March 2003

Storalliansen sammen "mot" arbeidsledighet

Norges nye storkoalisjon - Ap, SV og FrP - skal ifølge dagens Dagsavisen gå sammen om en "nasjonal dugnad mot økt arbeidsløshet". Ifølge Dagsavisen vurderer disse tre partiene "å gå sammen om tiltak mot arbeidsløsheten. De har flertall på Stortinget, og kan overstyre regjeringen."

Å få arbeidsløsheten ned til praktisk talt null er det letteste av verden, hvis man bare er villig til å innse hvordan. Løsningen forutsetter dog at sosialister oppgir sin sosialisme, så det er vel små muligheter for å få det til.

Hva gjør vi med barneranerne?

Aftenpostens aftennummer brukte i går en stor del av sin førsteside på overskriften "Klarer ikke stoppe barneranerne", og visepolitimester Roger Andresen tillegges følgende uttalelse "Det finnes ikke noe apparat for å ta imot dem".

Før og nå

I de «gode» gamle dager ble sykehusene finansiert med rammebevilgninger - sykehusene ble betalt uavhengig av hvor mange pasienter de helbredet. Dette førte til at iveren etter å behandle de syke ikke var spesielt stor. For noen år siden ble en ordning med stykkprisfiansiering innført - nå fikk sykehusene betalt per pasient som ble behandlet. Iveren etter å behandle pasienter steg, og sykehuskøene ble merkbart kortere.

Norsk flyktningepolitikk

Norsk flyktningepolitikk viser igjen sitt grusomme ansikt. Igjen skal en flyktning som nå oppholder seg i Norge sendes tilbake til et diktatur hvor vedkommende blir dømt til døden hvis "forbrytelsen" oppdages.

Denne gangen er det ikke snakk om dødsstraff for spionasje eller politisk undergraving, denne gangen er det en lesbisk kvinne som skal sendes tilbake til det islamistiske diktaturet Iran, som selvsagt har dødsstraff for homofili.

Privatiseringer som ikke virker er ikke privatiseringer

Etter at en del skrekkeksempler i helse-Norge er avdekket har mediene satt i gang en kampanje mot privatisering av gamlehjem/sykehjem. Det påstås at privatisering medfører dårligere tjenester og at staten må gripe inn med "styring".

At privatiseringen har hatt uheldige konsekvenser er delvis sant. I flere tilfeller kan det dokumenteres at kvaliteten har blitt forringet når man skiftet til en privat aktør. Det er riktig. Men det som er feil er å kalle den omorganisering som har skjedd for privatisering.

Det politiske "jordskjelv"

Ifølge de siste meningsmålingene kan man si at SV nå er landets største parti (dvs. de ville ha fått flest mandater ved et Stortingsvalg i dag). SV er like stort som Arbeiderpartiet, litt mindre i oppslutning enn FrP, og Høyre er på noe over 10 % oppslutning.

Hva er det dette sier? Er dette det politiske jordskjelv alle andre kommentatorene sier det er?

En nesten vanlig helg

Det er mandag morgen, og vi har en nesten vanlig helg bak oss. Tre mennesker ble myrdet, og fire ungdommer mistet livet i trafikken etter villmannskjøring.

Krig

Det ser nå ut til at en USA-ledet koalisjon av innpå 50 land vil gå til angrep på Irak en av de nærmeste dagene. Formålet er selvfølgelig å avvæpne en farlig tyrann som på alle vis - moralsk, politisk, økonomisk, materielt og militært - i flere tiår har støttet terroristangrep på vesten, og som har tyrannisert sin egen befolkning.

Du tror det ikke før du får se det

Dette er en overskrift som svært ofte passer når man skal skrive om at det som politikerne fra de andre partiene finner på. Denne gang er det planene om en ny valglov som foranlediger ovenstående overskrift.

Kravet om demokrati bygget opprinnelig på prinsippet «en mann ? en stemme», og selv om det til å begynne kun var rike menn som hadde stemmerett, så fikk alle vestlige land en utvikling som gjorde at etter hvert fikk alle, både kvinner og menn, stemmerett.

Frihet og likestilling

Frihet er retten til å gjøre hva man selv måtte ønske så lenge man ikke initierer tvang mot andre menneske, dvs. så lenge man respekterer andres rettigheter.

Den som er tilhenger av frihet aksepterer at andre begår handlinger som vedkommende selv synes er uheldige, skadelige eller umoralske. DLF er tilhenger av frihet, og vi vil derfor godta at ulike grupper praktiserer forskjellsbehandling av mennesker, så lenge det foregår frivillig.

Gode hensikter - negative konsekvenser

Ukens Universitas forteller at kvinnelige forskere ved Universitetet i Oslo får liten tid til forskning. Grunnen er en lovbestemmelse om at alle offentlige råd og utvalg må ha minst 40% deltagere av hvert kjønn. Siden det er relativt få kvinner ansatt i videnskapelige stillinger ved universitetet, fører dette til de kvinnelige forskerne må være med i svært mange råd og utvalg, så mange at de får liten tid igjen til sin forskning.

Velkommen etter

«Velkommmen etter» er noe som vi på den liberale høyresiede svært ofte kan si til våre venner på den politiske vensteeside.