Donald Trumps utspill om muslimer

Som de fleste andre tar vi sterk avstand fra Trumps utspill om å nekte muslimer innreise til USA. Trump, som nå dessverre er favoritt til å bli nominert til republikanernes presidentkandidat, har imidlertid fått noe støtte blant folk flest til dette utspillet.

Bakgrunnen for forslaget er at muslimer har utført en rekke terroraksjoner med islam som begrunnelse, og slike angrep har det vært mange av både i USA og i resten av verden de siste årene. Trump vil altså bruke innreiseforbud for å redusere sannsynligheten for at det kommer flere slike angrep.

Men løsningen på dette er ikke å innføre begrensinger på innvandring.

Men vi vil nevne et par andre momenter, momenter som vi ikke har sett omtalt i pressen. Trump vil altså hindre flere muslimer i å komme til USA. Men hvordan stilles islam seg til tilsvarende tiltak? Som kjent – men åpenbart ikke blant journalister og akademikere flest – er betydelige deler av Saudi-Arabia stengt for ikke-muslimer. Ved veiene som fører til Mekka er det f.eks. satt opp store skilt som på arabisk og engelsk sier Muslims only - det er med andre ord forbudt for ikke-muslimer å reise til Mekka.

Så hvis muslimer føler seg krenket av å ikke få lov til å reise til USA så burde de gå foran med et godt eksempel og vise hvordan det bør gjøres ved å åpne Mekka for ikke-muslimer.

La oss også si at Saudi-Arabia har et grusomt og barbarisk regime, og det er en skam at USA og andre vestlige land er alliert med dette regimet.

Men la oss si noe mer om Trump. At en mann som han – en udannet, ufin mann, en mann uten noen politisk ideologi og uten noen politisk merittliste, en politiker hvis eneste program går ut på at han vil get a better deal med Mexico, med Kina, etc., og som ellers kun er svær i kjeften – at en mann som han kan lede an i meningsmålinger i USA, viser bare hvor dårlig det står til med USAs kulturelle og intellektuelle liv; det er sant som det heter at et folk får de politikere det fortjener.

Vi vil igjen benytte anledningen til å anbefale Leonard Peikoffs bok The Ominous Parallells, en bok som trekker paralleller mellom utviklingen i Tyskland på 30-tallet, en utvikling som endte med at Hitler kom til makten, og utvikling i USA fremover fra 1980-tallet. (Boken kom ut i 1982.)

Det som er Peikoffs poeng, kort fortalt, er at når de venstreorienterte har makten og dermed skaper kaos i økonomien og i kulturen, vil folket, dersom de fleste beholder venstreorienterte grunnideer som kollektivisme, altruisme og irrasjonalitet, ikke velge frihet som et alternativ, det vi søke en sterk mann som de tror kan ordne opp. Folket bytter altså ikke ut de ideer som skaper kaos, de vil bare ha en sterk mann som kan ordne opp uten å skifte ut grunnideene.

Det var dette som på 30-tallet skjedde ikke bare i Tyskland, men også i Italia og i Spania med ledere som Mussolini og Franco. Det er noe slikt som som Peikoff altså sier kan skje i USA. Og kanskje er Trump denne sterke mann som nå kan bli president i USA.

Selvsagt vil ikke Trump kunne løse noen av de problemene som ligger i dagen, disse som kan kun løses ved rasjonelle ideer - individualisme, rasjonell egoisme, et fritt næringsliv, frihandel, rettsstat - og den individuelle frihet som følger av disse.

I dag er utsiktene grusomme. Men det ligger i kortene slik man kan se dem i USA i dag.

.
.
.
.
.
.
.
http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/trump-vil-nekte-alle-muslimer-...

https://barenakedislam.files.wordpress.com/2011/06/mecca-muslims-only-ro...

http://www.peikoff.com/lr/home.htm

http://www.nettavisen.no/mener/trump-kan-bli-den-frste-klovnen-i-det-hvi...