November 2007

Hamsuns plass

Etter oppussing bør St Olavs plass skifte navn til Knut Hamsuns plass, sier en av byrådene i Oslo på første side i Aften på tirsdag.

Interessant er det å se reaksjonene blant folk på dette forslaget – Aften bringer inne i avisen flere intervjuer om dette. Det som slår en er at de unge er sterkt imot, mens de litt eldre er for; de har ingen problemer med å kalle opp en plass etter den store dikteren Knut Hamsun.

Nå er problemet som kjent at Hamsun var nazist – kan man navngi en plass i hovedstaden etter en landsforræder?

SV

Ja, hva skal man si om SV? Partiet har eksistert i innpå 50 år (hvis man tar med forløperen SF), og en rekke av de mest fremstående politikerne har vært med i politikken i flere tiår. Til tross for dette kommer det nesten hver dag utspill fra til dels fremstående SVere som ikke kan karakteriseres på annen måte enn nybegynnertabber, dvs. dette ville ha vært karakteristikken dersom utspillene hadde kommet fra representanter for andre partier.

Gjentar historien seg?

Noe av det verste USA har gjort de siste årene var å svikte kurderne under Gulf-krigen i 1991. USAs president Bush sr. sa til kurderne: "Kjemp mot Saddam! Vi skal støtte og hjelpe dere!" Etter at opprøret var i gang ombestemte Bush seg; kurderne fikk ingen støtte fra USA. Saddam slo ned opprøret uten problemer og behandlet kurderne på den mest grusomme måte.

Forsvaret i kamp

Dagens overskrift bruker vi til å illustrere to poenger:

1)Kampen mot nedleggelse

I gåt ble Forsvasstudien (FS 07) lagt frem av Forsvrassjef General Sverre Disen. Vi siterer fra Aftenpostens omtale av saken:

"* FS 07 fremste ambisjon er å overbevise politikere og offentlighet om at dagens Forsvar vil forsvinne om ca. 25 år, om ikke fremtidige forsvarsbudsjetter dekker utgiftene til å drive forsvar.

Angrep og forsvar

Det var en selsom opplevelse å se intervjuet med forsvarsministeren på Dagsrevyen i går. Bakgrunnen var at norske soldater i Afghanistan hadde vært i kamp med Taliban/alQaida-krigere – og intervjueren kjørte sterkt på om hvorvidt de norske soldatene også hadde ført angrepskrig. Det virket som om intervjueren fant det i orden at soldatene forsvarte seg, men at det var forkastelig dersom de gikk til angrep.

Ødelegges Oslo – og av hvem?

Overskriften er i sterkeste laget, den henspiller på en overskrift i Nettavisen i går: "Kioskkjedene ødelegger Oslo".

Overrasket? Ikke vi. Eller?

I en debatt for et par dager siden ville den profilerte Ap-politikeren Asghar Ali ikke ta avstand fra dødsstraff for homofile. (Saken er omtalt i Nettavisen.) Han sa også at han ikke kunne svare fordi dette var et teologisk spørsmål.

Varetekt

Å holde mistenkte kriminelle i varetekt kan være helt legitimt. Det kan være legitimt så lenge etterforskningen og rettssaken pågår dersom det er fare for at den mistenkte kan rømme, ødelegge bevis, true vitner, etc.

Men det er to krav som må være oppfylt for at varetekt skal kunne brukes: den må være svært godt begrunnet, dvs. mistanken må være sterk, og varetektsfengslingen må kun vare i en relativt kort periode.

72

72 kvinner er drept av sine partnere i Norge de siste årene. Dette er et grusomt tall. En mann skal være sin partners hjelp og støtte og beskytter, og når denne partneren blir den som utøver vold mot henne og til slutt i for mange tilfeller tar livet av henne, er det få forbrytelser som er verre enn denne.

VG skriver om denne saken i går: "Politikerne kunne forhindret flere av drapene på norske kvinner, mener Krisesentersekretariatet.

Skal det være slik?

"Skal det være slik?" spør en skribent i et helsides debattinnlegg i Klassekampen i går. Ingressen lyder som følger: "Jeg fikk raskere operasjon fordi jeg sto på krava – skal det være slik?" Dette handler om en ressurssterk kvinne som fikk en diagnose som krevde rask behandling, men hun fant seg ikke i å stå i den norske helsekøen og kranglet seg frem til rask behandling.

Politiske streiker

Tidligere er vi i Norge blitt rammet av politisk streiker, men i disse dager er det Paris som lammes. Den nye presidenten Nicolas Sarkozy ble nylig valgt til president med klar margin, og han har nå begynt å gjennomføre de første av de lovede og nødvendige sparetiltak.

Kriminelle går fri – hvorfor?

