April 2008

Typisk Høyre

Noe av det første Olaf Thommesen gjorde da han entret rikspolitikken var å foreslå at det skulle gis skattelettelse for folk som hadde hushjelp (Thommesens familie hadde da hushjelp). Forslaget ble med all rett latterliggjort, det var et uttrykk for en prioritering som kun en meget snever krets av overklassefolk kunne relatere til.

Flaskevann og plastposer

De to siste utspill fra miljøbevegelsen føyer seg glatt inn i rekken av alle andre utspill de er kommet med tidligere - de er like menneskefiendtlige som alt annet miljøbevegelsen står for, selv om disse utspillene er i langt mindre skala enn de forslag miljøbevegelsen ellers får oppmerksomhet for.

Det vanlige

Det politikere gjør er å kjøpe stemmer ved å bestikke velgerne med penger som de har tatt fra de samme velgerne. Det politikerne sier er "Stem på oss så skal dere få bedre skole, bedre helsevesen, bedre pensjon, osv.", men for å finansiere dette bruker politikerne penger som de har tatt fra velgerne.

Taggingen florerer fortsatt

Til tross for en rekke tiltak de siste årene blir det i Oslo stadig mer tagging. Fortsatt driver nihilistisk ungdom og tilgriser alt de ser: husvegger, sikringsbokser, telefonstolper, containere, metallporter, T-banevogner, osv – ingen ting får være i fred.

Beklager: ingen kommentar i dag

Pga PC-problemer kan vi dessverre ikke publisere noen kommentar i dag.

Vi regner med å være tilbake i morgen.

Stengte grenser !

FrP har utarbeidet et eget forslag til utlendingslov. Lovens formål skal være "å begrense innvandringen og styrke integreringen." Forslaget har som ventet skapt mye støy, og de vanlige sjikanerende skjellsordene har blitt hentet fram fra øverste skuff.

Må myndighetene ta ansvar? Kan myndighetene ta ansvar?

"Myndighetene må ta ansvar" er overskriften på en artikkel inne i Aften sist mandag, og artikkelen handler om "konflikten i sigøynermiljøet i Oslo".

Som kjent var det for et par dager siden i Oslo skuddveksling og knivslagsmål mellom to grupper sigøynere; dette var kulminasjonen av en konflikt som har pågått i lang tid, og lederen for Romfolket mener at "nå må myndighetene komme på banen for å løse konflikten".

Kinas problem

Det som er mest overraskende ved de store demonstasjonene mot Kina i flere storbyer – London, Paris, San Francisco - i forbindelse med fakkelstafetten som skal bære den olympiske ild til arrangementsbyen Beijing er at det nå forekommer store demonstrasjoner som ikke er rettet mot USA. Så omtrent for første gang er slike demonstrasjoner rettet mot et fortjent mål.

Kina fikk æren av å arrangere de olympiske leker i 2008 som et tegn på at det tidligere svært strenge kommunistdiktaturet var i ferd med å bli en sivilisert nasjon med stor grad av frihet.

Den sosialdemokratiske opera

Vi gratulerer med ny opera! Ut i fra de rapporter vi har lest ser det ut til at det aller viktigste ved operabygget – akustikken i salen – fungerer godt.

Men det er mye annet som er involvert i prosessen frem til åpningen sist lørdag, og vi vil kommentere noen av disse poengene.

"Duh"

"Duh" er et amerikansk uttrykk som ifølge ordboken Merriam-Webster brukes “derisively to indicate that something just stated is all too obvious or self-evident."

Det er altså et slanguttrykk som brukes når noen sier noe som er ment som en ny innsikt, men hvor denne innsikten er opplagt og velkjent for enhver oppegående person.

Vi kom til å tenke på dette da vi så følgende på Aftenpostens førsteside i går: "U-hjelp førte til korrupsjon: norsk u-hjelp og norsk næringsliv har bidratt til å skape korrupsjon i utviklingsland, sier bistandsminister Erik Solheim".

Typisk sosialdemokratisk politikk

"Lykken kan bli kortvarig …. For nå gjør Regjeringen helomvending - og setter trolig opp igjen avgiften som de satte ned i fjor høst … ". Dette leser vi i dagens Aftenposten, og dette er typisk sosialdemokratisk politikk: politikerne får en fiks ide, de lar seg rive med av en stemningsbølge og så innfører de tiltak (som som regel innbære stimuli – subsidier, lavere avgifter, støtteordninger - i bestemte retninger).

