August 2003

Våre politikere

Dagens utgave av Aftenposten inneholder en artikkel med følgende overskrift: «Bøker i ukeblad kan være ulovlig».

Artikkelen fortsetter: «Forbrukerombudet utelukker ikke at bøker som tilleggsgave i ukeblader er ulovlig. Stortingspolitiker vil se nærmere på ukebladenes mange ekstragaver under plasten.»

«Fellesnytten foran egennytten» i praksis

VG forteller om den snart 90 år gamle Gudrun Granrusten som nå blir tvangsflyttet for tredje gang pga offentlig utbygging.

VG skriver: «Gudrun Granrusten (86) trives godt i hjemmet sitt like utenfor Rena i Østerdalen. Nå mener Forsvaret at hun skal flytte på grunn av støy fra skytefeltet Regionfelt Østlandet»

««Jeg er ikke lei av livet, og har mye å leve for. Men tanken på å bryte opp og flytte igjen er så tung at jeg ikke vet om jeg orker det», sier Gudrun Granrusten stille.

AKP-debatten og AKP i dag

I etikkdiskusjoner dukker iblant følgende spørsmål opp: "Hva burde nasjonalsosialisten Hitler ha gjort dersom han for eksempel i 1944 hadde innsett at han hadde stått for en forferdelig ideologi som hadde ført til at omtrent 50 millioner mennesker hadde mistet livet?" (Merkelig nok brukes de andre store sosialistdiktatorene Lenin, Stalin, Mao og Pol Pot aldri i slike diskusjoner.) De vanligste råd som blir gitt er at Hitler enten burde ha begått selvmord, eller at han burde ha jobbet med veldedig arbeid uten å gjøre noe vesen av seg.

Økonomisk analfabetisme

Pga. den høye arbeidsløsheten blant ungdom ønsker nå NHO og HSH å redusere lønningene og andre tilbud til unge arbeidstagere.

Velferdsstaten lever og blomstrer

Velferdssatan lever og blomstrer, til stor glede for politikere og byråkrater, men til stor skade for folk flest.

Her er fire eksempler, alle hentet fra Aftenpostens nettside i dag:

1) «Byråkratiet tvinger fjellskipper i land
Trebåten "Glitra" har fraktet fjellvandrere over Furusjøen i over 50 år. Nå stopper Sjøfartsdirektoratet den lille snekka fordi skipper Bjørn Turmo mangler båtsertifikat»

DLFs kommentar: Turmo må kunne fortsette å jobbe. Det er en skam at byråkratiske regler hindrer folk i å gjøre en nyttig jobb.

Arnold

Filmstjernen Arnold Schwarzeneggers kandidatur til jobben som guvernør i California har foranlediget en rekke kommentarer som igjen bekreftet det svært lave nivået på norsk journalistikk.

Flere norske kommentatorer har sagt at det at Schwarzenegger nå stiller gjør valget til et sirkus. De har kun så vidt nevnt problemene i California, og de har ikke sagt noe om årsaken til problemene.

Arnold II

Etter at den forrige kommentaren ble skrevet, her vi kommet over et sitat som illustrerer Schwarzeneggers politiske filosofi:

I sin introduksjon til Milton Friedmans TVserie "Free to Choose" sa han følgende:
"I come from Austria, a socialistic country. There you can hear 18-year-olds talking about their pension. But me, I wanted more. I wanted to be the best. Individualism like that is incompatible with socialism. I felt I had to come to America, where the government wasn't always breathing down your neck or standing on your shoes."

Dette høres meget lovende ut.

De andre partiene er like

TV2-nyhetene hadde i går et innslag hvor de hadde sammenlignet en Høyre-styrt kommune med en Ap-styrt kommune. Og konklusjonen var at det var ingen forskjell.

Nettavisen i dag forteller om en undersøkelse som viser at to tredeler av velgerne er lite interessert i resultatet av Stortingsvalget i 2001.

- En grunn til velgernes manglende interesse kan være at partiene ikke greier å vise tydelig forskjell dem imellom, sier forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Bernt Aardal, ifølge NTB.

Nei til skjenkeregler

1. oktober trer nye og strengere skjenkeregler i kraft i Oslo. De nye skjenkereglene fører til at kun utesteder innenfor ring 1, samt utvalgte gater på Grønland, Grünerløkka og i Oslo vest, skal få servere alkohol fram til kl. 3 - pga utformingen har vittige hoder kalt dette området for skjenkeblekkspruten.

Men som man kunne vente har nesten 100 serveringssteder, mange av dem liggende utenfor blekksprutens fangarmer og som derfor må stenge allerede kl 1, søkt om utvidede åpningstider.

Skolen

I en helsides annonse i dagens Aftenposten påstår Høyre at en av fem elever som går ut av skolen - dagens norske, offentlige skole - ikke kan lese på en skikkelig måte.

Høyres løsningsforslag består i å bruke enda mer penger på den offentlige skolen.

Dagens Høyre-annonse

I forbindelse med valgkampen kjører nå Høyre helsides annonser i de store avisene. Dessverre for Høyre er disse annonsene svært avslørende, og viser hva Høyre egentlig står for.

