February 2004

Lidls arbeidsbetingelser

Den tyske billigkjeden Lidl er i ferd med å etablere seg i Norge, og siden de er vant til å drive forretning på en effektiv måte, fører dette til enkelte kollisjoner med norsk være- og tenkemåte.

-Risikerer 18 år i fengsel

I dag sitter Steinar Lundeby for retten, og aktor la ned påstand om inndragning av 18 millioner kroner og ni års fengsel. Siden Lundeby nå sitter i fengsel og soner en dom på ni år for samme type forbrytelse, vil en ny dom på ni år kunne innebære at han må sitte i alt 18 år i fengsel. Siden drapsmenn vanligvis slipper ut etter å ha sonet 6-7 år i fengsel, kan man stille seg spørsmål om hva Lundeby har gjort som kan gjøre ham fortjent til en så streng straff.

Utrolig, men sant

I de siste år har myndighetene fjernet noen av de bestemmelsene som har hindret nye flyselskaper i å komme med tilbud til kundene, og resultatet er blitt at det er dukket opp en rekke billige flyselskaper (Ryanair, Norwegian, m,fl.), og at flybilletter nå koster langt mindre enn de gjorde for bare noen få år siden.

Men naturligvis har ikke dette skjedd ved en full liberalisering, det er innen EU et villniss av reguleringer og støtteordninger som flyselskapene har måttet rette seg etter.

Nei til Sharons byttehandel

DLF tar sterk avstand fra Israels utveksling med Hizbollah. Israel lot 429 fanger som satt i israelske fengsler dømt for kriminalitet eller terroristhandlinger, gå fri mot at Hizbollah lot Israel få levningene etter tre israelske soldater som var blitt drept noen år tidligere, og en kidnappet forretningsmann.

Hva slags mennesker tror at å innføre en ny skatt vil gjøre dem mer populære?

"Toppbyråkratene i Brussel tror at en egen EU-skatt vil gjøre unionen med populær."

Sitatet har vi hentet fra Kjetil Wiedeswangs kommentar i Dagens Næringsliv i går. Bakgrunnene for forsaget er at dagens ordning, hvor de ulike lands myndigheter betaler inn til EU, er "urettferdig", dvs. at det ikke er noen fornuft bak hvert enkelt lands andel til EU: noen betaler mye og får lite igjen, og motsatt.

Hvem lyver?

I det siste er det blitt rimelig tydelig at man ikke har klart å finne masseødeleggelsesvåpen (MØV) i Irak, til tross for at president Bush og statsminister Blair la vekt på dette som en begrunnelse for krigen mot Irak våren 2003.

Flere kommentatorer konkluderer nå at Bush (og Blair) løy om dette, for eksempel lederskribenten i dagens Dagsavisen, og politisk redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten 4/2. Stanghelles artikkel har tittelen "Det store bedraget" og Stranghelle sier blant annet at "Det som skulle legitimere Irak-krigen viser seg å være et gigantisk bedrag".

Bedre vern av ..

Verneinteressene i Oslo får større makt enn tidligere, og det som da i enda større grad enn tidligere skal krenkes, er det enkelte individ.

NRK forteller i morges under overskriften "Bedre vern av kulturminner" at "Verneinteressene i Oslo får større makt enn tidligere i forhold til utbyggingsinteressene."

Nytt fra fronten

En musikkvideo som glorifiserer Osama bin Laden og som inneholder bilder fra terroraksjonen mot USA 11. September er blit en hit blant unge mulsimer I England.

Sangen 'Dirty Kuffar' (som visstnok betyr Skitne Vantro), av rapperen Sheik Terra, raljerer mot Tony Blair og George Bush, og oppfordrer ale troende, dvs. all muslimer, til å "kaste dem på ilden". Videoen slutter med bilder fra når tårnene i WTC faller sammen og det høres latter i bakgrunnen.

Likestillingspolitikk ??

Fundamentalt sett finnes det kun én type legitim politikk: beskyttelse av individers rettigheter. Alle andre typer politikk - enten det er helsepolitikk, skolepolitikk, forskningspolitikk, distriktspolitikk, energipolitikk eller likestillingspolitikk - gå ut på å krenke individers rettigheter, og er derfor skadelige, både for de individer som rammes og for samfunnet som helhet.

Det er meget vanskelig å finne den mest absurde av disse ulike formene for politikk, men en sterk kandidat til å være den mest absurde politikken er antagelig likestillingspolitikken.

Språkrådet

Svært ofte kommer der utspill fra ulike offentlige organer som viser hvor virkelighetsfjerne og skadelige og meningsløse eller rent sagt komiske de er.

Sist ute i denne lange rekken er Norsk Språkråd, som nå har foreslått at en del innarbeidede ord med engelsk staveform, nå skal fornorskes. Det skal altså ifølge Språkrådet heretter skrives beiken, ikke bacon; råkkn roll, ikke rock `n roll; krus, ikke cruise; køppfinale, ikke cupfinale; køntrimusikk, ikke countrymusikk, osv.

