November 2002

Hvordan finansiere kultur?

Vår meget innsiktsfulle og kloke kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har ifølge dagens Nettavisen gitt forfattere som ønsker seg større inntekt - en forfatter tjener rundt 70.000 kroner i året - det meget nærliggende råd at de da bør skrive flere bøker! Til dette svarer vår store forfatter Knut Faldbakken - som antagelig tjener noe mer enn 70 000 i året - at han vet ikke om han skal le eller gråte av dette forslaget.

Regjeringen foreslår større byrder for næringslivet

"Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet å øke arbeidsgiverperioden fra tre til 20 dager ved permitteringer. Det betyr i klartekst at arbeidsgiver må betale lønn til en permittert arbeidstaker i 20 dager, istedenfor tre dager som nå", sier en oppgitt Inge Simon Thorbjørnsen, som er styremedlem DLF Oslo.

Hvem er giftige?

Få er så flinke som Thorbjørn Jagland til å finne gode formuleringer som sier det stikk motsatte av sannheten.

Nå sier han at "Folket er forgiftet", og han tar et kraftig oppgjør med opposisjonen og velgerne. "Det norske folk er blitt forgiftet av en hensynsløs kravmentalitet", mener den avtroppende Ap-lederen ifølge Nettavisen.

Sannheten er at det er politikerne, og spesielt den politikk som Jagland har stått i spissen for, som er giftig.

Korrupsjon - ikke i Norge vel?

"KrF-ere drev mest asylpress" forteller Nettavsien idag. "KrF-politikere var spesielt aktive for å få omgjort avslag. Og de var ikke så opptatt av om avgjørelsene var i tråd med regelverket, sier tidligere UDI-direktør Arild Kjerschow."

Et system hvor en byråkrat skal sitte og utdele løyver og tillatelser vil alltid bli korrupt, i den forstand at den personen som skal fatte avgjørelsen alltid vil kunne bli utsatt for press fra ulike hold (folk som ønsker et bestemt vedtak kan gi ham penger eller viktige folk kan i kraft av sitt navn øve påvrikning etc.)

Umulig å bli kvitt udugelige sjåfører

Dette er en overskrift i dagens VG, og artikkelen fortsetter: "Full privatisering av drosjenæringen kan gi sentralene mulighet til å sparke udugelige drosjeiere.

Paradoksalt nok kan mindre regulering av drosjenæringen gi taxiselskapene mulioghet til å sparke ut drosjeeiere og sjåfører som oppfører seg dårlig mot kundene.

Med dagens regler kan en drosjesjåfør oppføre seg voldelig mot passasjerene sine, men samtidig få fortsette å kjøre taxi, så lenge vedkommende har politiets kjøreseddel". (Slutt sitat fra VG.)

Juks og bedrag

I et fritt marked oppnår man suksess ved å tilby andre for salg en vare/tjeneste med en kombinasjon av pris og kvalitet som kjøperne blir tilfreds med. Den som blir rik er da den som i stor grad tilfredsstiller sitt publikum. I en regulert økonomi er det annerledes.

Korrupsjon i Norge

Under overskriften "Sa nei og ja samme dag" leser vi i dagens Nettavsien at "Odd Einar Dørums venn fikk Justisdepartementet til å stanse utkastelsen av en asylsøker bare en dag før hun skulle ut. En telefon til justisministerens kontor var nok."

Avisen fortsetter: "Asylsaken til kvinnen ble omgjort etter påtrykk fra en Venstre-venn av justisministeren, ifølge VG. Dermed fikk kvinnen bli i Norge, til tross for et krystallklart avslag i Utlendingsdirektoratet (UDI), Justisdepartementet og en dom i Oslo byrett.

Budsjettkaosets positive innhold

Behandlingen av neste års statsbudsjett i Stortinget har forlengst passert kategorien komisk, og er nå blitt en ren farse.

Reductio ad absurdum

Dagbladets nettavis forteller at hjelpepleieren Bjørg Toxborg, som arbeider i halv stilling, ifjor betalte kr 7461 i toppskatt. Dette var på en inntekt på ca 150 000. (Hennes totale direkte skatt var ca 50 000.)

De som er ansvarlige for dette er selvsagt Arbeiderpartiet, SV, KrF, Høyre, Venstre og Senterpartiet, siden disse har sittet i Regjering, og da er ansvalige for detaøjbestemmelsene i skattesystemet. Toxborgs skjebne viser hvor absurd politikken til disse partiene er.

Intet er nytt under solen

Et oppslag på Dagbladets nettavis har idag denne overskriften: "Jens bryter valgløfte", og i artikkelen finner man følgende: "Arbeiderpartiet bryter nå sitt høytidelige valgløfte om at folk med «vanlig lønnsinntekt» skal slippe toppskatt."

Tidligere har SV og dets allierte - FrP og Ap - gått bort fra sine løfter om å innføre en makspris for barnehavesatser, og regjeringspartiene, med Høyre i spisen, har gått bort fra sine løfter om skattelettelser.

Istid i departementet

I gårsdagens utgaver av Dagbladet og Dagsavisen kunne man lese følgende innlegg, skrevet av Inge Simon Thorbjørnsen, styremedlem Det Liberale Folkepartiet Oslo:

Dagens aviser kan fortelle oss at byråkratene i Finansdepartementet moret seg med kaste isklumper på forbipasserende fotgjengere fra takterrassen i Regjeringsbygget, og endatil skadet en person på gaten.

Allikevel er nok dette blant det mest harmløse som er blitt kastet på folk fra de forskjellige departementers trygge takterrasser.

"For lite penger"?

Ap-leder Jens Stoltenberg mener budsjettavtalen mellom FrP og regjeringspartiene gir for lite penger til skoler og eldreomsorg i kommunene.

Statsbudsjettet: å justere dekkstolene på Titanic

Titanic gikk som alle vet på et isfjell og skipet havarerte. Hva ville man ha sagt dersom skipets mannskap hadde vært mest opptatt av å sette dekkstolene slik de skulle være fremfor å avverge katastrofen?

Det er dette våre politikere driver med. Istedenfor å ta fatt i de store uløste oppgavene og virkelig få i stand forbedringer i norsk økonomi, holder de på med småkjekling om detaljer.

Regjeringen gikk runden til alle partiene på Stortinget for å få et flertall bak et budsjettforslag, men endte opp der de begynte: med et budsjettforlik med FrP.

Det er typisk norsk å være god - eller ?

En overskrift i dagens Dagsavisen sier at den norske "skolen svikter både vinnerne og taperne. Skolen er en planlagt undergang for fem elever i hver klasse, hevder barnepsykolog Magne Raundalen "

Helsefascisme i høyeste potens

Regjeringen vil ventelig foreslå et forbud mot all røyking på alle restauranter og kafeer etc., og man regner med at forslaget vil få flertall i Stortinget.

Selvsagt er det usunt å røyke, og vårt syn et at man absolutt ikke bør begynne å røyke, men et forbud som dette er allikevel totalt uakseptabelt.