May 2005

"Sosial dumping"

Tenk deg at du er på handletur og at du i butikken finner ut at du kan velge mellom flere typer av en vare du er ute etter. Disse typene har alle omtrent samme kvalitet, men prisen varierer. Du vil da antagelig velge den varen som er billigst.

Tenk deg nå at du blir fysisk hindret i å kjøpe den billigste varen fordi representanter for den produsenten som produserer den dyreste varianten truer deg til å kjøpe deres produkt. Antagelig ville du syes at dette er helt forkastelig.

Må i fengsel etter hugst i "egen" skog

En mann fra Nord-Trøndelag er dømt til ett års fengsel etter å ha foretatt det som kalles ulovlig hugst. Hugsten skjedde i mannens egen skog. En tredjedel av straffen må sones, mens åtte måneder ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Dette er første gang man har en rettskraftig dom på ubetinget fengsel for ulovlig hugst i fredet skog.

Valget i England

Som et liberalistisk parti vil vi normalt støtte liberalistiske partier ved valg i andre land. Siden det ikke finnes none seriøse liberalistiske partier i noe land utenfor Norge, har vi som regel støttet de konservative partiene, f.eks. Republikanerne i USA og de konservative i England.

Ved morgendagens valg i England vil vi allikevel støtte Arbeiderpartiets statsminister Tony Blair.

Høyre

"Der hvor Arbeiderpartiet sier fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen, der sier vi individet, individet, individet" proklamerte Høyres nestleder Per Kristian Foss i sin tale til delegatene på Høyres landsmøte i går. Ut i fra Høyres politikk er det vanskelig å forstå hva han mener med dette, men antagelig vil han gi inntrykk av at Høyre er et individualistisk parti, et parti som arbeider for individets frihet.

Dagens kriminalpolitikk

I avisene har vi de siste få dager kunnet lese om tre saker som klart og tydelig illustrerer dagens kriminalpolitikk.

1) Fremtredende politikere som Kristin Halvorsen og Siv Jensen er pga. mottatte trusler utstyrt med voldsalarm.

2) Vitner våger ikke avlegge vitnemål pga frykt for represalier.

3) Inntil 9000 innsatte i fengslene skal slippes løs for å redusere soningskøen.

Iran (og USA)

Iran er et av de aller verste land på kloden: landet er et islamistisk diktatur totalt uten frihet for befolkningen: kvinner som blir dømt for utroskap blir henrettet på den mest brutale og barbariske måte som tenkes kan, opposisjonelle blir også henrettet på brutale måter, det er ingen religionsfrihet eller ytringsfrihet, osv.

Dette har vært velkjent siden Iran ble et teokrati i 1979.

Like velkjent er det at Iran er den makt som i størst grad støtter islamistisk terror over store deler av Midt-Østen og i Vesten.

Lederlønninger

Ved siden av været er bedriftsledernes lønninger et av de store samtaleemnene i Norge. Ifølge den vektlegging som journalistene gir dette temaet er folk forbannet på at mange ledere tjener flerfoldige millioner kroner i året - én leder vi vet om har de siste årene tjent ca seks millioner kr per år.

I hvert fall er den politiske venstreside selvsagt forbannet over dette, og ifølge en overskrift i Dagsavisen i går vil de "avlyse ledernes lønnsfest".

Stranden er for eieren

Nå er det snart høysesong for invasjon av privat eiendom langs sjøen.

Badegjester inntar holmer, skjær og strender, som regel på fredelig vis, men i visse tilfeller blir det konflikter når eiendomsretten ikke respekteres. Mange steder har hytte- og huseiere som har strandlinje og opparbeidet tomt ned til sjøen blitt frastjålet strandstripen av staten, som har beslaglagt den til "felles beste". I andre tilfeller er gjerder revet ned og folk ferdes til tross for eierens protester.

Flaggets heder

Det er snart 17.mai, en dag som vi kan glede oss over og være stolte av.
Feiringen av vår nasjonaldag foregår i en form som gir et bilde av en fredelig og sivilisert nasjon. Vår feiring av grunnlovens tilblivelse truer ingen, og vår nasjonalfølelse retter seg ikke mot noen ytre fiender. Selv om vi var i union med Sverige i 91 år etter Eidsvoll, så har vi ingen høner å plukke med Sverige, vår fremste nabo.
Dette at barnetogene er hovedsymbolet på nasjonaldagen, viser oss hvor godt samfunn vi tross alt har i Norge.

God grunn til å feire 17. mais virkelige innhold

Det er god grunn til å feire 17. mai, Norge grunnlovsdag. De fleste som feirer denne dagen feirer nasjonal selvgodhet, men det er denne dagens virkelige innhold - et jubileum for grunnloven - som det er god grunn til å feire.

