March 2004

Drivhuseffekten: helt motsatt!

Sammenhengen mellom drivhuseffekten/global oppvarming og drivhusgasser er helt motsatt av hva miljøbevegelsen har påstått de siste 15 år sier en artikkel i Aftenposten i går. Det er ikke slik at opphopning av drivhusgasser fører til klimaendinger, klimaendringer fører til opphopning av drivhusgasser. (Dette er neppe det endelige forskningsresultatet, men det viser at problemstillingen er mer komplisert enn vanligvis blir fremstilt.)

Kriminaliteten når nye høyder

"Bølge av brutale kiosk-ran i Oslo" er førstesideoverskriften i dagens Aftenposten. Dessuten får vi vite at det hittil i år er begått 23 ran i Oslo. Mot 76 i hele fjor. På årsbasis er dette nesten en fordobling. Dessuten er antall drap også gått kraftig opp.

Skattelettelser og velferd

Ofte blir vi bedt om å velge mellom alternativene skattelettelser eller velferd. Utgangspunktet for dette valget er det syn at de pengene alle enkeltmennesker tjener tilhører fellesskapet og må disponeres i fellesskap, dvs. av politikerne. Da har politikerne valget mellom å bruke pengene på noe nyttig (velferd), eller å gi dem til enkeltindivider (skattelettelser).

Etisk uforsvarlig

I nyhetsendinger på TV har vi de siste dager sett reportasjer om en liten gutt som lider av en meget sjelden sykdom, og som pga. denne må til en smertefull behandling på sykehus hver tredje uke så lange han lever.

Nå er der slik at hans problemer i stor grad kunne ha blitt løst, men den eneste løsningen som finnes forutsetter forskning på befruktede egg, noe som fundamentalistene i KrF og SV har klart å få forbudt i Norge. Begrunnelsen for forbudet, som KrF har klart å få med seg et flertall for å gjennomføre, er at forskning på befruktede egg er etisk uforsvarlig.

Tider skal komme...

Vi kommenterer ofte dagens nyheter her på StemDLF, og viser hvordan dagens offentlige tankegang fører til merkelige, latterlige og tragiske konsekvenser. Hver eneste dag er avisen fulle av saker der individets rettigheter krenkes og almen skade oppstår. Så vil en (antagelig) velmenende politiker eller fem komme med et forslag som vil forverre situasjonen, eller som er mangler fullstendig relasjon til problemet.

På kvinnedagen

Kvinner har dessverre blitt diskriminert i størstedelen av menneskehetens historie. Med den individualistiske revolusjon som skjedde i Vesten fra renessansen/opplysningstiden, begynte en utvikling som i dag har ført til at kvinnediskriminering i dag praktisk talt ikke forekommer i Vesten. Men utenfor Vesen, utenfor de områder hvor individualisme og rasjonalitet står relativt sterkt, der er det dessverre annerledes.

Nei til kjønnskvotering

I forbindelse med kvinnedagen i går har pressen brakt oss informasjon om hvor undertrykte kvinner er i dagens Norge: Siden 50% av befolkningen er kvinner, mens kun ca 10-30% av ledende stillinger er besatt av kvinner, så er dette et utslag av diskriminering, påståes det.

Overvekt

Velferdsstaten problemer fortsetter å tårne seg opp, og et av de aller siste nye problemene som velferdsstaten har brakt over seg selv er overvekt.

I de siste år har spesielt de unge gått kraftig opp i vekt; grunnen er endrede vaner som innebærer at de spiser mer usunn og fet mat og utfører mindre fysisk aktivitet.

Terror i Madrid

Terror i Europa

Gårsdagens terroraksjon i Madrid er den største på europeisk jord i nyere tid. Omtrent 200 tilfeldige togpassasjerer ble drept, og mer enn 1000 ble skadet. Det er ennå ikke bekreftet hvem som står bak, men det ser ut som om det er alQaida som ansvarlig også i denne aksjonen (som i så fall gjør dette til deres første massedrap i Europa).

«The loony left»

I Norge har AKP i flere tiår kommet med en strøm av originale standpunkter, standpunkter som er blitt tatt alvorlig, noe de ikke fortjener.

Generaltabbe førte til tragedie

10. mars 2004 så det ut til at de konservative ville vinne valget i Spania og beholde makten; meningsmålingene stemplet dem som storfavoritt. Dette ville ha vært en god ting bla fordi Spanias regjering var en av de viktigste av USAs mange allierte i krigen mot terror.

Politiet

I de siste dager har vi i avisene kunnet lese følgende overskrifter:
"Tagget ned regjeringsbygget Med politiet som passive tilskuere sprayet Blitz-ungdommer i ettermiddag ned regjeringsbygget med slagord." og "14-åringer ramponerte hus politiet løftet ikke en finger".

Disse tilfellene der etter vårt syn grove kriminelle handlinger, og politiet burde ha grepet inn. Slike handlinger bør straffes med minimum ett år i fengsel, men dagens politi bryr seg ikke om slikt. Hvorfor?

