April 2004

Kriminaliteten når nye høyder

Å bli utsatt for en voldelig handling er selvfølgelig er forferdelig opplevelse. Ikke bare blir man tvunget til å gjøre noe man ikke ønsker, ikke bare blir man frarøvet verdier, men man blir utsatt for en krenkende og opprivende hendelse som kan føre til store psykiske belastninger å mange år etterpå: man kan blir redd for å gå ut, man kan bli redd for å besøke en bank eller et postkontor eller en kiosk.

Rasisme

To kamphaner fra hhv FrP og Høyre duellerte i går temaet rasisme og "gjensidig respekt og forståelse for det flerkulturelle", og et referat av ordvekslingen er gjengitt i Aftenposten i dag.

Feil strategi

De siste hendelser i Spania viser tydelig at det linjeskift som den nye regjeringen la opp til ikke hadde den ønskede effekt.

Etter det forferdelige terrorangrepet i Madrid 11. mars, hvor nesten 200 sivile spanjoler ble drept av islamister, trodde både den da sittende konservative regjering, og den venstreorienterte regjering som ble valgt noen dager senere, at årsaken til angrepet var Spanias støtte til USA og de allierte i krigen mot islamistene, og at en mer forsonlig holdning overfor islamistene ville føre til at terroristene ville la Spania være i fred.

Også feil strategi

Det tragiske ranet i Stavanger i går, hvor en politimann ble drept, har ført til en diskusjon om hvordan man kan bekjempe kriminalitet av denne typen. Det vanligst spørmålet som hittil har vært opp er hvorvidt politiet bør bevæpnes. (Politifolk i vanlig tjeneste i dag er ikke bevæpnet.)

Politikk og kriminalitet

Noen ganger blir forskjellen mellom hva politikerne gjør (eller truer med å gjøre) og hva kriminelle gjør, ganske liten.

Avisene forteller i dag at tobakkprodusenten Philip Morris betaler til EU syv milliarder kr for å slippe rettssak. Grunnen er at EU anklager Philip Morris for storstilet smugling, og tobakksgiganten betaler pengene for for å slippe både rettssaker og innrømmelser.

Irak

De siste dagers utvikling viser tydelig at det er store problemer i Irak. Ett år etter at USA og de allierte hadde vunnet krigen mot Saddams terrorregime, intensiverer nå ulike muslimske grupper sitt opprør mot de alliertes styre.

Reformer i det offentlige

I Norge er det det offentlige som driver det meste - skole, helsetilbud, pensjonsordninger, barnehaver, sykehjem, osv. Kvaliteten på disse tilbudene blir stadig dårligere, og derfor settes det med ujevne mellomrom i gang reformer på et og et område. Formålet med disse reformene skal være å gjøre tilbudet bedre og mindre kostnadskrevende. Dette er altså formålet. Hva resultatet blir er lett å forutse for enhver liberalist: alt blir etter reformene enda dårligere. Når man i ettertid skal vurdere reformene, viser det seg at denne spådommen var korrekt.

Sterk økning i narkotikakriminaliteten

Kriminaliteten som følger av forbudet mot narkotika fortsetter å øke. NRK forteller i dag, etter å ha innhentet opplysninger fra politikamre i de store byene, at "Truslene er tøffere og iverksettes oftere enn før" og at "Beinbrudd og annen grov vold blir gjennomført for å inndra narkotikagjeld."

"Nei, det er ikke en aprilspøk."

I de senere år har det blitt stadig vanskeligere å avsløre avisenes aprilspøker. Grunnen er at politikerne de siste år svært ofte har kommet med så mange merkverdige forslag at de kan se ut som aprilspøker.

På rett kurs?

I mange år har skipsfartsnæringen hatt så dårlige betingelser i Norge at de i stigende grad har flagget ut. Dette er tragisk, fordi skipsfarten representerer en stor verdiproduksjon. Grunnen til utflaggingen har vært, for å si det kort, at staten har gitt rederiene betingelser som det har vært vanskelig eller umulig for rederiene å tilfredsstille.

