January 2003

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

Dette er hilsener som vi alle har gitt hverandre den siste uken. Men uttrykket brukes også som en parodi på politikerprat - politikerne prater mye og gjør lite, de lover og lover og holder ingenting av det de lover.

Statsminister Bondevik tok i sin nyttårstale opp problemet mobbing. Det er selvfølgelig forferdelig å bli utsatt for mobbing, og det eneste som kan få slutt på det er å straffe mobberne strengt.

Lys og varme til sosialklienter

Sosialkontoret i Kristiansand har nå pålagt sine sosialklienter å sette ned temperaturen i stua.

Grunnen er at utgifter til strøm fra de som ikke kan klare å betale dette selv, dekkes av det offentlige, og siden strømmen pga regjeringens politikk (både avgiftspolitikken og reguleringen av strømmarkedet inkludert kolossale restriksjoner på mulighetene for utbygging av kraftverk) er blitt så kolossalt dyr, ønsker Kristiansand kommune å redusere sine utgifter til sosialklientenes strømforbruk.

Kjære Kristin Halvorsen

Jeg så deg på Dagsrevyen på lørdag, og du var meget forarget over de høye strømprisene.

Ja, vi kan godt være enige i at strømprisene er høye, og at strømregningene vil bli en sur overraskelse for mange, men jeg tror nok at de tiltak du foreslo for å få prisene ned - mer statlig styring av kraftmarkedet - ikke vil ha den ønskede effekt. Statkraft kontrollerer nå 50% av strømmarkedet i Norge, så man kan trygt si at det som skjer nå er et resultat av statens ønsker.

Politikerne er seg selv lik, dessverre

På grunn av statens svært ukloke energipolitikk (hindringer legges i veien for utbygging av produksjonsanlegg for kraft, sterke oppfordringer om at boliger kun skal fyres med strøm og ikke med olje eller ved, store avgifter på strømforbruk, etc.) er nå strømprisen svært høy, og mange gruer seg til at strømregningen skal komme.

Hvordan reagerer politikerne på dette? Ingen av politikerne fra de andre partiene reagerer slik de burde (fjerning av avgifter, frigivelse av utbygging av energikilder), men de kjører sine gamle og ubrukelige kjepphester.

"Privatskolene slår knockout på Oslos offentlige ungdomsskoler."

Overskriften har vi hentet fra gårsdagens aftenutgave av Aftenposten. Selv om dette er en avisoverskrift, så er det vel ingen nyhet: privat drift er alltid bedre enn tilsvarende offentlig drift.

Aftenposten fortsetter: "Elevene ved St. Sunniva, Ryenberget og KG har byens beste karakterer. Ingen av Oslos 45 offentlige ungdomsskoler kunne hamle opp med de tre private skolene da standpunkt- og eksamenskarakterene for fjorårets 10.-klassinger ble offentliggjort tirsdag...."

Strømkrisen: å rette baker for smed

De siste ukers høye strømpriser har naturlig nok ført til reaksjoner, inkludert et stort antall avisinnlegg, men praktisk talt ingen av disse legger skylden for elendigheten der hvor den hører hjemme. De aller flest innleggene legger skylden for situasjonen på markedet eller på det som feilaktig kalles privatiseringen av kraftmarkedet. En del legger skylden på energipolitikken, uten å gå i detaljer.

Markedsprisens formål

Den siste ukes høye strømpriser har foranlediget et stort antall innlegg i avisene med krav om at nå må myndigheten sette makspriser, nå må man ikke overlate viktige ting som energiforsyning til markedet og staten må overta styringen av kraftmarkedet.

Man får det inntrykk at få av disse skribentene er klar over hva markedet er, hvordan markedsprisen dannes og hvordan den fungerer.

PENSJONEN

Nå er det slik at alle betaler en andel av det man tjener til staten, og så gir staten oss en pensjon når vi blir gamle. Hvor stor pensjon vi vil få, bestemmes av hvor mye vi har tjent. (De som aldri har hatt noen inntekt får allikevel en pensjon, den såkalte minstepensjon.) Likevel har det i de siste årene blitt gjennomført flere endringer av pensjonssystemet, og alle disse nyordningene har hatt som hovedtema at de som har betalt inn skal få mindre tilbake enn det den forrige ordningen innebar.

