October 2005

Muslimsk terroraksjon mot Bali

Militante muslimer har igjen utført en terroraksjon mot tilfeldige sivile, denne gang på Bali. Flere titalls mennesker er drept av selvmordsbombere, og mange er skadet, lemlestet eller vil få langvarige psykiske skader. Det er også forårsaket store materielle ødeleggelser, og mange næringsdrivende vil miste sitt inntektsgrunnlag fordi turistene vil forsvinne. Islam er den størtse religioner i Indonesia, men området omkring Bali domineres av hinduer.

"Rå kapitalisme"?

Igjen skrives det om Union-saken i avisene, og eiernes ønske om å legge ned bedriften fordi de vurderer den som ulønnsom på sikt blir kritisert av en rekke politikere som kun har en ting til felles: disse politikerne har ingen innsikt i hvor effektivt og nyttig et fritt marked fungerer.

Vi har flere ganger tidligere kommentert denne saken, og vi vil ikke gå inn på detaljene her, her skal vi kun ta for oss det som stortingsrepresentant for Senterpartiet Per Olaf Lundteigen sier ifølge Dagbladet i dag:

Tyrkia og EU

Allerede om ti år kan forhandlingene være avsluttet og Tyrkia kan da være på vei inn i EU. Frem til da skal det forhandles om alt mellom himmel og jord; om hvor mye overføringer det fattige Tyrkia skal få av det rike Europa, og hvor mange av sine ikke-demokratiske elementer Tyrkia må avvikle for å tilfredsstille EUs krav, osv.

Venstresiden og religion

Venstresiden har alltid vært imot religion. Med Marx’ "religion er opium for folket" som et retorisk utgangspunkt har de betraktet religion som noe makthaverne benytter for å sløve ned massene slik at de blir lette å styre.

For å svekke religionen har politikere og intellektuelle på venstresiden forsøkt å avvæpne religionen, dels ved å bekjempe den ved å motarbeide kristendommens holdninger, og dels ved lover som pålegger den organiserte kristendom på viktige punkter å avvike fra sin overbevisning.

De rød-grønne og de fattige

Dessverre finnes det fortsatt et betydelig antall fattige, og det bør selvsagt føres en politikk som kan føre til at de fattige etter hvert får et arbeid og en inntekt som gjør at de vil klare seg godt på den egne inntekten. I de pågående regjeringsforhandlinger som føres av de rød-grønne partiene er bekjempelse av fattigdom en viktig sak, og forhandlerne er beleiret av en gruppe som hevder å representere de fattige, og som krever større overføringer til de som betraktes som fattige.

Å rette baker for smed

Siste ord om Union-saken: som kjent vedtok bedriftsforsamlingen i Norske Skog å legge ned Union-fabrikken i Skien. Grunnen er at synkende etterspørsel etter papir i Europa vil føre til at produksjonskapasiteten må reduseres, og dette betyr i prakis ikke annet enn at en eller flere fabrikker må legges ned.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL. Denne utgaven inneholder en artikkel om Ayn Rands inndeling i objektiv, subjektiv og intrinsikal, og en artikkel om tvungen næringsdrift av Per-Anton Rønning.

Bladet innholder også refleksjoner om flere ulike temaer av blant andre Lasse Andre Raa.

Bladet blir i disse dager sendt til alle medlemmer som er ajour med medlemskontingenten.

Fredsprisen

Som vanlig er Nobels fredspris tildelt en person/orgaisasjon som ikke fortjener noen fredspris: Atomeenergibyrået og dets leder Mohamed El Baradei.

Atomenergibyrået (IAEA) ble dannet i 1957 og skulle ha som oppgave å hindre at atomteknologien ble brukt slik at enda flere land fikk atomvåpen. Nå er omtrent 140 land med i IAEA, det har innpå 3000 ansatte, og har et årsbudsjett på innpå 2 mrd kr.

Siste utspill fra WTO

Det siste utspill fra WTO har satt en støkk i både bønder og politikere. Regjeringen innkalte i forrige uke de parlamentariske lederne i Stortinget til krisemøte, og bondeorganisasjonene vil ikke at tollsatsene som beskytter dem mot konkurranse og overføringer som beskytter deres ineffektivitet skal avvikles.

Den kommende regjeringen

For et par uker siden leste vi i avisene om hvem som skulle ha æren for å komme på ideen om at det kunne dannes en rød-grønn-regjering. Vi husker ikke hvem som fikk æren, men vi har ikke sett noen skriverier om dette etter den ene gangen. Og det er det en god grunn til - det vil vel være bedre å finne ut hvem som skal ha skylden for å komme på denne ideen.

Margaret Thatcher

I dag fyller Margareth Thatcher 80 år, og vi gratulerer.

Hun var den viktigste politiker i annen halvdel av det tyvende århundre. Hun reddet England, og hun var den viktigste politiker i den dessverre for svake høyrebølgen som ga verden en kursjustering fra ca 1980 og utover.

Regjeringserklæringen

"Alle er vinnere" sa påtroppende statsminister Jens Stoltenberg da han fremla regjeringserklæringen i går: han sa at SV, Sp og Ap alle er vinnere fordi de har alle fått stor grad av gjennomslag for sine viktige saker, og at alle er enige om at erklæringen er svært god.

