November 2004

Velferdsstaten skaper kriminalitet

I de siste dager har vi avisene lest om svært omfattende skattesnusk i drosjenæringen i Oslo.
500 drosjeeiere og 2000 sjåfører skal være innblandet i skatteunndragelser for omtrent 500 millioner kroner. Dette er en skatteunndragelse som har pågått over flere år, og det er visstnok én bestemt regnskapsfører som har "hjulpet" mange av disse sjåførene og eierne til å skjule enorme beløp for skattemyndighetene.

Det er altså snakk om 500 drosjeeiere og 2000 sjåfører.

I et sivilisert samfunn - kan en så stor del av en helt legitim yrkesgruppe være kriminelle?

Bush vs Kerry

Amerikanerne går i dag til valg, og etter vårt syn må de velge mellom to svært dårlige alternativer: den sittende presidenten George Bush, og utfordreren, senator John Kerry. (Kandidatene fra småpartiene er enda verre.)

President Bush gjenvalgt

Det ser nå ut til at president Bush blir gjenvalgt med klar margin. Vi vil henvise til gårsdagens kommentar, og kun nå si at vi er tilfreds med resultatet.

Vi er også glade for at resultatet ble så klart at vi ikke vil få en gjentagelse av situasjonen fra valget i Florida 2000, hvor demokratene forsøkte å stjele valget. (At demokratene og deres mange venstreorienterte støttespillere i media og i akademia stadig fremstiller det som om det var republikanerne og Bush som stjal valget, viser hvor sterk den venstreorienterte løgnpropagandamaskinen er.)

Mer vold på sosialkontorene

"Ansatte ved sosialkontorene blir stadig mer utsatt for trusler og vold. Arbeidstilsynet krever tiltak og ber sosialkontorene lage trusselvurderinger" leser vi i Aftenposten i dag.

Grunnen til denne utviklingen er at klienter mener at de har krav på utbetalinger, men allikevel får de ikke innvilget søknader om støtte. De reagerer enkelte med sinne, og noen tyr til trusler og vold.

Denne utviklingen har vi sett i mange år. Personer som arbeider på sosialkontorene blir stadig oftere utsatt for trusler og vil fra nettopp de menneskene de skal hjelpe.

Guantanamofanger til Norge?

Den norske regjering har mottatt en forespørsel fra USA om vi er villige til å ta imot fire av de terroristene som sitter i fangeleir på Guanatanamo Bay, og som USA etter sterkt internasjonalt press nå dessverre er i ferd med å løslate.

Disse fire er kinesiske statsborgere og kommer fra en muslimsk provins i Kina, og dersom de blir returnert til Kina vil de sannsynligvis bli idømt dødsstraff

Pårørende i frykt

Pårørende lever i frykt, leser vi i dagens Aftenposten. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article907111.ece

"Mange pårørende ... lever i daglig frykt og bevæpner seg mot brutale pengeinnkrevere. Besteforeldre har solgt alt for å dekke barnebarns ...gjeld."

Arafat er i dag ute av spill

Norske aviser og nyhetssendinger på TV og i radio kommer i de neste dager til å hylle Arafat, som ligger for døden på et fransk sykehus i Paris. Vi som er vant til norsk presses selektive utvalg av fakta kan regne med at han vil bli fremstilt som politiker, frihetskjemper og fredsforkjemper (eller i hvert fall fredsprisvinner).

La oss her legge vekt på en del fakta som burde vært med i en nekrolog over Arafat.

Fallujah: sent, men forhåpentligvis godt

Mye tyder nå på at de siste dagers angrep på Fallujah, utført av amerikanske og irakiske styrker, er i ferd med å knuse de islamistiske styrkene i byen. Dersom dette angrepet føres slik det bør, vil resultatet være av avgjørende betydning for å slå ned den islamistiske motstand mot å innføre et demokratisk styresett i Irak.

Etter Arafat

Det er ingen tvil om at Arafat var en samlende skikkelse for palestinernes sak (som går ut på å avskaffe staten Israel), og at han var en sterk leder. Han var den som de fleste palestinerne ønsket å ha som leder, og han var til en viss grad i stand til å koordinere de ulike gruppene som de aktive palestinere var organisert i - vi tenker da på grupper som HAMAS, Islamsk Jihad, PFLP, Svart September, m.fl. (det er mulig ta noen av disse ikke lenger eksisterer, men dette betyr bare at gruppene har tatt andre navn).

Religionskrig i Nederland?

Det er vel for tidlig å si at det pågår en religionskrig i Nederland, men det vi har sett de siste dager kan tyde på at vi, ikke bare Nederland, men Europa, er på vei mot en betydelig konfrontasjon mellom muslimer og det sekulære Vesten.

