September 2002

Verdensdugnad for barn

Førstesiden i dagens Aftenposten inneholder et oppslag om at Gro Harlem Brundtland nå ønsker å ta et initiativ for å bedre forholdene for verdens barn: hun ønsker at det skal settes i gang en dugnad til beste for alle barn.

Men som alle andre initiativ som tar utgangspunkt i en venstreorientert ideologi (he kollektivisme), vil også denne kampanjen ha motsatt resultat av det som er ønsket. En slik kampanje vil gjøre det vanskeligere for barn over hele verden.

Møtet i Johannesburg

Miljømøtet i Johannesburg hadde det innhold og det resultat som man kunne vente: prat, prat og atter prat. Men deltagerne fikk i hvert fall en reise til og et opphold på et flott hotell på et eksotisk sted, og deltagerne slapp å betale for turen og oppholdet av egen lomme, kalaset ble betalt av skattebetalere i en rekke vestlige land.

FIKK USA SOM FORTJENT 11/9-2001?

Angrepet på USA 11/9-2001 var verdenshistoriens største terroristangrep. Omkring 3000 sivile amerikanere mistet livet, og samtidig var angrepet rettet mot bygninger som hadde en viktig symbolverdi - de to store skyskraperne i World Trade Center.

Hvem er ansvarlig for metanoldødsfall?

Ifølge flere avisoppslag i dag har minst to, og sannsynligvis flere, mistet livet i den siste tiden fordi de har drukket mentanol.

Svart arbeid

De siste dagers debatt om svart arbeid viser hvor sykt samfunnet er blitt. Det skulle ikke bare være lovlig, men det skulle være betraktet som et udiskutabelt gode at folk utførte arbeidsoppgaver for hverandre, også når overføring av penger er involvert.

Kjedelige politisk møter

En rekke av medlemmene i Oslo bystyre ønsker ikke gjenvalg til neste periode. Mange av disse begrunner sitt standpunkt med at møtene er kjedelige, at det er store dokumentbunker de må lese, at det er en enorm arbeidsmengde osv.

Alle disse påstandene er sanne, men hvorfor er det slik?

Staten tar i gjennomsnitt kr 80 000 fra hver person hvert år

Aftenposten forteller idag på sin førsteside at nordmen betaler 213 milliarder kroner i avgifter til staten hvert år. (Av dette utgjør bilavgiftene nesten 33 mrd kr.) I tillegg betaler Ola og Kari tilsammen ca 133 milliarder kroner i skatt på inntekt og formue. (I tillegg til dette igjen kommer skatter og avgifter ti kommunene) Etter DLFs mening burde disse tallene helst vært praktisk talt 0!

IKKE LA DE NARKOMANE HA ET FRISTED MIDT I OSLO SENTRUM!

I alle vestlige land er salg og bruk av narkotika forbudt. Selvsagt vil ikke et slik forbud føre til at bruken av narkotika blir mindre, snarere tvert imot, men forbudet fører også til at grupper av narkomane samler seg på bestemte steder. I Oslo samler de seg på Plata ved Oslo S. Dette er meget plagsom for de som driver næringsvirksomhet i området, det er plagsomt for alle de menneskene som ferdes der, og det gir ikke togturister noe godt førsteinntrykk av Oslo.

Høyres løfter om skatte- og avgiftslettesler

Før siste stortingsvalg lovte selvfølgelig Høyre å sette ned skatter og avgifter, og etter at de (sammen med V og KrF) overtok regjeringsmakten, ble virkelig noen avgifter satt ned, f. eks. el-avgiften. Men nå er det tid for en nytt statsbudsjett, og ingen må bli overrasket dersom finansminister Foss vil foreslå at el-avgiften settes opp igjen til fjorårets nivå.

Skuffende budsjettforslag fra Byrådet i Oslo

Det er svært negativt å se at Byrådets forslag til Budsjettet for 2003 blir økt med 1,5 milliard norske kroner sammenlignet med 2002 - dette er penger som blir tatt fra Oslos skattebetalere. sier leder i DLF Oslo, Fleming Dahl, i en kommenar til det nylig fremalgte budsjettforslag fra Byrådet i Oslo.

Det er meget skuffende å konstantere at Byrådet med Høyre i spissen ikke prioriterer nedbygging av det kommunale byråkrati. (Byråkratiet i Oslo kommune kan bygges kraftig ned på alle områder).

Staten tvinger frem høyere priser!

Staten ved Konkurransetilsynet vil nå pålegge SAS og Braathens å heve prisene på sine lavprisbilletter. Årsaken er en frykt for at SAS nå senker prisene for å konkurrere ut det nystartede lavprisselskapet Norwegian Air Service (NAS), for deretter, når NAS, er konkurrert ut, å heve prisene igjen.

Dette er et forslag som er skadelig for forbrukerne. Forbrukerne tjener selvsagt på lave priser, og under en priskrig vil forbrukerne tjene. Men hva skjer etter en priskrig?

Løslatt drapsmann dreper igjen

Nettavisen forteller idag at "En 11 år gammel jente ble lørdag funnet drept i Steinkjer. En 39-åring som tidligere er dømt for drap, er pågrepet."

Dette er selvfølgelig en svært tragisk hendelse, men så lenge hverken politikere, akademikere eller det allmenne publikum er villig til å innse at drapsmenn hører hjemme i fengsel, vil vi stadig bli utsatt for slike grusomme hendelser, dessverre.

Blandingsøkonomien er selvdestruktiv

Fra Aftenposten lørdag 28. september: http://www.aftenposten.no/nyheter/okonomi/article.jhtml?articleID=407663

"Siden 1990 er utgiftene til attføring mer enn tredoblet. Utgiftene til medisiner er nesten tredoblet. Utgiftene til sykehusene er godt over doblet. Utgiftene til sykepenger er godt over doblet. Utgiftene til uførepensjoner og alderspensjoner er doblet."

"Har noe først kommet inn på statsbudsjettet, så blir det der. Det er fryktelig vanskelig å lempe utgifter ut av budsjettet, mens det er lett å få utgifter inn."