April 2017

Trump kjemper på feil front, og taper

Man må velge sine venner og man må velge sine fiender, man må velge hvem man vil støtte og hvem man vil bekjempe. På enda et område har det vist seg at president Donald Trump har valgt feil på dette området.

Donald Trump lovet aldri å fjerne Obamacare, president Obamas reform av det amerikanske helsevesenet. Obamacare vil føre til at helsetilbudet blir dårligere og enda dyrere, men mange håpet at Trump ville reformere det slik at det ble bedre, mer fleksibelt og mindre kostbart. Dette skjedde altså ikke.

Motivet

Hver gang det skjer en terrorhandling utført av en muslim kommer folk som tilhører mainstream med spekulasjoner om hva gjeringsmannens – eller gjerningsmennenes – motiv kan ha vært. Var han sinnssyk? Var han i en desperat livssituasjon? Led han av kjærlighetssorg? Var han forbannet på alt og alle på grunn av Israels politikk?

Hva fikk Trump til å snu 180 grader?

Som kjent lovet Donald Trump under sin valgkamp at dersom han ble president ville USA ikke på noe vis blande seg inn i borgerkrigen i Syria, en krig mellom det sittende regimet, under ledelse av diktatoren Assad, og de militante muslimene i IS/ISIL: We have bigger problems than Assad ... Let Syria and ISIS fight.

«Borgerlønn»

«Borgerlønn» er et begrep som i de siste tiårene har beveget seg stadig nærmere politikkens mainstream. Elementer i Venstre har lenge gått inn for borgerlønn (men som alle vet er det også noen i Venstre som har et annet syn: Nettavisen i 2013 Nylig hadde Venstre landsmøte på Fornebu. Blant sakene som ble tatt opp var borgerlønn et av temaene som ble debattert. Borgerlønn er en sak Venstre har stått inne for over lengre tid, men nå trekker de det ut av programmet.)