March 2006

Farlige yrker

Brannmann, politi, bygningsarbeider, er eksempler på farlige yrker, men det er også andre: å arbeide med farlige kjemikalier kan være farlig, å arbeide med visse typer psykiatriske pasienter kan være farlig, osv. Men i slike tilfeller finnes det sikkerhetstiltak, og dessuten er det slik at de som velger disse yrkene er klar over de farene de utsetter seg for, og de får også kompensert for dette i form av en høyere lønn.

For høye lederlønninger?

"Lederlønningene er for høye", sa statsminister Stoltenberg på TV-nyhetene i går, "og dette skal vi gjøre noe med: vi vil fremme et lovforslag om at ledernes lønninger skal vedtaes ikke av styret, men av generalforsamlingen".

Statsministeren snakker ikke kun om lønningene i statlige selskaper, han snakker om lønningene i private selskaper. Og regjeringen går ikke inn for at staten skal diktere lønnen, kun at staten skal diktere hvem i det private selskapet som skal bestemme lønnen.

Opprop for frihet

“After having overcome fascism, Nazism, and Stalinism, the world now faces a new totalitarian global threat: Islamism. We, writers, journalists, intellectuals, call for resistance to religious totalitarianism and for the promotion of freedom, equal opportunity and secular values for all."

Det er innledningen på et opprop underskrevet av ett titalls fremtredende intellektuelle. DLF slutter seg 100 % til essensen i dette oppropet, som vi gjengir i sin helhet nedenfor.

Verre enn patetisk

Seks norsk toppintellektuelle ble lørdag spurt av Aftenposten om de ville ha underskrevet på det opprop mot islamisme som bl.a. Salman Rushdie, Aayan Hirsi Ali, Bernhard-Henry Levy og Irshad Manji har tatt initiativ til, og som vi her ga vår støtte til sist fredag.

Ingen av disse ville ha skrevet undere oppropet, og det er nesten sjokkerende å lese de feige og unnvikende begrunnelsene fra de som skulle stå i første rekke for å forsvare vår ytringsfrihet.

Norsk hykleri og dobbeltmoral

Individer som er annerledes enn de fleste andre i den gruppen de oppholder seg blir alt for ofte mobbet, trakassert, diskriminert, og det som verre er. Spesielt gjelder dette homofile; i Norge var homofil praksis mellom menn til og med forbudt ved lov inntil så sent som i 1972 - her var diskrimineringen til og med pålagt ved lov!

Enda en terroraksjon - hvem har skylden?

I går smalt det igjen, denne gangen i India, nærmere bestemt i den lille byen Varanesi. De som ble rammet var tilfeldige hinduer - ca 20 mistet livet, og de som sto bak var militante muslimer.

Dette er som alle vet ikke første gang militante muslimer står bak terroraksjoner mot tilfeldige sivile, dette har i de siste fem årene skjedd en rekke ganger; i New York, i Madrid, på Bali, i London, i Irak, i Israel, osv.

Hetses og trues

Overskriften har vi tatt fra forsiden på gårsdagens aftennummer av Aftenposten, og artikkelen handler om politikere som blir truet av valgerne. Inne i avisen leser vi at «halvparten av Oslos lokalpolitikere er blitt utsatt for trusler og sjikane...» og at «livet som Oslo-politiker» innebærer at man «får anonyme brev med rasistisk innhold, at man trues av nynazister, at man blir kalt rasist, fascist og nazist, at man trues med bank ... , at man mottar drapstrusler, at man spyttes på etc.».

Fremskrittspartiet

FrP fosser frem på meningsmålingene, og er på et par av dem Norges største parti. Og dette er ingen overraskelse.Hovedgrunnen er bråket omkring Muhammed-tegningene: folk oppfatter det slik at FrP har fått rett i sine standpunkter: FrP har i alle år advart mot en for ettergivende innvandringspolitikk, og FrP har alene kjempet for en sterkt begrenset innvandring - og folk flest oppfatter det nå i stadig større grad som om FrP har hatt rett i dette.

Verneplikten

Verneplikten er igjen under debatt: bakgrunnen er at i dag er det kun ca 7000 unge menn som avtjener verneplikt hvert år, for noen tiår siden var tallet godt over 20 000. Forsvarssjef Sverre Disen har på bakgrunn av Forsvarets reduserte behov for mannskap gått inn for å redusere verneplikten.

Mysen-drapet

I går ble en tiltalt i en rettssak skutt og drept i Mysen sentrum. Drapsmannen var en person som i lang tid hadde fremsatt trusler mot den nå drepte. Drapet skjedde mens den nå drepte var på vei fra rettssalen og inn i en politibil under bevoktning av to politibetjenter.

Vanligvis publiserer vi her kommentarer om aktuelle hendeler, men i dette tilfellet vil vi la artikkelen om saken i Aftenposten stor sett tale for seg selv:

Enda en rettsskandale

Mannen som for ca 20 mnd siden drepte en ung mann og skadet flere andre på en trikk i Oslo, går i dag fritt omkring. (Vi har tidligere skrevet om saken her: http://dlf.info/arkiv/000992.html .)

