June 2014

Mer og mer svart arbeid

[-Svart arbeid] undergraver velferdsstaten er overskriften.

Ingressen: – Svart økonomi undergraver det norske samfunnet, sier storingsrepresentant Hårek Elvenes (H), som mener det må en holdningsendring til.

Det er i Dagsavisen vi leser dette, og artikkelen sier videre blant annet følgende: : Dagsavisen kunne i går fortelle at svart arbeid i Norge er verdsatt til 420 milliarder kroner per år, og hvert år unndras det skatter og avgifter for 150 milliarder kroner. Det er tall som bekymrer stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Hårek Elvenes. (H).

Kvinnedrapene i India

Vi har som alle andre de siste månedene lest i pressen at det stadig forekommer grusomme voldtekter etterfulgt av drap på kvinner i India. Vi skal så godt vi kan gjengi minst mulig av detaljene om disse grusomme hendelsene, men det som skjer er så forferdelig at det ryster ethvert anstendig menneske.

Vi siterer forsiktig fra noen artikler i VG om noen av disse sakene:

Å unndra seg felleskapet

Temaet er i dag enda en gang svart arbeid, men vi skal være svært korte denne gangen.

Vi siterer først fra finansminister Siv Jensen slik hun er gjengitt i dagens Aftenposten: Jeg synes ikke svart arbeid i noen form er uskyldig, fordi man unndrar seg fellesskapet.

Bakgrunnen er ifølge Aftenposten dette: Aftenpostens serie «Grå økonomi»: Stortingspolitikere sjokkert over omfanget av svart arbeid.

Den grunnleggende årsaken

Europa er i krise (og dette gjelder for øvrig ikke bare Europa, det gjelder alle velferdsstater): økende arbeidsløshet, stor offentlig gjeld, økende byråkratisering, sosial uro med tilløp til voldelige opptøyer, etc. Det eneste enkelte kan se som en mulig løsning er å vende seg i det de tror er den motsatte politiske retningen: en slags fascisme. Dette kan man se fra resultatene av det nylig avholdte valget i EU, hvor en rekke partier som ligger fascismen nær fikk betydelig oppslutning. Men fascismen er lite annet enn sosialisme med en litt annen retorikk.

Hindringer for sponsing

Det normale er – eller burde være - at man betaler for det man bruker. Men i enkelte tilfeller vil ikke dette gi tilstrekkelig inntekter, og de som står for tilbudet må skaffe andre inntektskilder.

Et typisk eksempel er kulturarrangementer hvor det er utstrakt bruk av sponsorer. (Vi benytter her «kultur» i utvidet forstand slik at det ikke bare omfatter teater, konserter, utstillinger etc. men også inkluderer arrangementer hvor det foregår idrett og spill.)

Eksamen

Det har vært eksamen i norsk hovedmål i den videregående skolen, og det kan være litt interessant å kaste et lite blikk på oppgavene.

Blant forfatterne og skribentene som hadde skrevet tekster som kandidatene skulle arbeide med var Henrik Wergeland, Arnulf Øverland, Arnljot Eggen, Marianne Borgen, og Mads Gilbert. Blant oppgavene var det også et bilde av den muren Israel har satt opp mot det som ofte kalles de palestinske områdene.

Overraskende valgresultat?

VG skriver: Sjokktap i nominasjonsvalg. Republikansk toppolitiker slått ut av Tea Party-rival. [Taperen] brukte over 30 ganger så mye penger som motstanderen. [Resultatet] anses som et av de mest sjokkartede nominasjonsnederlagene noensinne.

Dagbladet: Politisk jordskjelv i USA. Toppolitikeren brukte over 30 millioner i valgkampen. Så tapte han for Tea Party-utfordreren.

Forskjeller?

«Forskjellene øker» forteller Aftenposten på sin forside med krigstyper i dag: Gigantisk forskjell på folk. Verdens rikest tar stadig mer av kaken. I 1973 tjente en adm. dir. i USA 24 ganger mer enn en industriarbeider. I 2009: 184 ganger så mye. Det ville ha vært mer interessant dersom den hadde skrevet at all utjamningspolitikk har feilslått – fordi det er dette det egentlig sier.

Men la oss før vi går videre ta det mest opplagte poenget: Aftenposten skriver at de rike tar stadig mer av det Aftenposten åpenbart mener er et fellesprodukt, kaken.

Netthets – en ødelagt generasjon?

… netthetsen er i ferd med å ødelegge en generasjon. Det er tidligere leder i Senterungdommen., Sandra Borch, som hevder dette i Dagbladet.

I artikkelen forteller hun følgende: - Hver eneste gang jeg har frontet en sak eller gått ut med et politisk budskap, skjer det samme: Jeg får kommentarer om utseendet mitt, sykdommen min eller foreldrene mine, forteller Sandra Borch …

Hun forteller at for henne endte netthetsingen med paranoia: På denne tida i fjor turte ikke Borch å gå alene på gata i Oslo.

Obama

Vi har vært sterkt kritiske til president Obama siden før han ble valgt til president i 2008. Nå, etter at han har sittet som president i mer enn fem år, må vi dessverre si at hans politikk har vært langt mer skadelig enn selv vi fryktet.

Vi skal kort gå igjennom noen representative eksempler som viser hvordan han har styrt USA. La oss først se på situasjonen for den amerikanske befolkning.

Frihet!

DLF er partiet for individuell frihet. Frihet er retten for individer til å bestemme over sin eiendom, sin kropp, og sin inntekt. Kort sagt: frihet er retten for individer til å bestemme over og styre sine egne liv. Hvis man ikke har mulighet til å bestemme over disse viktige feltene fullt ut så har man ikke frihet, og det er dessverre slik vi har det i dag.