Enda en gang finner vi et oppslag i avisen som sier at kriminelle går fri. Overskriften er faktisk også "Tyver går fri" (Aftens forside 14/11). Ingressen på forsiden lyder som følger: "[Offeret] vet hvem tyven er, men politiet gjør ingen ting. Politiet har henlagt 87 butikktyverier med kjent gjerningsmann".

Inne i avisen leser vi følgende: "Tyven brøt seg inn to ganger og tømte kassaapparatet. Innehaver [NN] ga politiet navnet på tyven. Likevel henla de saken".

"Barn i Norge lever i frykt"

Mellom 5 000 og 10 000 mennesker i Norge lever i frykt og er redde for at politiet skal komme og ta dem og føre dem bort. En del av disse er barn, og de kan ikke gå på skole eller leke ute med andre barn fordi foreldrene er redde for at de skal bli tatt.

Dette forteller Aftenposten i flere artikler sist lørdag. Hvem er det snakk om? Jo, det er innvandrere som lever her uten lovlig opphold.

Helt uholdbart

"Tyskerne forlater allierte i kamp" leser vi på document.no. og det handler om at under en trefning nylig måtte de tyske soldatene forlate kampplassen før fienden var nedkjempet: vi siterer denne utrolige beretningen fra document.no "Tyskland har så strenge begrensninger på sine soldater i Afghanistan at det rammer allierte i kamp. Norske soldater har opplevd at tyske helikoptre drar midt under heftige kamper, fordi de skal være hjemme før det blir mørkt.

Kommuner investerer

De siste par dager har vi hørt at enkelte nordnorske kommuner har tapt store penger etter å ha investert i det amerikanske kredittmarkedet. Reportasjer i nyhetssendingene på TV forteller at kommunene har tapt opp i mot 900 mill kr, og at de i verste fall kan tape noen milliarder.

Kommuneinvesteringene: verre enn hittil trodd

Saken om enkelte norske kommuners spekulasjoner i amerikanske risiko-papirer etter råd fra meglere i sprebanksammenslutningen Terra har de siste par dagene vise seg å være langt alvorligere enn man trodde for noen få dager siden.

Her er det siste vi er blitt kjent med:

Kommunene investerte ikke penger de allerede hadde, de lånte penger mot sikkerhet i fremtidige inntekter – det var altså ikke slik at de hadde likvider de måtte plassere et eller annet sted, de lånte for å kunne håve inn (trodde de) store penger.

"-Reinspikka slaveri!"

Overskriften, som vi har hentet fra Aftenpostens forside i går, handler om mennesker i Norge som bli utsatt for det Aftenposten beskriver slik: "For 30 kroner i timen jobber mannen på bildet [på avisens forside] 14 timer i døgnet, seks dager i uken. Andre jobber for kost og losji."

Hvilke mennesker er det snakk om? Jo, disse som Aftenposten beskriver som "Norges nye underklasse" er "de papirløse innvandrerne".

Vi siterer fra Aftenpostens artikkel:

Gult er ikke alltid kult

"Operaen blir gul" sto det med krigstyper på Aftenpostens førsteside sist lørdag. Operaen, som har vært under planlegging i flere tiår, og til hvilken man valgte en hvit og meget dyr marmor fra Italia for at den skulle se elegant og verdig ut, ser ikke ut til å bli den hvite perle innerst i Oslofjorden som man hadde tenkt, nå ser det ut til at den blir gul.

Enda en runde med forhandlinger om Midt-Østen

Enda en gang er det forhandlinger om en fredsavtale mellom Israel og palestinerne. Og enda en gang vil den vise seg like ineffektiv som de ca 1000 tidligere forhandlingsrundene.

Hvorfor vil det gå galt også denne gang? Fordi de involverte også denne gang, som alle tidligere ganger, nekter å forholde seg til det som er konfliktens kjerne.

Krekar: send ham ut

Det er en skam at mulla Krekar fortsatt er i Norge. Han er besluttet utvist flere ganger, og nylig fastslo Høyesterett at vedtaket om utvisning er gyldig.

Det siste er at Krekar ifølge NRKs nyhetssending i morges har kommet med trusler mot Norge dersom han blir utvist. Vi siterer fra NRK.no om saken:

"8. november slo Høyesterett fast at mulla Krekar er en fare for rikets sikkerhet, og at utvisningsvedtaket står fast.

Med nisselua på

De fire nordnorske kommunenes investeringer gjennom Terra Securities ser ut til å føre til at kommunene vil tape ca 400 mill kr (eller mer). Det virker rimelig klart at selgerne som solgte disse risikable investeringene til de fire kommunene overfor kommunene i det minste overdrev fordelene og undervurderte risikoene ved investeringen, eller at de i verste fall ga direkte usann informasjon (varsler om risiko var visstnok beskrevet i de amerikanske prospektene, men manglet i de norske oversettelsene som Terra-selgerne la frem for kommunene).