December 2009

Som man kunne forvente – denne gangen om asylmottak

”Raserer ventemottak” leser vi på forsiden av Aftenposten i går 30/11, og ingressen forteller følgende: ”Drapstrusler, knuste TV-er, branntilløp og selvskading. Spartanske forhold skaper aggresjon på [et ventemottak]”. Inne i avisen: ””… Vi får dårlig mat, vi bor på trange rom, vi får ikke gå til legen når vi trenger det.” En ung asylsøker drapstruet legen sin og en politimann. En annen smadret TV-ene. En tredje forsøkte å tenne på oppholdsrommet. En fjerde kuttet seg opp og brukt blodet til å skrive hatmeldinger om Norge på veggene”.

Folk frykter ikke klimaendringene

I en undersøkelse foretatt i flere land er folk spurt om ha de frykter mest. Svarene fordeler seg på en rekke temaer som er slike man kunne forvente: de frykter terror, kriminalitet, fattigdom, islams fremvekst. Men for journalisten som skrev om dette i Aftenposten i dag er det mest overraskende at ingen nevner klimaet: folk flest frykter ikke klimaendringene, skriver en åpenbart overrasket journalist.

Valutareform

Penger er et stort problemområde, og det på mange forskjellige måter. Vi skal i dag kort kommentere en av dem: verdien på penger. I de aller fleste land i dag blir pengene stadig mindre verd, dvs. deres verdi i forhold til gull synker. For ikke mange årene siden måtte man betale ca 300 dollar for en unse gull, for noen måneder siden måtte man betale 900 dollar, og nå må man betale mer enn 1200 dollar. Pengeverdien (hvis vi ser på dollar) har altså sunket til en fjerdedel på bare noen få år.

Obamas selvmotsigende strategi

President Barack Obama holdt onsdag en tale om sin plan for Afghanistan. Vi har to hovedpunkter som vi gjerne vil kommentere.

La oss se på et sitat:

Muslimsk parti i Danmark

Islam er ikke bare en religion som handler om personlig tro, islam er også en politisk ideologi. Noen muslimer ønsker derfor å omforme samfunn de lever i i tråd med de pålegg islam foreskriver.

I mange land i det demokratiske Vesten begynner det nå å bli så mange muslimer at de er mange nok til at de kan organisere seg og begynne å kreve innflydelse i samsvar med de rettigheter som demokratiet gir dem.

I Danmark er det nå etablert et eget politisk parti for muslimer, Danske muslimer. Vi siterer fra en omtale fra ritzau, hentet fra document.no:

Obama enda en gang

Det er neppe siste gang vi kommenterer et utspill fra president Obama, men han er en venstreorientert politikere som er kjennetegnet av store talegaver og betydelig personlig sjarm, og er derfor svært populær i media. Men media vil da også gjøre så godt de kan for å ikke å skrive om hans utallige inkonsekvenser, feilvurderinger, skandaler, tabber og flauser.

Vi skal i dag bare påpeke en slik inkonsekvens, en som vi ikke har sett omtalt i noe norsk medium.

Prioriteringer

I sosialdemokratiet skal myndighetene bruke penger på utallige gode tiltak. Men mengden penger er begrenset, og derfor må myndighetene prioritere, de må velge å bruke mer penger på noen formål og mindre på andre formål. Hvordan de prioriterer sier mye om hvilke verdier de har, om hva de legger størst vekt på, om hva de synes er viktig.

Noe er alvorlig galt også i skolen

Vi får – eller fikk? – stadig høre at den norske skolen er den beste i verden. Alle store politiske partier vil satse på skolen, vi er blant de land som bruker mest penger på skolen, vi har hatt reformer som ”Reform 94” og ”Kunnskapsløftet”, osv.

Et par eksempler: Før sist valg kom dette utspillet fra Høyre: ”Høyre-leder Erna Solberg garanterer at norske skole vil score høyere i internasjonale tester hvis Høyre får regjeringsmakt.” Høyre hadde undervisningsministeren i perioden, Kristin Clemet var Utdannings- og forskningsminister i 2001-2005.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL.
Denne utgaven inneholder artikler om tre av de viktigste tingene som har skjedd i den siste tiden: finanskrisen, ”climategate”, og forbudet mot bygging av minareter i Sveits. Alle disse viktige spørsmålene blir vurdert og kommentert fra et konsekvent liberalistisk perspektiv.

En verdig prisvinner?

President Obama mottok i forrige uke Nobel fredspris, og de fleste, i hvert fall i Norge, mener at Obama er en verdig prisvinner. Spesielt er det mange som henviser til hans tale og sier at Obama var dyp og filosofisk, og at talen bekreftet at han var en verdig vinner.

Typisk er denne kommentaren vi fant på document.no: «Barack Obama får med rette mye ros for fredspristalen. Men det budskapet han fremfører er en syntese av det beste USA står for, og det er skapt av hele nasjonen. Det er et liberalt samfunn som er villig til å forsvare både seg og den internasjonale orden...»

Blind høne finner også korn en gang i blant

Thorbjørn Jagland har en egen evne til å få negativ presseomtale. Det finnes utallige eksempler: hans utspill om 36,9 (som førte til at hans regjering måtte gå av uten at det var nødvendig), hans bilde om Det Norske Hus (til hvilket mange repliserte: ”der tør ikke jeg gå alene ned i kjelleren”), hans påstand om at han ikke hadde noe stort behov for e-mail og Internett fordi han reiste så mye, hans ordspill om Bongo fra Kongo, hans noe eksentriske statsrådsutnevnelser, hans tildeling av Nobels fredspris til Barack Obama, osv. osv.

En opplagt følge av velferdsstaten

I de siste år er en rekke norske menn blitt anmeldt for vold av sine utenlandske ektefeller uten at beskyldningene har vært sanne. Dette ble hevdet i en reportasje på en nyhetssending på TV i går..

Hvorfor skjer dette? Hvorfor fremsetter disse kvinnene slike beskyldinger?

Grunnen er at dersom paret blir skilt på vanlig måte så kan kvinnene miste sin rett til opphold i Norge. Men dersom de blitt utsatt for vold kan de få opphold. Så for å bli i Norge setter de frem falske beskyldinger mot en mann de har vært gift med.

Høyre: joining the wrong and losing team

Høyre mener at regjeringen gjør for lite for å redde klimaet. Vi siterer fra en fersk artikkel i VG:

”Griller regjeringen om klima. Høyre krever at alle statsråder tar ansvar.

Høyre vil i morgen kreve svar fra hele ti statsråder om hva regjeringen gjør for å redusere norske utslipp av klimagasser.

GRILLER REGJERINGEN: Høyres miljøtalsmann Nikolai Astrup vil utfordre statsrådene på hva de gjør på sitt område for å redusere utslipp av klimagasser.

Julenøtt

Vi tenkte at siden det snart er jul så skulle vi i dag ikke bringe en vanlig nyhetskommentar, isteden vil vi gi våre lesere en julenøtt. Oppgaven tar utgangspunkt i to saker som er omtalt i Aftenposten i dag, og den består i å finne om det er noe i den ene saken som kan si noe om årsaken til det som skjer i den andre saken.

Julens virkelige innhold

I tider som disse er man utsatt for så mye påvirkning fra ulike hold at man lett kan komme til å glemme julens virkelige budskap.

Julen er en tid for feiring, en tid for å være sammen med familie og venner, en tid for å gi gaver til hverandre, en tid for velvilje overfor andre mennesker.