January 2004

«Verneplikt»

Norge har i dag et vernepliktforsvar, noe som i utgansgpunktet betyr at alle unge menn tvinges til å tjenestegjøre i det militære i et års tid. Deretter blir de fleste innkalt til noen repetisjonsøvelser med to-tre års mellomrom.

Enda en kraftig reduksjon i friheten

Høyres Erna Solberg vil nå gå sterkt inn for en ny antidiskrimineringslov forteller Aftenposten med triumferende krigstyper på dagens forside. Formålet er å «hindre etnisk og religiøs forskjellsbehandling ... En ny lov skal forby all forskjellsbehandling på etnisk og religiøst grunnlag. Mye av bevisbyrden pålegges den som anklages for diskriminering».

Loven skal altså forby forskjellsbehandling. Dette må vel gjelde ved ansettelser, ved boligutleie og ved restaurantbesøk.

Pensjonen

Dagens ordskifte om problemene med fremtidens pensjoner illustrerer klart og tydelig alt som er galt med statlig innblanding på områder utenfor statens legitime oppgaver.

Folketrygden ble innført i 1967 i en periode da folk levde i ca 75 år og jobbet i ca 45 år. Hvis dette mønsteret hadde fortsatt er det mulig at folketrygden kunne ha fungert, dvs. det er mulig at den ikke hadde gått på det enorme underskuddet som det i dag ligger an til. Politikerne som laget ordningen i 1967 hadde ikke fantasi til å forestille seg at dette mønstret kunne endre seg.

OL

Tromsøs lokalpolitikere har nå fått Idrettsstyret med seg: Tromsø vil søke om å få arrangere Vinter-O L i 2114.

Vi ønsker Tromsø lykke til. OL på Lillehammer i 1994 ble en stor triumf for norsk idrett, og vi håper at noe lignende vil skje igjen i Tromsø. Idrett er en sunn aktivitet, og eliteidrett er svært motiverende for barn og ungdom, og er også et betydelig gode for de som kun er tilskuere - det å se på idrett ikke det verste de kan gjøre.

Vår lykkeønskning har dog en forutsetning: at kostnadene ved arrangementet ikke belastes skattebetalerne.

Lovløsheten i næringslivet må opphøre

Fra 1/1 trådte en rekke nye lover i kraft. En rekke av dem gjelder restaurantbransjen. Som vi vet er det i restaurantbransjen store problemer; og derfor går restauranter ofte konkurs. Vi leser stadig om at denne bransjen er preget av svart arbeid, at ansatte er ulovlige innvandrere, at det lures unna store beløp i skatter og avgifter, at regnskap ikke føres på en forskriftsmessig måte, at store beløp lures unna i moms, at det foregår omsetning av narkotika på restaurantene, at enorme mengder mineralvann, øl, sprit og kjøtt er smuglervarer, osv.

Israels forsvarskrig mot terrorisme

Israel har siden opprettelsen i 1948 nærmest kontinuerlig blitt utsatt for angrep fra sine arabiske naboer. Angrepene har skjedd på alle styrkenivåer: fra flere lands armeer i angrepskrig til steinkastende ungdommer. I de siste år har angrepene bestått i terroraksjoner rettet mot tilfeldige sivile israelere.

Etter vårt syn bør Israel i første omgang svare på terrorangrepene mot sivile med å eliminere lederne i de organisasjonene som står bak terroraksjonene.

Skadelig fantasiløshet

Politikere vedtar ordninger basert på hvordan ting er nå, og det ser ut til at det er helt ute av stand til å forestille seg at forholdene kan bli helt annerledes og at de ordningene de innfører da vil ha helt andre effekter enn de som var meningen da ordningene ble innført.

Lobbyismen

Politikere hat to løsninger på alle problemer: å bevilge penger, og innføre politisk kontroll.

Et ferskt "problem" er den økende lobbyvirksomheten overfor folkevalgte, og SV og Venstre ønsker nå å innføre et lobbyregister. Grunnen er at lobbyismen fører til at noen grupper - de som har gode forbindelser innad i de politiske miljøer -urettmessig oppnår fordeler.

Lobbyvirksomhet går ut på at ressursstreke grupper forsøker å få politikerne til å gjøre vedtak som er positive for dem, eller til ikke å foreta vedtak som er skadelige for dem.

Krekar

Den som så opptakene med mulla Krekar på TV2 i går kan ikke lenger være i tvil om hva slags menneske Krekar er. På opptaket stod han på en talerstol og oppfordret sine tilhørere - som så ut til å være arabiske krigere - til å "hugge hodet [til en forfatter] av kroppen med øks, eller sette en kule i ham" (TV2s oversettelse, sitert etter hukommelsen). Det var åpenbart at Krekar var en leder i gruppen, og hans fremtoning, både i form og innhold, minnet om Hitler.

"For mange skuespillere" ??

Kulturminister Valgjerd Svarstad Haugland uttaler til Aftenposten i dag at vi har for mange skuespillere.

Ja, det er ikke grenser for hvilke saker som politikere blander seg opp i. Vårt syn er at hvis noen vil bli skuespiller, så kan vedkommende selv gjøre det han eller hun mener er nødvendig for å skaffe seg de kvalifikasjoner det er behov for, og så kan vedkommende arbeide i et annet yrke inntil suksessen på scenen (eller i filmen eller på TV) kommer.