SV snudde

Heldigvis snudde SV i den konkrete saken om Mehmet - SV vil nå allikevel ikke la ham lide pga den bioteknologilov som SV fortsatt er for. Selvsagt vil SV opprette et nytt offentlig byråkrati som skal vurdere unntak fra bioteknologiloven.

Balkan

Igjen er det stridigheter på Balkan, som det har vært nærmest kontinuerlig i omtrent 1000 år. Avisene forteller at serbere og kosovo-albanere står mot hverandre, at de trakasserer hverandre, at de kaster stein på hverandre, at de skyter på hverandre, at de setter fyr på boliger som tilhører den andre gruppen, og at de brenner hverandres hellige bygninger.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

Et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL blir i disse dager sendt til de medlemmer og abonnenter som har fornyet medlemskap/abonnement for 2004. Bladet inneholder blant annet artikkelen "Islam - den ellevte landeplage" av Vegard Martinsen og "Miljøhysterikerne tar feil" av Ove Vanebo.

Abonnement kan tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første nummer av LIBERAL dessverre utsolgt.

Gratulerer, Israel!

I morges klarte israelske styrker å eliminere HAMAS-lederen Sjeik Ahmed Yassin. I et vellykket attentat ble mannen som grunnla HAMAS drept.

Chamberlains ektefødte barn

Sist helg var tusenvis av demonstranter i gatene i mange av Vestens storbyer for å protestere mot USA og de alliertes krig mot terrorismen. De krevde at de allierte skulle trekke seg ut av Irak, og at de allierte med USA i spissen ikke skulle true land som Iran.

Utenlandsk ambassadør presser norsk politiker

Bystyremedlem i Oslo, Samira Munir, føler seg presset av Pakistans ambassadør i Norge til å gå bort fra sitt forsalg om å forby bruke av hijab for jenter i skoletiden. (Kilde er Aftenpostens aftennummer i går.)

Det finnes flere eksempler på at diplomater ved muslimske lands ambassader på lignede måter har grepet inn i norsk politikk og samfunnsliv. Vårt syn er at dersom slike ting forekommer, må de ansvarlige diplomater utvises umiddelbart. Det er helt uholdbart at utenlandske diplomater forsøker å utøve press på norske borgere og politikere.

Ikke bare grovt urettferdig, men en forbrytelse

Microsoft er nå av EU blitt ilagt en bot på 4,2 milliarder kr. Hvilken ond handling kan Microsoft ha begått for å fortjene en så forferdelig straff? - straffen er å sammenligne med 10.000 års straffarbeid. Har de svindlet millioner av mennesker? Har de kidnappet en skokk med småunger? Har de forurenset luft og vann? Nei, det de har gjort er ifølge EU langt verre enn dette. Det Microsoft har gjort er å inkludere sin Media Player som en integrert del av sitt operativsystem Windows.

Skatt, forbruk og kikking

Det ser ut til at regjeringen vil fremlegge forslag om en meget moderat skattelette, selv om det høres mer ut som en omrokkering av skatteformene. Vi i DLF er ikke så opptatt av "reformer" i skattesystemet, men av LAVERE skatter.

Vi hører kommentatorer og politikere snakke om inndekning om hvor mye skattelettelsen "koster staten". Spesielt morsomt er det å høre på Djupedal spørre hvorfor vi skal "gi" penger til de rikeste, når "vi" har så mange udekkede behov. Bare tøys alt sammen.

Skatten vår

Igjen er en ny skattemodell på trappene. Hver gang man tidligere har ryddet opp i skattejungelen - eller forsøkt, så har skattesystemet bare blitt mer komplisert, og den totale skattebyrden har stort sett øket for de fleste. I dag er det slik at de med normale inntekter betaler ca 70 % av det de tjener i samlede skatter og avgifter til det offentlige. Dette betyr at for hver 100-lapp man tjener, så går 70 av disse kronene til stat og kommune, hvor de disponeres av folk som Jagland, Sponheim, Svarstad Haugland & co.

Økonomisk vekst gir renere miljø

Miljøbevegselen har i de siste 15 år fått stor oppmerksomhet omkring sine feilaktige påstander om at økonomisk vekst nødvendigvis medfører forsøpling og forurensning.

Selvsagt er disse påstandene gang på gang blitt tilbakevist av fagfolk, men allikevel har alle de store mediabedrifter fortsatt å spre miljøbevegelsens feilaktige påstander praktisk talt uten motforestillinger.

Sikkerhetstiltak øker usikkerheten?

I de siste tiår år har politikerne påtvunget oss en rekke såkalte sikkerhetstiltak: påbud om bruk av bilbelte i bil, påbud om bruk av hjelm for visse typer syklister, osv. Men virker de etter hensikten?

Et oppslag i Aftenposten i dag forteller at et bestemt sikkerhetstiltak - fotobokser til overvåkning av veitrafikk - ifølge Politimetodeutvalget virker stikk i strid med sin hensikt: "Slakter fotoboksene - frykter bremseulykker. Fotobokser medfører trafikkfare, ettersom mange bremser brått like før boksen. De er dessuten ikke egnet til å redusere gjennomsnittsfarten."