April 2011

Forlater Groruddalen …

Barnevernpedagog Patrick Åserud flytter fra Groruddalen, forteller Aften i går 31/3, og årsaken til at han får avisomtaler er begrunnelsen: ”Det finnes … skoler der barn blir truet med juling for å ha med seg salami på matpakka. Jenter blir mobbet for å være blonde, og farger håret mørkt for å passe inn. Det er ikke greit å være homofil på skolen, ikke atseist og i hvert fall ikke jøde”.

Sniking

Tre unge menn står i Dagbladet stolt frem og sier at de sniker på trikken. Vi siterer fra det store oppslaget som Dagbladet gir dem: ”[De tre mennene] bedriver sniking satt i system”.

Artikkelen begynner slik: ”Hver måned legger de 250 kroner i en pott, for så å bruke trikk, buss og bane - uten billett. Blir de tatt i kontroll, vil pengene i potten dekke bota … De kaller det en sivil ulydighetsaksjon, der formålet er å oppnå en avgiftsfri, skattefinansiert kollektivtransport.”

Ikke mobb skatteparadisene!

Det er på tide å slutte med mobbingen av skatteparadiser

Styreleder Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network uttalte i går til E24.no at innsynsavtalene med skatteparadisene ikke fungerer. Problemet er i følge henne at de blir brukt i alt for liten grad.

«Skatteetaten bekrefter i dag overfor E24 at Norge kun brukte innsynsavtalene med skatteparadiser i fire saker i 2010.

Per 31. januar i år har Skatteetaten mottatt informasjon fra to skatteparadis.»

Feil utgangspunkt

I kjølvannet av utbredt bruk av ny teknologi er en gammel debatt kommet opp igjen. I en rekke innlegg i pressen i det siste er det mange som har hevdet at kvinnen ikke selv skal ha rett til å velge om hun skal ta abort eller ikke – dette kan jo føre til at en gravid kvinne ved en test finner ut at hennes kommende barn ikke vil være funksjonsfriskt og derfor vil velge å ta abort.

Er justisministeren medskyldig?

Det er mange som nå stiller dette spørsmålet etter at politiet løslot den mannen som er mistenkt for en av overfallsvoldtektene i Oslo sentrum sist helg.

Men er det riktig å klandre justisministeren? Man kan og bør i hvert fall stille dette spørsmålet. Politiet sier de har fulgt loven, og den sier at det må være fare for at bevis ødelegges, at siktede begår en ny kriminell handling eller at han rømmer for at han skal kunne holdes fengslet. Og det er justisministeren som i siste instans er ansvarlig for de lovene vi har.

Farvel solidaritet - og hvorfor!

”Adjø solidaritet” er tittelen på en kommentar nylig publisert i Aftenposten skrevet av kulturjournalist og kommentator Joacim Lund. Vi siterer:

Ap sier Nei til feil EU-direktiv

Det kommer til å bli sagt mye om AP-landsmøtets vedtak om at Norge skal reservere seg overfor et EU-direktiv. Og Nei, dette handler ikke om at Ap-lansmøtet vedtok å reservere seg mot datalagringsdirektivet (DLD), dette direktivet er de kontrollkåte Aperne såre fornøyd med. Det det handler er at Ap-landsmøtet vedtok å nekte andre aktører enn Posten å levere brevpost i Norge, dvs. det som ble vedtatt var å opprettholde Postens monopol på å levere brevpost.

Supperådet blir vedtatt innført

Tiden fra da Supperådet ble ansett som en artig spøk til det blir en realitet er over; nå kommer et statlig supperåd for full fart. Det vil ikke hete ”Supperådet”, men det vil bla. ha som oppgave å passe på hvor supper (og andre varer) skal plasseres i butikkene.

Lovbrudd innen eldreomsorgen

Dagsrevyen fortalte i går om omfattende lovbrudd innen eldreomsorgen, og at det var kommuner, dvs. kommunale foretak, som sto bak lovbruddene. Lovbruddene gikk ut på at eldre ikke fikk den omsorg og pleie som loven påbyr.