Menneskehetens "fellesarv"

Mange påstår at ressursene på havbunnen er "menneskehetens fellesarv", og at de bør utvinnes til fellesskapets beste av FN. Kronikken i gårsdagens Aftenposten redegjør for de gamle planene om slik utnyttels av disse ressursene. Kronikken, som er skrevet av adm. dir. ved Norges geologiske undersøkelser, Arne Bjørlykke, forteller at utarbeidelsen av havets folkerett begynte i 1973, og at det var utbredt enighet om at "områdene utenfor sokkelområdene skulle forvaltes av FN".

Kleskoder

Har en restaurant rett til å kreve av sine (mannlige) gjester at de har på seg jakke og slips for at det skal kunne slippe inn? Etter vårt syn har den rett til det. DLFs syn er at den som eier en eiendom - i dette tilfellet restauranteieren - har all rett til å sette betingelsene for bruken av eiendommen. Vi tar sterk avstand fra alle lover som legger hindringer i veien for eierens disposisjonsrett.

Sport og skatt

I vinter har en rekke nordmenn gjort store innsatser i ulike sportsgrener: Lasse Kjus i alpint. Liv Skjellbreid Poiree og Ole Einar Bjørndalen i langrenn, Sigurd Pettersen i skihopping, Petter Solberg i rally, Pål Anders Ullevålseter på motorsykkel.

Det er intet annet enn imponerende å bli så dyktige som disse er. Vi må ikke glemme at bak de få minuttene vi ser disse på TV, ligger det årelange forberedelser. Disse stjernene har en energi, en utholdenhet og en innsatsvilje som vi gjerne skulle sett mer av.

Prinsessen

Vi vil selvfølgelig slutte oss til den lange rekke av gratulanter og gratulerer kronprinsparet med sin nyfødte datter.

Å få barn er noe av det største man kan oppleve i livet, og vi forstår godt den glede og stolthet som kronprinsen viste på gårsdagens pressekonferanse.

Vi håper, som vi håper for alle nyfødte, at den nyfødte prinsessen er sunn og frisk, og at hun vil få et godt, lykkelig og produktivt liv.

Kriminalomsorg

I de siste par dager har NRK radio gitt oss et lite innblikk i hvor godt kriminelle behandles i Norge.

Et innslag nylig fortalte at voldtektsmenn ofte får tilbud om behandling av psykolog etter at han er dømt. Voldtektsofferet får intet slikt tilbud.

Rød Ungdom = Hitlerjugend?

Den oppførselen som enkelte RUere viste overfor KrFs møte i går er fullstendig uakseptabel. De brøt seg inn i KrFs møtelokalet (ikke i den forstand at de måtte sprenge opp dørene) og avbrøt leder Dagfinn Høybråtens tale.

Dette er samme metode som ungnazistene brukte i Tyskland på 30-tallet. Også de saboterte møter når de var uenige i det budskapet som kom frem på møtene.

En beklagelig rekord

NRK forteller i dag at i fjor var det rekordmange som søkte hjelp hos Oslo krisesenter. I 2003 var det flere enn 600 kvinner og barn som oppsøkte krisesentre for å unnslippe en truende mann. Antallet i 2003 var 30 % større enn året før.

Byråkrater vs. massemordere

FNs generalsekretær Kofi Annan er opprørt over de mange folkemord som har forekommet de siste år, og som alle andre byråkrater har han ett løsningsforslag: å opprette et nytt byråkrati.

Annan vil opprette et eget FN-organ og utse et spesialsendebud med ansvar for å
forebygge folkemord, massedrap og etnisk rensning. Dette organets medlemmer bør treffes regelmessig for å kunne følge utviklingen og foreslå passende tiltak, sa Kofi Annan i sin åpningstale ved den internasjonale konferansen mot folkemord i Stockholm i går.

Enda et forbud på trappene

I sin utrettelige jakt på ting som de kan avgiftsbelegge eller helst forby, har nå norske politikere oppdaget prostitusjon. "Norge vurderer å følge svenskenes eksempel med å forby kjøp av seksuelle tjenester" forteller Aftenposten i dag.

Nå er vi av det syn at det er mange ting som mennesker gjør og som er skadelig - å spise usunt, å røyke, å bruke narkotika - men vi er for frihet, som innebærer at enhver skal får gjøre det han eller hun ønsker så lenge vedkommende ikke initierer tvang mot andre mennesker.

Overvåkning av studenter

Flere nyhetsmedier forteller idag at Politiets Sikkerhetstjeneste overvåker studenter som kan tenkes å stå i forbindelse med grupper som planlegger terroraksjoner.

Vi er glade for dette. Vi lever i en farlig tid, diverse grupper, spesielt islamistiske grupper, har stått bak en rekke terroraksjoner mot sivile, både i Vesten og i arabiske land, og slike aksjoner må så langt det er mulig forhindres. Overvåking er en nyttig virkemiddel i så måte.

Civita

Tenketanken Civita ble dannet i fjor sommer, og dens formål er å skape øket forståelse for frihet og markedsøkonomi. Ifølge sin hjemmeside ønsker de "å bidra til å utvide rommet for den politiske debatten og skape økt interesse for grunnleggende politiske verdivalg. Vi mener at det finnes for få aktører i norsk samfunnsdebatt som vektlegger det idébaserte og prinsipielle perspektivet i sentrale spørsmål som angår verdiskaping og velferd. Her skal Civita spille en rolle."