Dagens annonse i VG har følgende tekst i stor skrift: "Sugerør ... noe Ap og SV vil ha i lommeboken din, Høyre vil heller gi deg mer igjen for pengene."

Enhver lesekyndig kan finne flere artige implikasjone av denne teksten, så vi skal la det ligge, vi skal kun kort si at

DLF vil fjerne sugerøret fra alles lommebøker og la enhver få beholde sine egne penger.

25 millioner kroner bortkastet

Aftenposten forteller i dag på første side at "tidenes største satsing på en trafikksikkerhetskampanje ble en fiasko [ifølge Transportøkonomisk Institutt] den kostet 25 millioner kroner.

Grotesk dom

De fire som var tiltalt for likskjending i Skien ble i går dømt. Dommene var etter DLFs syn alt for milde: hovedmannen ble dømt til to års fengsel (hvorav ett år ble gjort betinget), og de tre andre ble idømt samfunnstjeneste.

"Obildbar"

SVs Kristin Halvorsen har oppdaget hvor dårlige norske skolebygninger er: murpuss faller av, vinduer er ikke tette, maling flasser av, ventilasjonsanlegge finnes ikke eller virker dårlig etc.; korts sagt: inneklimaet for elever og lærere er usunt (pga. dårlig luft) og uteklimaet (om man kan kalle det det) er farlig (murpuss kan falle ned). Beregninger viser at det vil koste ca 55 milliarder kr å ruste opp alle norske skoler til en forsvarlig standard. (Det er selvsagt en stor skam at skolens eiere - kommunene - har latt skolebygningene forfalle i slik grad.)

"Hetebølge - nå må snart det offentlige gripe inn!"

Avisene forteller i dag at kanskje så mange som 20.000 mennesker har mistet livet i Mellom- og Syd-Europa pga hetebølgen i sommer.

Selvfølgelig er det ille at mennesker dør før tiden, og enhver bør gjøre sitt beste for å være sunn og frisk og derved leve lengst mulig.

"Totalt feilslått skolepolitikk"

Dette er overskriften åp første side i avis1 i går, og sitatet er tillagt pedagogikkprofessor Peder Haug, som har forsket på skole i 20 år. Han er oppgitt over at politikerne konstruerer en skolepolitikk som er totalt feil. FrP, AP og SV er verstingene, sier han.

Dette er en perfekt bekreftelse på DLFs poeng om politikerne ikke kan styre noe som helst på en fornuftig måte. Vi må ha politikerne ut av skolen; skolen må styres av fagfolk, og disse må velges av brukerne. I dag blir skolen styrt av byråkrater utpekt av politikerne.

"Bistanden hjelper ikke de fattige"

Enda en gang har en undersøkelse vist at norsk u-hjelp ikke virker etter hensikten. (Overskriften er fra dagens Aftenposten.) Enda en gang lover den ansvarlige politiker at "hver sten skal snus", og vedkommende sier "jeg tar undersøkelsesrapporten meget alvorlig", og igjen (og her spår vi om fremtiden) vil intet bli gjort og alt vil fortsette som før.

"100 mill. til reindriftssamer, nesten ingen effekt"

Igjen bringer Aftenposten en artikkel som viser at det offentlige ikke kan bruke penger på en fornuftig måte:

"Myndighetenes ønske om å få redusert aktiviteten i reindriften har kostet over 100 millioner kroner. Kun en håndfull reindriftssamer har skiftet yrke."

Videre fra Aftenposten: "Totalt har omstillingsprogrammet for indre Finnmark kostet 330 millioner kroner. Endel nye arbeidsplasser i servicenæringen er opprettet, i tillegg har flere ungdommer tatt utdannelse.

Stoltenberg, liberalisme og frihet

Ap-leder Jens Stoltenbergs kronikk i Dagbladet mandag 25/8, et svar på Carl I Hagen og Torgeir Høiens kronikk i VG 13/8, inneholder noen poenger som godt treffer den ideologi og politikk som FrP står for.

Imidlertid påstår Hagen/Høien at FrPs politikk er liberalistisk, men Carl I Hagens parti befinner seg midt i det politiske sentrum, dvs. mellom Høyre og Arbeiderpartiet, og når Hagen/Høien beskriver FrPs politikk som liberalisme er dette en tilsnikelse. Stoltenbergs gode poenger treffer altså kun FrP, de treffer ikke liberalismen.

Gratis tips til FrP

FrP gir inntrykk av å legge stor vekt på lov og orden. Allikevel bryter partiet bevisst norsk lov ved for eksempel å sende politisk reklame på TV2, og de ser ikke særlig negativt på slike ting som smugling og hjemmebrenning.

Demokratiets uløselige problem

FrP raser på dagens meningsmålinger, og alle legger skylden på Schanche-saken*.

Og dette illustrerer demokratiets uløselige problem. Demokrati er en samfunnsform som innebærer at alle skal kunne legge frem sine synspunkter, og så tar man en avstemning, og så må alle følge det flertallet bestemte. (De som ikke ønsker å følge flertallet har man all rett til å tvinge til å følge flertallets vedtak.)

Praktisk talt alle i dag mener at dette er det ideelle system. Men også her er DLF unntaket.