av bransjen, sier kontrollsjef Jan Egil Kristiansen ved Oslo likningskontor til Aftenposten."