Å legge to og to sammen

Man bør seg ting i sammenheng, og dette er spesielt nyttig angående to av dagens nyhetssaker. Vi siterer fra nrk.no om den ene saken med overskrift «Unge skal ikke fengsles»: Bergen tingrett har i en fersk dom slått fast at norsk lov må vike for FNs barnekonvensjon, og nektet å fengsle en person som var under 18 år.

"Tidsklemma"

Avisene har i det siste vært fylt av leserbrev forfattet av unge mødre som klager over at de ikke klarer kombinasjonen av viktig jobb/karriere på den ene siden, og å være småbarnsmor på den andre siden. Mange av dem sier at de føler seg lurt av forrige generasjons feminister som påstod at det ikke var noe problem å kombinere karriere og det å være småbarnsmor. Dagens unge mødre med både karriere og ansvar for barn sier at de føler seg presset i en tidsklemme: uansett om de er på jobb eller sammen med barna føler de at de ikke får nok tid til det som er viktig: jobb og barn.

En god nyhet

"Nord-Korea på vei mot markedsøkonomi" er en av dagens overskrifter i Aftenposten. Nord-Korea har vært et sosialistdiktatur i flere tiår, og har derfor i stadig stigende grad vært preget av undertrykkelse, fattigdom og sult, endog hungersnød.

Når dommeren blir spiller

For noen tid siden ble det avslørt at det hadde foregått grove overgrep mot barnehjemsbarn på offentlige barnehjem over hele Norge. Politikerne satte straks ned undersøkelseskommisjoner som skulle finne ut hva som hadde skjedd og foreslå kompensasjonsordninger for de mange forsvarsløse barn som de ansatte ved barnehjemmene hadde foregrepet seg mot.

En av kommisjonene begynte sitt arbeid i januar, men allerede i dag har vi fått vite at kommisjonens mandat er blitt kraftig redusert i forhold til det man opprinnelig fikk inntrykk av var meningen.

Økonomien

Hva ville du gjort hvis du kjørte en bil som gikk for sakte: ville du løsnet håndbremsen eller ville du tråkket på gassen?

Alle politikere i Vesteuropa er i dag i samme situasjon som sjåføren i denne bilen, hvis vi lar bilen representere økonomien, dens hastighet representere økonomiens effektivitet, håndbremsen representere jungelen av skatter, avgifter og reguleringer, og gasspedalen representere pengepolitikken.

Something fishy

Svenske rekefiskere er rasende på sine norske yrkesbrødre, som de mener dumper reker på det svenske markedet. Problemet er nemlig at svenske fiskere ikke har lov til å selge reker for under kr. 50 pr kilo. Norske fiskere derimot har ingen slike restriksjoner, de kan selge så billig de vil på auksjoner i Sverige. Svenskene mener nordmennene fisker mer reker enn de får avsatt i Norge, derfor dumper de overskuddet i Sverige.

Valgerd bør holde seg unna konsesjoner

Dagens overskrift har vi utrolig nok hentet fra dagens Aftenposten.

Artikkelen fortsetter: "Valgerd Svarstad Haugland og Kulturdepartementet bør overlate til andre å gi konsesjoner. Erfaringene fra P4 og TV2-konsesjonene viser dette, sier medieprofessor Trine Syvertsen".

Farlige lekeapparater

I fjor fant en del kommunale myndigheter ut at mange lekeapparater i barnehaver var farlige, og mange av dem ble fjernet. Men per i dag er det mange steder ikke kommet opp nye lekeapparater, forteller dagens Østlandssending; kommunenes økonomi er ikke slik at de har råd til å erstatte de fjernede apparatene.

Selvsagt burde ikke barnehaver være offentlige, men la oss se på et annet poeng. Hva er det som kan få i stand trygge lekeapparater (og trygge, brannsikre boliger og trygge biler og trygge medisiner og trygge matvarer etc.)?

Trosfrihet

Kristne menigheter og organisasjoner har som kjent forskjellige syn på samliv, skilsmisse og bibeltolkning. Noen av disse organisasjonene i det siste har havnet i trådkorset til venstresiden, fordi de praktiserer et restriktivt syn på disse tingene, og lar samlivspraksis ha stor betydning ved opptak i menigheten, ansettelsesforhold o.l. Dette er gammelt nytt, og de som søker slike forsamlinger vet at det er slik. Hvis man finner det utålelig, står man fritt til å assosiere seg med andre, mer likesinnede grupperinger.

Stamcelleforskning

Stortinget har vedtatt at forskning på befruktede egg skal være ulovlig i Norge.
Dette står i rak motsetning til Sverige, hvor de i fjor åpnet et nytt senter for stamcelleforskning under ledelse av nordmannen Sten Erik Jacobsen. Der tar de mål av seg til å bli ledende i verden
Han sier at det kun er 5 land i Europa som har en så streng praksis som Norge, og Norge går også strengere til verks enn USA.