September 2005

KRL i skolen

"KRL-faget har som mål å gi barna en kristen tro". Dette sier en far gjengitt i Aftenposten i dag.

Tidligere hadde den offentlige norske skolen et kristendomsfag som reelt sett var forkynnende, dvs. det skulle lære opp barna til å bli kristne. Siden det var et forkynnende fag var det mulig å få fritak fra faget for barn hvis foreldre ikke var kristne.

Akkurat som fryktet

Sykepleiestudiene i Norge holder ikke mål. "27 av landets 31 sykepleieutdanninger er ikke gode nok. Flere av dem risikerer å miste retten til å undervise. Kvaliteten på sykepleieutdanningen i Norge er ikke god nok, viser en undersøkelse."

Dette leser vi i Aftenposten i dag. Sykepleierutdaningen beskrives som "ille", og utdanningsinstitusjonene blir truet med "avskilting".

Valgordning

Det ser ut til å bli et spennende valg for Venstre. I dag har de ca 3,6 % oppslutning på meningsmålingene, og ligger an til å få ett mandat på Stortinget. Men dersom partiet øker sin oppslutning med noen få tusen stemmer på landsbasis, vil det komme over 4 % i oppslutning, og da kommer Venstre med i kampen om utjamningsmandatene. Med en oppslutning neste mandag på noe over 4 %, vil Venstre komme inn på Stortinget med kanskje seks representanter! Dette er en skikkelig uttelling for noen tusen ekstra stemmer fordelt over hele landet!

Ytringsfrihet!

Ethvert anstendig menneske er tilhenger av full ytringsfrihet. Ytringsfrihet er en av de store fanesakene fra opplysningstiden. Retten til å kunne gi uttrykk for sine meninger uten å bli kastet i fengsel var for noen hundre år siden et viktig gjennomslag for den økende individualismen og den økende individuelle friheten. Under et regime som respekterer ytringsfrihet kunne man kritisere de dominerende holdningene, men kunne kritisere presten og kirken, og man kunne kritisere kongen og hans menn - uten frykt for å bli straffet.

Høyre under falsk flagg

"Enjoy capitalism" er det flotte slagordet som pryder enkelte av Unge Høyres valgkampeffekter. Og hadde det vært så vel! Hadde det vært så vel at Høyre med dette mente at de var tilhengere av kapitalisme/individuell frihet.

Vi kan ikke kalle det korrupsjon

Senterpartiets andrekandidat i Oslo var gjenstand for en reportasje på TV2-nyhetene i går. Kandidaten, som har pakistansk bakgrunn, har visstnok besøkt pakistanske familier i Oslo og sagt at dersom de stemmer på ham, så skal han hjelpe dem med ulike ting de har behov for. Fremtredende Senterpartister, og uavhengige kommentatorer, sa at dette var uverdig og en fare for demokratiet; "det var ikke slik man skulle drive valgkamp".

Nok en rettsskandale

I går falt dommen mot Holmlia-banden, de tre mennene i 18-20 års alderen som overfalt og skadet en tilfeldig passasjer på Holmlia-bussen. Offeret, en 32 år gammel mann, fikk varig hjerneskade og blir pleietrengende resten av livet.

Lovverket innebærer og dommerne synes at en passende straff for dette er fengselsstraffer på omtrent fire og et halvt år.

Glem aldri 9/11

Idag er det 4 år siden den onde dagen da islamistiske terrorceller slo til mot Twin Towers, Pentagon og forsøksvis Det Hvite Hus.

Tusenvis av mennesker døde i angrepet på sivilisasjonens fremste symboler. Målene var valgt med omhu, fordi de representerte Vestens og først og fremst Amerikas velstand, dets styrke og det sekulære, republikanske styresett. Derfor ble disse målene valgt, og ikke andre.

Velg!

Valgkampen ble avsluttet i går, og i dag er det valg. Vi vil derfor i dag si noen ord om noen av de andre partienes valgkamp.

Et dårlig valg for Norge

Valgresultatet kunne ha blitt verre enn det ble. Vi kunne ha fått RV på vippen. Men det resultatet vi må leve med i fire år er et rent flertall på Stortinget av Ap+Sp+SV. Dette betyr at disse kan gjøre hva de vil. Nå er Ap et noenlunde ansvarlig parti, men med tre sterke sosialister i sterke maktposisjoner omkring Stoltenberg - vi tenker på Åslaug Haga, Kristin Halvorsen og Gerd Liv Valla - kan Stoltenberg bli presset over i en langt mer uansvarlig politikk enn den vi hadde fått dersom Ap hadde regjert alene.

Norge - et bedriftsparadis?

"Norsk næringsliv møter det enkleste byråkratiet, det minste skjemaveldet og har de beste lovene i Europa. Bare fire land i verden har bedre næringsklima, viser rapport fra Verdensbanken." Dette leser vi i Aftenposten i dag.

"Rapporten "Doing business in 2006" prøver å måle hvor lett det er å starte, drive og avslutte en mellomstor bedrift i 155 land. Den utarbeides av Verdensbanken og bankens kommersielle investeringsbank International Finance Corporation.