Barn forlatt på asylmottak

Foreldre har i oppimot 20 ganger forlatt sine egne barn på asylmottak i Norge i den siste tiden. Grunnen er at foreldrene ikke har fått innvilget søknad om asyl i Norge - de må derfor forlate landet. I frykt for hva som kan skje når de tar med sien barn til det land de kom i fra (eller i et annet land de må reise til) reiser de fra sine barn på mottak i Norge.

Vi kan ikke forstå annet enn at dette er en umenneskelig situasjon: foreldre presses til å reise fra sine barn. Grunnen er at de ikke får opphold i Norge.

1900

Hvis svaret er 1900, hva er da spørsmålet? Det kan selvsagt være svært mange korrekte spørsmål til dette svaret, men det vi tenker på er følgende: Hvor mange kroner ble hver person som så filmen "Andreaskorset" subsidiert med av staten?

En overskrift i VG for et par dager siden (14/11) forteller at "Thriller-fiasko sponset med 1900 per billett". Filmen har altså i støtte fra staten mottatt et beløp tilsvarende kr 1900 for hver billett som ble solgt til personer som valgte å betale for å se filmen.

Gammel nyhet: norsk mat er dyr

Norsk mat er ca 50 % dyrere enn maten i EU, leser vi i dagens aviser.(F.eks. her.) Prisene er også mer enn 25 % høyere enn i Sverige. Dette er dog ingen nyhet, det er en gammel og velkjent sannhet.

Hvorfor er mat dyrere i Norge? Fordi det er liten konkurranse i næringsmiddelbransjen i Norge, og fordi vi har høye tollmurer for å beskytte norsk landbruk.

Abbas og de militante

Mahmoud Abbas har erklært sin vilje til å avvæpne og kontrollere de militante terrorgruppene i de palestinske områdene.¨ Han har bedt om hjelp fra Israel til å gjennomføre, bl.a. ved stans i militære operasjoner i PA. Det er VG som melder dette og, nevner også at dette har lenge vært Abbas ønske, men erketerroristen Arafat har hindret ham i skape fred.

FN moralsk bankerott

Sannheten om FNs gjennomgripende korrupsjonskultur begynner nå å bli så åpenbar at man kan finne omfattende artikler om det selv i tradisjonelle nyhetsorganer som for eksempel Aftenposten.

Vil du kjøpe Eiffeltårnet?

"Den franske regjering har bestemt seg for å kvitte seg med Eiffeltårnet. Det vil bli forsøkt solgt som skrapjern, og siden dette er en delikat sak må salget skje i hemmelighet. Derfor ønsker vi, som har fått salgsoppdraget av den franske regjering, å gi deg et gunstig tilbud forutsatt at du ikke forteller noe om dette salget. Men vi må ha din betaling meget snart".

Skipsfartsnasjonen Norge

I mange tiår var Norge en av de største skipsfartsnasjonene i verden. Norske skip seilte mellom alle havner ved alle verdens hav, og de mange norske sjømenn var regnet som de beste i verden. Denne bransjen skapte store verdier til fordel for alle som var innblandet i den: sjøfolkene, deres familier, rederne, verftene, osv.

I dag er det annerledes. Det er nesten ingen norske sjøfolk igjen. Og for noen få dager siden meldte rederiet Fjord Line at de flagger ut. I og med dette mister 350 norske sjøfolk jobben.

Hvorfor er det gått slik?

Kollektive løsninger

La oss tenke oss at et stort antall mennesker skal gå og spise middag, og at de på forhånd har bestemt seg for å ordne dette kollektivt.

Noen vil ha forrett, andre ikke. Noen vil ha biff, andre vil ha lam, noen vil ha fisk, noen er vegetarianere og vil ha salat, bønner og soya. Noen vil ha vin til maten: noen rød, andre hvit, mens enkelte også er avholdsfolk. Til dessert vil noen ha karamellpudding, mens ande vil ha banansplitt. Etc.

Politimenn drept av islamister i Irak

Flere ganger de siste månedene har vi i avisene kunnet lese om at politimenn er blitt drept av islamistiske terroraksjoner i Irak.

Et eksempel fra Aftenposten i går: "16 menn ble drept og 12 skadd av to bilbomber i Irak mandag. En selvmordsbomber kjørte en bil lastet med eksplosiver inn i en politistasjon, forteller øyenvitner. Ifølge den lokale legen Nazar al-Hiti er nesten alle de skadde politimenn. De sto i kø for å få utbetalt lønn da angrepet skjedde. "