July 2002

Korrupsjon - ikke i Norge vel...?

Mange er overrasket over avsløringene av korrupsjon i UDI. (Det har vist seg at en av de ansatte advokatene i UDI har solgt falske torturhistorier til asylsøkere, historier som ville øke søkerens muligheter til å få innvilget asylsøknad i Norge.)

Rentesirkuset igang igjen - og alle legger skylden på andre

Norges Bank hever nå foliorenten med 0,5 prosentpoeng, slik at foliorenten blir 7,00%, mens dagslånsrenten blir 9,00%. Dette fører til at alle som har lån får større utgifter. Hvem har skylden for dette? Opposisjonsleder Jens Stoltenberg skylder på regjeringens skattelettelser. Helt feil, sier finansminister Per Kristian Foss; han legger skylden på de gode lønnsoppgjørene.

Uansvarlighet belønnes

Flere økonomer tar i dagens VG til orde for at FrP bør inn i regjeringen, men begrunnelsen er merkelig: «Økonomer mener at FrP har en så uansvarlig politikk at Carl I. Hagen & Co må delta i Bondevik-regjeringen». Nei det er ikke trykkfeil: økonomene mener altså at det er FrPs UANSVARLIGHET som gjør dem skikket til å sitte i regjeringen.

Det som er overraskende er at ingen sier det som burde være opplagt, nemlig at et økonomisk system som dagens, som er slik at regjeringsdeltagere velges ut etter dette kriteriet - uansvarlighet - må være fundamentalt galt.

Kriminelle miljøaktivister må straffes!

Statoil vurderer nå om det skal kreves erstatning av Natur og Ungdom p.g.a de merkostnadene som miljørorganisasjonen har påført Statoil i forbindelse med Snøhvitutbyggingen. Og vi vil si: det er sannelig på tide!

Om å gi Fanden lillefingeren

Dagbladet benytter idag hele tre sider, inkludert forsiden, på statsråd Valgerd Svarstad Hauglands synspunkt på at et lesbisk par ønsker å adoptere det barn som en av dem er gravid med: «KrF-sjef angriper lesbisk kjendispar for ulovlig befruktning». Bortsett fra at dette er et ønskeoppslag for enhver tabloidavis som sikter inn mot en lowbrow leserkrets (lesbiske kjendiser angripes av kvinnelig religiøs mørkemann), så er det et viktig poeng i denne saken: Finnes det ingen grense for hva politikere skal legge seg opp i? Ulovlig befruktning? Smak på dette uttrykket: Ulovlig befruktning!

DLF-sak avvist av retten

Det vil snart komme en lengre gjennomgang av det som har skjedd i forbindelse med rettsaken her.

Spørsmål: H - Ap = ?

Her vil jeg kun ta opp ett poeng for å besvare matematikkoppgaven i tittelen. Sylvia Brustad, som med meget stor iver forsvarte den forrige regjeringens forslag om kun å tillate søndagshandel i butikker med et areal på mindre enn 100 kvadratmeter, og som derfor fikk sitt navn hengt på denne type butikker («Brustadbua»), har nå snudd 180 grader og sier at hun var motstander av dette forslaget, og at hun kun forsvarte forslaget av lojalitet til partiet.

Full forvirring om DLF - men bare i Aftenposten

I en artikkel på side 12 i fredagens Aftenposten med overskriften «Full forvirring om partinavn» gjengis F. F. Gundersens synspunkter på den nylige avgjørelsen i Tønsberg Tingrett.

Ja til privatisering av lånekassen

Regjeringen utreder nå en omlegging av studiefinansieringen og et at de forslagene som utrederne i departementet har berørt er en eventuell privatisering av Statens Lånekasse for Utdanning.

Allerede nå, lenge før utredningen er lagt frem, har enkelte kommet med innvendinger mot en slik privatisering; og alle innvendingene koker ned til ett poeng: renten i en privat studiefinansieringsordning vil bli høyere.

Om å ta bakmenn

«Vi skal ta bakmennene» sa en tilsynelatende forarget og bestemt justisminister Odd Einar Dørum på TV-nyhetene igår (saken gjeldt salg av falske pass i forbindelse med menneskesmugling til Norge). Også i andre saker (f.eks. salg av narkotika) er det snakk om å ta bakmennene. Grunnen til at man vil ta bakmennene er at de man får tak i er kun de som selger pass eller narkotika på gaten, og man ønsker ikke å ta disse i noen særlig grad fordi man synes synd på dem - man vil ta de virkelige skurkene, de som tjener store penger, de såkalte bakmennene.

Norsk narkotikapolitikk en katastrofe

Dette er overskriften i gårsdagens Dagbladet i forbindelse med at The Guardian har kåret Oslo til Europas verste narkoby.

Dagbladet gjengir fotografier av de siste 33 sosialministre og justisministre, som ifølge Dagbladet har skylden for katastrofen. Disse er ifølge Dagbladet ekstremet naive politikere, som med sitt totalt urealistiske ønske om et narkotikafritt samfunn har ført en politikk som fører til hundrevis av narkodødsfall hvert år.