Norge, Vesten og Irak

De påtroppende regjeringspartiene har allerede varslet en viktig kursomlegging i utenrikspolitikken: De vil trekke tilbake de norske offiserene som tjenestegjør på alliert side i Afghanistan. Dette er spesialstyrker som står under amerikansk kommando og som er med i kampen mot Taliban/al Qaida i grenseområdene mot Pakistan.

Sudoku

Sudoku er et artig lite enmannsspill som går ut på å fylle tall i ruter etter lett forståelige regler. Dette spillet ble populært i Norge for noen uker siden, og mange aviser inneholder daglige oppgaver på ulike vanskelighetsnivåer.

FN-fiasko

Aviskommentatorer og FN-tilhengere er skuffet over FN. "Overfor Aftenposten fortalte den norske statsministeren rett ut hvor skuffet han er over at de ambisiøse målene som verdensorganisasjonen satte seg for dette toppmøtet [fredag 14/9], har endt i et tannløst og utvannet slutt-dokument.

- Vi er skuffet. Dette er dårligere enn vi hadde håpet, men det er kanskje bedre enn vi fryktet, sier Bondevik.

Kloke ord fra kong Harald

Under en seremoni i Washington går der den amerikanske marinen gjenskapte overleveringen av ubåtjageren «Kong Haakon VII» til Norge under annen verdenskrig, holdt kong Harald en tale hvor han uttrykte klar støtte til USA, også som militær partner.

Det er mange typer forbrytere ...

"Nær 19 av 20 statlege nettstader bryt mållova".

Dette har vi hentet fra nettstedet www.utdanning.ws, og vi siterer fra artikkelen:

"Etter oppmoding frå Nynorsk kultursentrum har Språkrådet undersøkt målbruken på 173 statlege nettstader. Berre på tolv av desse var minst om lag 25 prosent av dokumenta på nynorsk [slik loven krever].

Høyre slår på stortromma!

Høyre ynder å fremstille seg som frihetens forsvarer, som den som forsvarer enkeltmennesket mot overgrep fra staten. Nå skal den (i antall) Høyre-dominerte regjeringen gå av etter det store nederlaget ved stortingsvalget, og det siste den sittende regjering ved finansminster Per Kristian Foss (H) gjør før den går av er å legge frem forslag til nytt statsbudsjett.

Bukken og havresekken i skolen

Vi har brukt tittelen "Bukken og havresekken" tidligere, men den passer også svært godt på dagens sak: Universiteter og høyskoler taper opptil 100 000 kroner i året for hver student som ikke står. Derfor stryker de ikke studentene, hevder professor Peder Haug.

Det gikk som det måtte gå

Kun dager etter at Israel trakk seg utav Gaza og overlot området til palestinerne begynte angrepene mot Israel. VG skriver at "siden fredag [22/9] er det skutt 40 raketter fra Gaza og inn i Israel". Israels statsminister Sharon har gitt den israelske hæren i oppdrag å sørge for at slike angrep ikke skjer igjen, og har gitt hæren store fullmakter: "Israels statsminister Ariel Sharon har gitt hæren ordre om å ta i bruk alle midler for å gjøre slutt på palestinske rakettangrep fra Gazastripen" (sitat fra VG).

Arbeid gir også respekt - og selvrespekt!

I et par måneder har mange tiggere i Oslo begynt i ny jobb - de har sluttet å tigge og gått over til å selge magasinet =Oslo. Aftenpostens aftennummer forteller på gårsdagens førsteside at "Tiggerne tjener millioner på =Oslo": "Oslos tiggere har solgt =Oslo for nesten fem millioner kroner. Halvparten av inntekten går til de 260 registrerte gateselgerne. Nå våkner jeg og gleder meg til en ny dag [sier en bladselger som Aftenposten har intervjuet]".

Sharia i Norge?

"En gruppe tsjetsjenske asylsøkere skal ha pålagt livredde beboere ved et asylmottak i Østfold å følge muslimske regler" leser vi i VG i går. "

"Ingen på mottaket får gå i kortbukser, alle skal be til Allah og tsjetsjenerne skal alltid selv gå først i matkøen. Det går frem av en rapport fra det lokale politiet, som har snakket med ansatte på mottaket. en gruppe tsjetsjenere har innført Sharia-lover på stedet, sier lensmannen til Moss Avis."

Kontroll av Internett

Internett har på alle vis hittil vært fritt, dvs. uten statlig regulering. Dette har ført til at det er blitt både billigere og bedre, og mengden informasjon som nå kun er noen tastetrykk unna, er enorm.

Internet brukes ikke bare til informasjon og kommunikasjon, via nettet kan man delta i ulike typer underholdning (spill), og man kan også visstnok se ulike typer naturstudier og man kan visstnok også se på mennesker som gjør ting voksne gjør.

Om å gjøre sine hjemmelekser

"- Lekser er overgrep mot barn" sier en lege ifølge dagens aviser.

Videre:«Lekser bryter med menneskerettighetene. De ødelegger barnas fritid; de hindrer deres hvile, og de ødelegger skillet mellom skole og fritid.»

Det skriver dr. med. og assistentlege ved divisjon for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet, Ståle Fredriksen, i et debatt-innlegg torsdagens VG.