Flyskatt for å hjelpe de fattige

En skatt på flybilletter er det siste påfunnet som vestlige politikere har kommet på for å hjelpe fattige i u-landene. Vi siterer fra Aftenposten: «Vi er kommet til enighet om å innføre frivillige bidrag på flybilletter, sa [Luxembourgs statsminister Jean-Claude] Juncker til journalister etter at de 25 finansministrene i EU hadde diskutert hvordan EUs bistand til verdens fattigste land kunne økes.»

Hva skjer i Irak?

Det kan se ut som om det går dårlig I Irak: nesten daglig hører vi om terrorister som angriper tilfeldige grupper av sivile og sprenger dem og seg selv i luften. Hver eneste dag i det siste har vi hørt om ti-talls omkomne i disse terroraksjonene, og enkelte dager er antall omkomne oppe i nesten 100.

Dette er selvfølgelig forferdelig. Men hva er bakgrunnene for disse aksjonene, som stort sett ikke rammer koalisjonssoldater, men tilfeldige sivile irakere?

Politikere sjokkert over kriminalpolitikken

Vi leser stadig om at politikere blir sjokkert når de får oppleve resultatene av sin egen politikk. Det siste eksemplet på dette er dagens oppslag om at kvinnelige politikere er sjokkert over at politiet har en "versting-liste", en liste på 40 personer som politiet mener er "tikkende bomber" og som kan begå kriminelle handlinger mot særlig kvinnelige politikere.

Skjendingen av Koranen

En gang i blant skjer hendelser som får en rekke ulike virkninger og reaksjoner, og disse er slik at de sier svært mye om kulturen vi lever i.

En slik hendelse er påstanden om at amerikanske forhørsledere på Gitmo har truet med å kaste eksemplarer av Koranen i toalettet for å presse de muslimske terroristene som sitter fanget der til å snakke. (Muligens er også eksemplarer av Koranen blitt kastet i toalettet.)

Denne hendelsen er utgangspunktet for et helt kompleks av hendelser, og vi skal kort kommentere dem her.

Frokost-TV

Mange vil ha lagt merke til at i disse dager er det kun TV2 som sender frokost-TV, NRK har stanset sine morgensendinger for sommeren. Hvorfor denne forskjellen? Antagelig har dette å gjøre med finansieringen av disse to kanalene: TV2 er finansiert med reklame, mens NRK er (i hovedsak) finansiert av en tvungen lisensavgift.

Kjøletårn

Legionella-utbruddet i Fredrikstad er noe som men ikke forventer skulle skje i et samfunn som det norske: fem personer har mistet livet, og et titalls personer er alvorlig syke. Noe slik skulle ikke skje etter at vi hadde tilsvarende utbrudd i Stavanger i 2001 og 2002, også da med flere dødsfall.

Enda en svekkelse av eiendomsretten

Den såkalte Mp3-loven har lenge vært gjenstand for diskusjon, men vi trodde og håpet at denne saken var avgjort i og med at regjeringen gikk inn at det skal være forbudt å bryte kopisperren på CD-plater, og lignende. Loven har altså ikke, slik mange har hevdet, gått ut på at det skal være forbudt å kopiere sine CDer over til sin iPod. Det loven har gått ut på er at dersom opphavsmannen har satt en kopisperre på sin CD, så skal det ikke være tillatt å bryte denne. Å legge over innhold fra CDer som er utgitt uten kopisperre, skal fortsatt være lov, selvsagt

Pensjonsforliket

Vi har nå fått et pensjonsforlik, en avtale mellom regjeringspartiene og Ap og Sp om å endre fremtidens pensjoner. Dette er et forsøk på å løse de enorme problemene som pensjonsutbetalingene vil vise seg å bli i fremtiden.

Forliket inneholder følgende hovedpunkter:

Løpende pensjoner skal etter 2010 oppjusteres ikke i samsvar med reallønnsutviklingen, men i samsvar med en kombinasjon av prisstigning og reallønnsutvikling.

Det er lagt inn et delingstall som innebærer at dersom gjennomsnittlig levealder øker, må man stå lenger i jobb for å få full pensjon.

Erstatning etter yrkesskade

Det har vist seg at et betydelig antall tannlegeassistenter er blitt skadet av kvikksølvdamp de ble utsatt for i arbeidet. Mange av disse har også født barn som har vist seg å ha merkbare helseproblemer. Dette gjelder et stort antall tannlegeassistenter, kanskje så mange som ti tusen personer, som ble utsatt for slik damp i årene før 1990.