Nå er erklæringen ikke så veldig interessant: tre partier, som alle lever for og av å bruke andres penger på det de påstår er gode formål, er blitt enige om en del viktige punkter som deres felles regjering skal styre etter. Dette skulle ikke være så problematisk for dem.

Misfornøyde nordmenn

Det norske folk er misfornøyd selv om vi har det best i verden, leser vi i VGs leder sist søndag (16/10). Norge er et av "verdens beste land å bo i, og vi er et av de rikeste landene i verden. Aldri har vårt næringsliv gått bedre og vært mer konkurransedyktig " Valgresultatet tyder på at "flertallet er misfornøyd med [Bondevik]regjeringens resultater. De ønsker en ny politisk kurs, en ny økonomisk politikk. Sjelden har vi sett så mange stå i kø med så mange og omfattende krav til en ny regjering som nå".

Valget i Irak

Helgens valg (folkeavstemning) om ny grunnlov for Irak gikk langt bedre enn mange hadde fryktet: det var få terrorangrep, irakiske politistyrker som holdt vakt gjorde en god jobb, det er ikke blitt rapportert tilfeller av fusk, og valgdeltagelsen var så stor at opptellingsresultatet blir flere dager forsinket. Denne gangen var også valgdeltagelsen langt høyere enn den var i det forrige valget i Irak, et valg som forøvrig også var en suksess.

"Vil rive farlige bygninger"

Denne saken fra dagens Østlandssending er av en type som iblant blir slått opp i media:

"Oslo kommune ønsker å rive farlige bygninger på eierens regning" er overskriften på hjemmesiden, og artikkelen fortsetter slik:

"Det må bli lov for kommunen å rive farlige bygg for så å sende regningen til eierne, mener mener Byutviklingsbyråd Grete Horntvedt.

Fugleskremsler

Enda en gang har vi sett noe som nærmest må oppfattes som katastrofevarsler på TV. Denne gangen er det ikke SARS eller Alar, denne gangen er det fugleinfluensa; vi ser at fugl i Tyrkia og Romania avlives i stor stil, og grunnen er at disse er infisert av et virus, og at dette viruset kan bli med fugler som flyr vestover slikt at mange EU-land kan rammes i tillegg til Tyrkia og Romania.

Pokerspill

"Politiet stormet pokerlag" leste vi i VG forleden. En gruppe menn, sannsynligvis menn i 40-50 årsalderen med god råd, satt og tok et vennlig slag poker "da da fire uniformerte og tre sivile politifolk slo til mot pokerlaget i Askøy utenfor Bergen.

Rundt 20.000 ble beslaglagt og deltagerne måtte oppgi full personalia. Flere av de involverte opplevde aksjonen som dramatisk, melder TV 2.

FN 60 år

For 60 år siden i dag trådt FN-pakten i kraft. De seirende makter etter annen verdenskrig hadde bestemt seg for at noen ny storkrig skulle ikke skje igjen, og de dannet derfor en verdensomfattende organisasjon slike at konflikter kunne løses ved forhandlinger, og ikke ved våpenmakt.

Ytringsfrihet

Ytrinsgrfrihet er et stort gode, og et tegn på en rasjonell sivilisasjon. I Norges grunnlov av 1814 heter det at "Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget Skrift af hvad Indhold det end maatte være, som han har ladet trykke eller udgive ... Frimodige Yttringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte."

Slik et et tegn på et modent sivilisert land, og DLF støtter dette fullt ut.

Ny Grunnlov?

Grunnloven fyller snart - om bare ni år - 200 år, og det er allerede krefter i gang som vil foreta en fullstendig nyomskriving av den: "Grunnloven er fullstendig antikvert og må skrives helt på nytt, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt." leser vi i Aftenposten i dag.

Iran

Iran fornekter seg ikke. Nylig uttalte president Ahmadinejad at Israel må fjernes fra kartet. Dette er ikke nye toner fra ledelsen i Iran, helt identiske uttalelser har kommet fra iranske toppolitikere også tidligere.

Terrorplaner i Danmark

"Fire unge siktet for å planlegge terror" leser vi i Politiken i går.

"Fire unge mænd mellem 16-20 år er af retten i Brøndby blevet fængslet frem til den 16. november, sigtet for terrorvirksomhed. Angiveligt planlagde de fire en terroraktion et sted i Europa." Videre: "Politiet tror, at de fire planlagde en selvmordsaktion et sted i Europa, og oplyser, at der blev fundet yderligtgående muslimsk litteratur i deres boliger."

Norge

"Norge er verdens beste land å bo, Norge er best i alt, og Norge er fullstendig ukorrupt." Dette er bildet mange nordmenn har av Norge.

Men en sak som ble avslørt på lørdag av ivrige journalister i Dagens Næringsliv har slått enda en sprekk i denne myten.

Hvis journalistene har rett, viser det seg at fremtredende norske psykiatere, en av dem ansatt i en meget høy stilling i forsvaret, har solgt (for penger!) attester til harde kriminelle slik at de skal få slippe å sone fortjente og idømte fengselsstraffer!