April 2009

Obama og Afghanistan

Det aller meste av det president Obama gjør er galt og vil ha sterkt negative effekter. På noen få områder gjør han det imidlertid noe bedre enn pessimistene kunne forvente, men dette er områder hvor han handler stikk i strid med sine valgløfter.

Mht Irak sa Obama under valgkampen at han raskt ville trekke soldatene ut og at ”the surge” - økningen av antall soldater – ikke ville virke. Etter at den virket og førte til amerikansk seier, benkektet han dette. Men det Obama nå gjør er å forsøke i Afghanistan akkurat samme strategi som Bush fikk igjennom mht Irak.

Samfunnstjeneste på vei inn?

KrF går i sitt nye partiprogram inn for å innføre samfunnstjeneste for ungdom. Dette skal sørge for at alle unge, ikke bare de som avtjener verneplikt, i en periode ”gjør sin plikt for samfunnet”, slik poenget ble formulert av en NRK-reporter i morges.

De som skal avtjene denne samfunnstjeneste skal kunne avtjene den i helsevesenet eller på et annet ”samfunnsnyttig” område. KrF mener at dette i en viss grad vil kunne avhjelpe de problemene som finnes på disse områdene.

Fire store ting

I dag, før vi tar påskeferie,skal vi kort kommentere fire viktige temaer som er aktuelle i disse dager. Verdens ledende politikere har de siste dager vært samlet i London for å finne løsing på krisen i verdensøkonomien. Dette er de samme politikere som har forårsaket krisen, og løsningene de kom frem til vil ikke løse den, løsningene vil bare føre til en liten utsettelse av det alvorlige sammenbrudd som dagens vestlige modell – velferdsstaten – nødvendigvis vil føre til.

Vi skrev at de som har deltatt på toppmøtet er ”de samme politikere” som har forårsaket krisen.

Way to go!

Vi vil gratulere USA for den riktige og vellykkede militære aksjonen mot de somaliske piratene for et par dager siden. Som kjent ble et amerikansk skip kapret og deler av mannskapet ble tatt som gisler.

USA satte inn en avdeling marinesoldater som klarte å drepe tre av de fire piratene og som fikk frigjort alle gislene uskadet. Det tjener president Obama til ære at han iverksattte denne aksjonen, som etter vårt syn var det eneste riktige der og da.

Kokkelimonke

Det er vel få som har den fulle oversikt over alt som har skjedd i det siste i forholdet mellom Røkke/Aker og Staten/regjeringen og Røkkes salg av muligens sterkt overprisede aksjer. En grei oversikt kan man dog finne på E24 under den nærliggende overskriften ”Dette er Aker-saken”.

Det ser ut til at Aker Solutions (hvor staten er en stor eier) har kjøpt eierandeler i fire datterselskaper i Aker (som i stor grad eies av Røkke).

”Slaget om Groruddalen”

Tittelen har vi tatt fra en fersk kommentar på document.no, skrevet av den ofte glimrende Hans Rustad. Rustad tar for seg Aps Jan Bøhlers modige utspill om at Ap bør ta fatt i de problemene som enkelte av innvandrerne fører med seg.

Vi siterer: ”Slaget om integreringen i Norge står i Groruddalen, sa Arbeiderpartiets Jan Bøhler sist uke. Dagsrevyen hadde onsdag et innslag fra Haugenstua. En 16-åring ligger i koma på Ullevål sykehus etter å ha blitt slått ned av en ungdomsgjeng.

Galt, og mer galt

Alt myndighetene gjør når de går utover sine legitime oppgaver har negative konsekvenser. Når slike konsekvenser viser seg kommer myndighetene iblant med nye forslag som er ment å lette på problemene, men forslagene er praktisk talt alltid slik at de bare gjør dem enda verre.

Det siste av utallige eksempler på dette er det som i dag omtales på Aftenpostens førsteside: regjeringen vil gå inn for å sette et tak på advokathonorarer. Dette fordi advokatregningene er blitt svært høye.

Vi siterer fra Aftenposten: ”Advokathjelp skal bli billigere.