Partienes oppgave

SVs leder Kristin Halvorsen sa i helgen at fra nå ville både tilhengere og motstandere av norsk medlemskap i EU bli betraktet som fullt ut legitime medlemmer av SV. Hun sa også at det var meget enkelt å gjøre SV til et rent Nei-parti - det var bare å sørge for at oppslutningen sank til ca 5-6 %.

Det som Halvorsen ga uttrykk for er følgende: SV tar ikke standpunkt i et (for dem) viktig politisk spørsmål, og formålet er å holde på partiets oppslutning.

Bistand uten mål og mening

Overskriften har vi lånt fra dagens leder i VG, som innledes slik: "En omfattende evalueringsrapport om den norske bistanden til Sør-Afrika som ble lagt frem før jul, inneholder nedslående konklusjoner. Ifølge Aftenposten har Norge pøst ut [dvs. norske skattebetalere er blitt fratatt] over 500 millioner kroner til en rekke sørafrikanske organisasjoner uten at man egentlig vet hva pengene har gått til. I iveren etter å støtte og vise godvilje overfor det ferske demokratiet i landet, har midlene blitt sendt av gårde uten mål og mening".

Nei til mer politi i gatene!

Den store og voksende kriminaliteten er selvfølgelig et stort samfunnsproblerm (dvs. at det angår svært mange individer).

Alle ser problemet, og alle foreslår ?løsninger?. De andre partiene har nå i lang tid forslått at det skal bli mer politi i gatene, og det siste er at enkelte partier går inn for at kriminelle skal fotfølges av politifolk, slik at de ikke får anledning til å begå nye innbrudd, ran, overfall .etc.

Idiotien har ingen grenser!

Nettavisen forteller idag at "Oslopolitiet vil forby barn under femten år å oppholde seg i kriminelt belastede områder av byen på kvelds- og nattestid."

Dette er helt grotesk. Det som burde skjedd var en fullstendig eliminering av kriminelle miljøer! (De eneste kriminelle miljøer skulle eventuelt være bak fengslenes murer.) Å nekte vanlig ungdom å oppholde seg visse steder fordi man ikke vil sette kriminelle i fengsel er intet annet enn idiotisk.

Virkeligheten overgår fantasien

En artikkel i dagens Aftenposten har følgende overskrift: "Vil betale ungdom for å flytte fra bygda", og artikkelen fortsetter:

"Skånland kommune i Troms er villige til å betale ungdom 10.000 kroner for å flytte vekk. Slik kan kommunen sikre seg 10 millioner statlige kroner.

"NOE ER GALT"

Dette er overskriften på en artikkel i Dagbladet 26/1 om SVer Olav Ballos erfaringer med det statsdrevne hjelpeapparat for pasienter med psykiske problemer. Ballo, hvis datter har hatt behov for psykiatrisk behandling, sier at "De ressurssterke blir vinnerne i helsevesenet, mens andre kan lett bli forsømt".

Vi ønsker selvfølgelig Ballos datter god bedring, men vi er overbevist om at hun - og alle andre som har behov for hjelp - ville fått langt bedre behandling i et fullstendig privat helsevesen.

Om IRAK: "Moralsk riktig å angripe" sier leder i Oslo DLF, Fleming Dahl

"Moralsk og prinsipiell diskusjon er forbausende fraværende i mediadebatten om et eventuelt militært angrep på Iraks diktatoriske regime", sier Dahl i en kommentar til den aktuelle situasjonen. "I enhver totalitær stat hvor diktaturet myrder, torturerer og påfører sine innbyggere enorme lidelser, må etter min mening, også moralsk sett, diktaturet fjernes. Derfor burde verdenssamfunnet for lengst angrepet regimet i Irak og avsatt diktatoren Saddam Hussein."