Det sosialdemokratiske Norge

Hvordan står det til i Norge i dag? Ved å lese dagens Aftenposten får man et godt inntrykk. Vi siterer fra noen av oppslagene:

"140 taxijuksere går fri. 140 drosjesvindlere slipper unna straff og beholder dermed løyvene sine. Politiet har ikke ressurser til å føre saker mot alle …".

"Tiltale for 25 fiktive barn. Politiet mener 10 kvinner har diktet opp 25 barn for å svindle til seg trygd … Romkvinne ["rom" er nå det politisk korrekte navnet på sigøynere] fikk 180 000 trygdekroner i måneden".

Rett vest eller nord og ned

For en del år siden var det fire borgerlige eller ikke-sosialistiske partier i Norge: Kristelig folkeparti, Venstre, Høyre og Senterpartiet. Disse samarbeidet og dannet i ulike konstellasjoner regjeringer sammen. Men etter hvert har alle disse partiene beveget seg til venstre. Samtidig har FrP seilet opp som en kandidat for regjeringsmakt.

Fra vondt til verre? Kanskje ikke.

Det har i mange år vært problemer med hvordan Norge behandler sine fanger. Når folk som har sittet inne stadig begår nye forbrytelser når de kommer ut igjen, og når kriminaliteten stadig stiger, da er det klart at noe er alvorlig galt.

I de siste dager har justisminisiteren vært på TV og snakket om at regjeringen skal gå inn for nye ordninger mht behandling av fanger. Nyordingen innholder bla. tiltakt som disse:

Fiskerettigheter utenfor Finnmark

Eiendomsrett er forutsetning for frihet, for sivilisasjon og for velstand. Eiendomsrett innebærer at den som eier noe kan disponere det han eier uten å få tillatelser fra noen andre – kun eiendomsrett kan derfor sikre frihet, inkludert slike ting som ytringsfrihet, og dermed fri produksjon og handel, noe som er forutsetning for frihet og velstand. Videre, eiendomsrett er en forutsetning for en langsiktig ressursutnyttelse – uten eiendomsrett vil ressursene som finnes på et område bli oppbrukt i hui og hast (kjent som "allmenningens tragedie").

Boligkrisen i USA

I flere måneder har aviser og nyhetssendinger på TV omtalt boligkrisen i USA: Vi har sett reportasjer om familier som hadde flyttet inn i drømmehuset, men som så må selge og flytte ut fordi de ikke klarte å betjene gjelden: husdrømmen ble til et gjeldshelvete.

Poenget med reportasjene har åpenbart vært å vise at frihet og markedsøkonomi, som USA påståes å ha, er skyld i nedgang, brutte forventninger, fattigdom og krise.

Flagg på 17. mai

Er der noe vi ikke har for lite av i Norge så er det underlige debatter. En av de underligste har pågått noen måneder, og den handler om hvorvidt det bør være tillatt å bruke andre flagg enn det norske på 17.mai, i 17.mai-toget.

De i mange tilfeller selvutnevnte talsmenn for innvandrerne sier at man absolutt bør kunne bruke andre lands flagg i 17.mai-toget, og de tenker da antagelig på det pakistanske flagget eller det palestinske flagget eller det iranske flagget. Dette vil de ha for at barn fra disse landene skal føle seg hjemme og velkomne i Norge.

Clinton og Obama

Senator Hillary Clinton vant siste nominasjonsvalg med 10 prosentpoeng over den andre kandidaten, senator Barack Obama, og ingen av dem vil gi seg ennå. (Hadde Clinton tapt eller vunnet med en liten margin ville hun ha trukket seg.)

Vellykket landsmøte i DLF

Landsmøtet i Det Liberale Folkepartiet ble avholdt i Oslo lørdag 26. april. Etter formannens tale, som tok opp enkelte viktige elementer i debatten om liberalismen som har pågått i flere fora det siste året, var det en debatt hvor en rekke politiske og strategiske temaer ble berørt.

Med utgangspunkt i debatten ble det vedtatt resolusjoner om følgende temaer:

Norsk helsevesen i krise – full privatisering er løsningen
Nei til forbud mot prostitusjon
Nei til sosialdemokratiets ødeleggelser


Resolusjonstekstene var som følger:

Om å få smake sin egen medisin

En av de mange alvorlige innvendinger mot velferdsstaten er at politikerne innfører stadig mer kompliserte regelverk, regelverk som det blir vanskeligere og vanskeligere å følge.

Det er derfor noe spesielt når vi opplever at en statsråd i den sittende regjeringen har brutt så mange regler at en kommentator omtaler en redegjørelse om saken som "et absurd show".