Aktiv dødshjelp

I går viste TV2 en reportasje om aktiv dødshjelp: et opptak viste en meget syk kvinne som ønsket å dø, og det ble fortalt at hun fikk hjelp av en lege til å avslutte sitt liv. I morges uttalte en advokat på TV2 at de som ufører aktiv dødshjelp ikke bør straffes. Vi kan med dette regne med at debatten om dette prinsipielt viktige spørsmålet vil blusse opp igjen.

På førstesiden

Et av formålene med en ideologi er at det setter en i stand til å se enkelthendelser i en større, integrert helhet. Den som ikke har noen ideologi, vil kun observere enkelthendelser uten sammenheng, og vil oppleve verden som et kaos, Den som har feil ideologi, vil oppleve at det stadig skjer ting som han ikke forstår eller som stemmer overens med hans ideologi.

Streik

Igjen er vi rammet av streik. Transportarbeiderne streiker for høyere lønn (de eksakte detaljer de streiker for er irrelevante her), og dette har de selvsagt full rett til. Arbeidsgiverne som rammes har svart med å iverksette lockout, noe de har all rett til.

Vi håper at streiken vil bli kortvarig, og at den ender med et resultat som alle involverte kan leve godt med.

Ulykken i Nord-Korea

I går skjedde det muligens en forferdelig togulykke i Nord-Korea, et av de siste gjenlevende kommunisttyrannier. (Vi sier at det muligens skjedde en ulykke; kommunistdiktaturer er sjelden villige til å slippe ut nyheter som stiller det i et dårlig lys.) De første rapporter fortalte at det kanskje var så mange som 3000 døde og skadede. I så fall er dette en forferdelig katastrofe.

-ikke et null-sum spill, derfor kun vinnere

Ved en frivillig handel vil begge parter tjene på transaksjonen: kunden betaler kr 10, kjøpmannen gir avkall på en flaske brus; den ene jobber i en time, den andre betaler en avtalt timelønn, etc. I alle transaksjoner vil begge de involverte komme bedre ut enn de var før handelen skjedde, og derfor vil alle tjene på slike transaksjoner. Ideen om at ved enhver handel vil én tjene og den andre må derfor nødvendigvis tape - ideen om at frivillig handel er et null-sum-spill - er feil. Ved frivillige handel vil det skapes verdier, og alle involverte vil tjene.

Enda en skattereform

Nå må vi igjen forberede oss på at skattetrykket kommer til å øke: nyhetssendingene i morges varslet at vi enda en gang skal bli utsatt for en ny skattereform.

Helsetilbud avhengig av bosted?

Velferdsstatens tilhengere hevder at alle bør motta det samme helsetilbud uavhengig av slike ting som inntekt og bosted. Nå viser det seg at i dagens Norge blir heller ikke dette oppfylt i dagens Norge. En reportasje i Dagsrevyen i går fortalte om en rekke behandlingssøkende som mottok behandling i Danmark. De som tilhørte Helse Sør og Helse Øst (to av de fire geografisk inndelte delene av det offentlige helsetilbudet i Norge) mottok behandlingen "gratis", dvs.

"Sosial dumping"

"Utvidelsen av EU vil føre til sosial dumping." Dette ser vi stadig i avisene om dagen, og de flere må vel synes at dette er en uheldig utvikling. "Sosial dumping" må jo være en forferdelig ting å bli rammet av.

Men hva er det "sosial dumping" betyr? Jo, det betyr at folk fritt kan komme hit (fra andre land i EU/EØS-området) og jobbe for lavere lønn enn den som nordmenn forventer.

Sosial dumping betyr at du, hvis du skal ha malt ditt hus, kan ansette en polakk for kr 100 per time, når en nordmann forventer kr 200 per time.

Skatten vår

I dag utløper fristen for å levere selvangivelsen. Å fylle ut dette skjemaet er en jobb de fleste misliker, men heldigvis er i hvert fall dette blitt enklere de siste årene. For mange er det kun å godta den forhåndsutfylte selvangivelsen som ligningskontoret allerede har fylt ut.

Men også for andre er denne jobben blitt lettere. Alle skattyteres bibel, "Lignings-ABC", som utkommer hvert år og som inneholder en oversikt over det meste som trengs for å fylle ut selvangivelsen, er i år på noe færre sider enn fjorårets utgave: årets utgave er faktisk på mindre enn 1300 sider.