Elendige veier

”Seks ganger dårligere [veier] enn på kontinentet” er en overskrift i Teknisk Ukeblad for 7.april i år. ”Norske stamveier har på flere strekninger seks ganger høyere grenseverdier for ujevnheter i veien enn internasjonal veistandard tilsier”. Vi siterer videre fra nettversjonen av artikkelen: ”Trenger et halvt statsbudsjett for å ta igjen veiforfallet. Vegvesenets stamnettutredning viser at det må brukes 400-500 milliarder kroner på å reparere riksveiene.

Reductio ad absurdum

”Må dekke til vinduene” står det med krigstyper i Aften sist torsdag 14/4, og det det handler om er følgende: ”Sol Cigar har solgt tobakk i Henrik Ibsens gate i 100 år. Nå må forretningen sladde vindusutstillingen”.

Poenget er at det er i strid med norsk lov å stille ut tobakksvarer og lignende, og siden en tobakkforretning naturlig nok stiller ut tobakksvarer i sine utstillingsvinduer må forretningen nå dekke vinduene til.

Subsidier

Mange mener at staten bør subsidiere gode ting for derved å øke forbruket av dem, og tilsvarende bør «dårlige» ting avgiftsbelegges slik at etterspørselen derved går ned; staten kan derved fremme et godt forbruksmønster.

Men hvordan er det i virkeligheten Vi vet at det finne omfattende subsidie- .og avgiftsordninger i dag, men hvordan er de innrettet?

Konflikten i Midt-Østen

Siden det er lenge siden vi har skrevet om det som ser ut til å være det tema som opptar politisk interesserte nordmenn mest (skal vi dømme etter hvor mye spalteplass som brukes på dette), og siden disse ikke ser ut til å være spesielt godt informert om fakta omkring temaet, vil vi i dag kort knytte noen kommentarer til det som skjer i krigen mellom Israel på den ene siden og Hamas/Hizbolla etc. på den andre siden. Vi vil basere våre kommentarer på noen elementer i en artikkel som er publisert av MIFF (Med Israel for fred).

God påske!

Påskeferien står for døren, og vi vil oppfordre alle til å bruke den godt: nyt livet, vær ute i naturen, besøk venner og kjente, reis til spennende steder, nyt god mat og god drikke, nyt gode kunst- og kulturopplevelser, osv.

Det er dette vi som skriver disse kommentarene skal gjøre.

Derfor vil det sannsynligvis ikke komme flere nyhetskommentarer her før påsken er over.

Så til alle våre lesere ønsker vi en god påske.

Løsningen finnes!

Vi gjengir først et par sitater om helgens gateslag i Porsgrunn, og om det som har gått foran.

Dagbladet: ” Porsgrunn-ordfører Øystein Beyer varsler at han vil samarbeide med politi og andre Grenland-ordførere for å ta et oppgjør med gjengproblemer i regionen, etter skyteepisoden går.

Seks personer måtte få behandling for skader, flere av dem skutt med gummikuler, kraftig banket opp og påført stikkskader.

Trump

Forretningsmannen Donald Trump har kastet seg inn i den amerikanske presidentvalgkampen i et forsøk på å bli nominert for republikanerne. Vi antar at dette kun er et PR-stunt, men vi vil kommentere dette som om det ikke er det. La oss først gi konkusjonen: dersom han blir nominert og valgt så vil han sannsynligvis bli en helt elendig president, muligens enda verre enn Obama.

Landbrukssubsidier

Norske skattebetalere subsidierer amerikanske ostespisere med 50 kr pr kg Jarlsbergost. Dette kom frem i en reportasje på Dagsrevyen i går. Temaet var landbrukssubsidier, og reportasjen viste blant annet at norske bønder ifølge OECD er blant verdens mest subsidierte, at bøndene får 2/3 av sine inntekter ikke fra salg av det de produserer, men fra skattebetalerne (for bønder i EU er andelen ca 1/5), og at vi har en stor overproduksjon som altså dumpes i utlandet, dvs.

Sexallianse i FN

”Sexallianse i FN” er en overskrift i dagens Aftenposten, og vi leser: ”Konservative katolikker og konservative islamister har funnet hverandre i kampen for å reversere FNs befolkningspolitikk”. Et sitat fra artikkelen bekrefter dette: ”Vatikanets observatør i FN lovpriste det iranske innlegget om denne type spørsmål”.