Dom i Pirate Bay-saken

Vi vil kort nevne at vi i det store og hele er tilfreds med dommen i Pirate Bay-saken. Det som er skjedd er at domstolen har valgt å beskytte eiendomsretten til de som skaper film, musikk, spill, etc. Beskyttelse av eienndomsretten er alltid et gode.

Vi gjengir følgende uttalelser som i stor grad er i samsvar med vårt syn.


Nettavisen
: "The Pirate Bay-saken endte med dom.

Vellykket landsmøte i DLF

Landsmøtet i Det Liberale Folkepartiet ble avholdt i Oslo lørdag 18. april. Formannens tale tok for seg hvordan den tradisjonelle høyreside, i Norge FrP og Høyre og i utlandet partier under ledelse av Bush, Merkel, Sarkozy og Cameron, har sviktet de idealer og de verdier som førte til høyrebølgen på 80-tallet. Disse idealene - individuell frihet, markedsøkonomi, frihandel, lave skatter, en begrenset stat - er en nødvendig forutsetning for et stabilt, fredelig, velstående og harmonisk samfunn.

Hvor naiv går det an å bli?

«Hvor naiv går det an å bli da Treholt?» Dette spørsmålet ble flere ganger stilt av aktor i spionsaken mot Arne Treholt for noen tiår siden. Treholt ble som kjent dømt for spionasje til fordel for bla. Sovjetunionen, men han forklarte at hans formål med å gi hemmelige opplysninger til russerne var at han ville bidra til å skape fred mellom øst og vest.Treholt, som var statssekretær, gjorde dette på egen hånd uten å ha noen dekning for det i de folkevalgte organer som har formell makt til å holde på med slikt.

Alenegang

”Alenegang” er et av de mange skjellsord som venstresiden gjerne benytter. Ordet betyr at man følger sin egen overbevisning, sin egen fornuft, sine egne verdier og preferanser – og det er lite venstresiden liker mindre enn personer som handler slik. For dem er det viktige å stå sammen, å være solidarisk, å adlyde, å ignorerer upassende fakta. At en person – eller gruppe - driver ”alenegang” er derfor noe av de verste som venstresiden kan si om noen. Ordet var svært mye brukt om USAs invasjon for å avsette Saddams tyranni i Irak i 2003.

Europa quo vadis?

Vi har en bekjent som liker å kjøre bil og motorsykkel i ukjente deler av verden. Han har kjørt mye i Sør-Amerika, i Afrika, i Australia og i deler av Asia. Og mye i Europa. Nylig skulle han delta på et arrangement i Sveits, og han valgte ikke overraskende å kjøre bil dit med. Vanligvis har han tatt turene med ro, nytt utsikten og trafikken og folkelivet og kulinariske gleder, han har inntatt sine måltider langs veien, og han har overnattet langs små og store veier under hele turen. Men denne gang valgte han å ikke ta noen stans i Frankrike.

Piratene

Selv om det ofte er vanskelig så forsøker vi alltid når vi skriver disse kommentarene å holde en parlamentarisk språkbruk. De tingene vi kommenterer, som oftest tiltak foreslått og iverksatt av sosialdemokratiske politikere, er som regel så ukloke og urealistiske og skadelige at det er vanskelig å holde seg til parlamentariske uttrykk. Et tema som krever sterk språkbruk er et ferskt forslag fra EU/FN, omtalt på TV2s nyhetsending i går, om å bekjempe piratvirksomheten utenfor Somalia.

Vold mot barn

I den siste tiden har vi sett flere reportasjer om vold mot barn, både individuelt og akkumulert (en liten gutt er muligens blitt mishandlet til døde av sin stefar, antall barn som blir utsatt for vold har hatt en sterk økning i det siste). Vårt syn er at vold er forferdelig, og at vold ikke hører hjemme mellom siviliserte mennesker, og at vold mot barn aldri kan forsvares. (Vold er bare legitimt i selvforsvar mon en angriper, og da kun i det omfang som er nødvendig for å stanse angrepene og evt. passivisere gjerningsmannen.)