Enda et register?

"Intet forsøkes i Norge før det har vist seg å være mislykket i Sverige". Vi kom til å tenke på dette ordspråket (selv om Sverige ikke inngår i saken) da vi i morges på TV2-nyhetene så at barneombudet foreslo å opprette enda et nytt register.

Bakgrunnen var en tragisk sak hvor en dagmamma hadde skadet et av de barna hun hadde påtatt seg å passe på. Barneombudets løsning var å opprette et register for dagmammaer: "nå er det tusenvis av dagmammaer i virksomhet, og vi [staten?] vet ingenting om dem".

Gatekamper i Paris - igjen

I går var det igjen kamper mellom demonstranter og politi i Paris. Slike vil det bli flere og flere av i tiden fremover i forbindelse med at velferdsstaten bryter sammen. Velferdsstaten er et system hvor vi alle skal betale noe av det vi tjener til staten/det offentlige, og så skal det offentlige gi oss - gratis eller subsidiert eller ivertfall kontrollert - alt det vi trenger (skole, helsetjenester, pensjoner, sosialhjelp, veier, mat, etc.).

Borgerkrig I Irak?

“Det er borgerkrig i Irak. Vi mister 50-60 personer hver eneste dag". Dette sa tidligere statsminister Allawi i går, og enkelte vil gi ham rett.

Dette har ingen noe med

Jan Oksum, konsernsjef i Norske Skog, får sparken, og i sluttavtalen inngår at Oksum får en sluttpakke på nesten 11 millioner kroner.

Mange har reagert på dette: politikere, ansatte, kommentatorer, folk flest. Men sannheten er at dette er en sak som ingen har noe med (bortsett fra de som eier bedriften).

Dhimmi-status allerede?

Av de ulike former for sensur som finnes, er selv-sensur den mest selvødeleggende. Å sensurere seg selv, slik mange i Vesten gjør i dag i forhold til islam, er å akseptere at viktige friheter, som vi tidligere tok for gitt, ikke lenger finnes på sentrale områder, områder som var fullstendig ukontroversielle inntil for få år siden.

Matforgiftningsskandalen

Tragisk nok har ett barn mistet livet og mer enn et dusin barn er blitt syke etter at de er blitt rammet av matforgiftning etter å ha spist en bestemt type pølse som har innholdt giftige bakterier (det er dette som visstnok er forståelsen av situasjonen pr. dag).

Innvandring: ingen problemer

I sine forsøk på å finne årsaken til at FrP fosser frem på meningsmålingene, begynner nå kretser også utenfor FrP å ta opp på en seriøs måte den saken som mange forbinder med FrP, og som FrP hittil har stått alene om å ta opp: problemene forbundet med innvandring. (Ett eksempel ligger her.)

Toppen av isfjellet

For de som kjenner den engelske TV-serien "Yes, Minister" kommer de siste dagers skandale i UDI ikke som noen overraskelse. I serien kjemper den vanlige politikeren, den bortreiste statsråd James Hacker, mot sin egen departementsråd, den slu og sleipe superbyråkraten Sir Humphrey Appleby. Sir Humphrey mener han vet hvordan England skal styres og han har ingen planer om å la den folkevalgte statsråden blande seg opp i dette. Derfor rundlurer han sin politikersjef hver gang det er nødvendig, dvs. hver gang politikerne forsøker å gjennomføre noe som byråkratene ikke liker.

Blir snart dørlåser forbudt?

De fleste låser sin dør når de går hjemmefra. Dette for å hindre uvedkommende i å ta seg inn i leiligheten og evt. stjele ting som er det. Dørlåsen er altså en effektiv beskyttelse mot tyveri - dørlåsen er til for å beskytte det man eier - dørlåsens oppgave er i samsvar med eiendomsretten.

Det er en som skiller seg ut

En undersøkelse foretatt i en rekke land om oppslutningen om kapitalismen avslører enkelte interessante trekk.

I undersøkelsen ble personer i 20 land bedt om å si om de var enige elller uenige i følgende påstand: «The free enterprise system and free market economy is the best system on which to base the future of the world.»

I USA var det 71 % som sa at de var enige i påstanden, i India var det 70 %, og i Kina var det hele 74 %.

Dhimmi-status allerede? - del 2

For en uke siden kommenterte vi den stadig økende aksept av dhimmi-status, en holdning som går ut på å gi avkall på egne verdier dersom de er i konflikt med islam for ikke å støte muslimer. Det tilfelle vi da kommenterte gjaldt Norge, men slike tendenser finnes også i USA.

29. mars skulle en studentgruppe assosiert med The Ayn Rand Institute (ARI) arrangere en debatt om ytringsfrihet ved New York University, og utgangspunktet var de famøse Muhammed-tegningene.

Oljeboring i nord

Heldigvis ser det ut til at miljøbevegelsen, SV & co. går på et nederlag mht spørsmålet om oljeboring i områdene utenfor Nord-Norge. Alt tyder nå på at det blir en vesentlig oljeutvinningsvirksomhet i nordområdene i løpet av noen år, og at de små seire som miljøbevegelsen nå innkasserer kun er utsettelser.