October 2002

Hvordan det offentlige bruker penger

Gårsdagens utgave av Aftenpostens aftennummer inneholder to saker som gir en perfekt illustrasjon på hvordan det offentlige bruker penger. Den ene saken var stor, slått opp på avisens førsteside, den andre var liten, kun en notis på side fire. Men begge er typiske og illustrer hvorfor DLF mener at den som best disponerer folks penger er de som har tjent dem, ikke de som har bemektiget seg dem i form av skatt og avgifter

På førstesiden kunne vi lese følgende: ”de siste årene har Oslo Sporveier investert over en milliard kroner i trikken.

"Regjeringen skuffer stort!" sier leder i Oslo lokallag av DLF

Statsbudsjettet går med et underskudd på nesten 35 milliarder kroner innenlands. Dette er etter mitt syn totalt unødvendig, sier Fleming Dahl, leder i DLF Oslo. Med DLFs politikk ville et slikt fenomen vært unngått.

Dette budsjettet viser klart at regjeringen ikke har noen vilje til å gjøre folks hverdag enklere.

De skattereduksjonene som finansministeren snakker om, finnes ikke!

Offentlig armod, privat velstand

Igjen bruker venstreorienterte (SVs Djupedal i Dagsavisen i dag) dette faktum – at det er offentlig armod og privat rikdom – som en begrunnelse for å øke skattene. Men uten å forstå hva årsaken til fenomenet er, vil man derfor heller ikke kunne foreslå korrekte løsninger på problemet.

Problemet er at siden det er det offentlige som driver skoler, sykehus, pensjonsordninger, vil den offentlige armoden føre til at skoler etc. har en til dels langt lavere kvalitet enn det som ønskes.

Som man reder, ligger man

"Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet påstår at regjeringen vil rasere
velferdssamfunnet. Dette er en absurd påstand" sier DLF Oslos leder, Fleming Dahl, i en kommentar til de siste dagers politiske turbulens. "Kranglingen mellom FrP og Ap og regjeringen dreier seg anslagsvis om kun ca 7-8 promille av statens inntekter (BNI). Det betyr at staten som minimum kan disponere 99,9 prosent av sine nåværende inntekter uansett hva kranglingen vil rersultere i, og når vi også tar hensyn til at BNI garantert vil øke de kommende år, er problemene helt minimale.

Målungdommens selvmål, og de erfaringer man kan trekke

Enda en gang her en gjeng gymnasiaster klart å lure staten til å utbetale seg millioner av kroner i urettmessig statstøtte. Denne gangen var det ikke en politisk ungdomsorganisasjon, denne gangen var det målungdommen.

Lov og rett – eller mangel på sådan?

Dagbladet forteller i dag at to fedre er straffet etter at de banket opp en 18-åring som hadde forbrutt seg mot dere to mindreårige døtre etter å ha dopet dem ned. Grunnen til at de gikk til affære var en velbegrunnet frykt for at overgriperen ikke ville bli straffet av rettsapparatet.

Det er grotesk hvis 18-åringen ikke blir straffet, men det er dessverre tegn som tyder på at de fedrenes frykt ikke var grunnløs. Selvsagt vil ikke DLF forsvare selvtekt, men den slags blir nødvendigvis resultatet når det offisielle lovverket ikke fungerer, dvs.

MOMS = Mer Og Mer Skatt

Ifølge dagens Aftenposten utreder nå Arbeiderpartiet en økning av momsen til 25%. Da momsen ble innført 1/1-1970, var moms-satsen på 20%, og den var ment å erstatte en omsetningsavgift - oms - som var på 13,64%. (Samtidig ble forøvrig avgiftsgrunnlaget øket med en femtedel.)

Denne omleggingen, som var et resultat av Sandbergkomiteens innstilling, var et forsøk på å ordene opp i et rotete skattesystem en gang for alle.

Legg ned Oslo-trikken!

Sporveisstyret har nå endelig vedtatt å legge ned noen av Oslos trikkelinjer. Det Liberale Folkepartiet ser meg glede på dette, og håper at dette er første skritt i en plan om å erstatte hele trikketilbudet med buss.

Buss er på alle vis et bedre alternativ enn trikk. Bussen er mer fleksibel; den trenger bare vei, ikke skinner, for å komme frem. Buss er dessuten langt billigere enn trikk, og mellomlegget er det selvsagt ikke bare de reisende selv, men skattebetalerne som må bidra med.

Hovedgrunnen til at trikken bør erstattes med buss er allikevel hensynet til miljøet.

Kontroll av giftig sprit

De siste ukers metanol-forgiftninger har reist et for sosialdemokrater og velferdsstatstilhengere vanskelig spørsmål: Skal det tillates at ulovlig innført sprit, som kan være giftig, kan kontrolleres for å hindre at flere blir forgiftet?

Statlig forskning

Gårsdagens Rikets tilstand på TV2 tok blant annet opp norsk alkoholpolitikk. At denne er en farse, er ikke hovedpoenget for denne kommentaren, poenget her er den statsbestilte forskning som benyttes for å underbygge politikken. Og legg merke til at det står at forskningen skal underbygge politikken. Normalt er forskningens formål å finne sannhet og å sette sannheter inne i et systematisk hele, men statlig forskning er ikke slik: denne statlige forskningen har som oppgave ”å underbygge politikken”.

Longva, Euro og gull

Sjefen for Statistisk sentralbyrå, Svein Longva, ønsker nå at den norske kronen skal erstattes med Euro. Det er ikke annet enn en total mistillitserklæring til Norges Banks og våre politkeres pengepolitikk.

I mer fornuftige tider vare pengeverdien låst til gull: som den store bankmannen J.P. Morgan sa: ”Gull er penger, og kun gull er penger”. I praksis betød dette at pengeverdien var definert i forhold til en viss vekt gull (ord som pund, mark og dollar var opprinnelig vekt-enheter).

Innsats og belønning

I praksis blir de aller fleste motivert til å gjøre en bedre jobb hvis de på grunn av dette mottar en eller annen form for belønning. I et moderne samfunn, hvor et stort antall mennesker skal forholde seg til hverandre, er det viktig å ha et system som belønner kvalitet, tjenestevillighet, dyktighet og lignende.

Det norske helsevesenet har i svært mange år vært isolert fra dette prinsippet.