Momsgrensen

Et av de meget få og meget små skritt i riktig retning som regjeringen gikk inn for i sitt forslag til statsbudsjett for 2015 var å heve grensen for momsfri handel fra utlandet fra kr 200 til kr 500. Dette betyr at dersom man kjøper noe fra utlandet, og det koster mindre enn kr 500, skal man slippe å betale moms til den norske stat. Grensen på kr 200 har stått på stedet hvil i flere tiår, og så og si alle partier har, mens de var i opposisjon, lovet å heve grensen. Men når de har hatt mulighet til å gjøre noe med grensen så har de veket tilbake. Den blåeste regjeringen i manns minne har i hvert fall våget å foreslå en liten endring på dette punktet.

Men vil forslaget bli stående? Mye tyder på at regjeringen ikke vil få igjennom sitt forslag og at det kanskje vil bli halvert slik at grensen ikke heves med kr 300 men med kr 150.

Hvorfor? Avgifter på handel fra utlandet er ment å beskytte norske tilbydere. Flere bedrifter har sagt at de vil flytte fra Norge dersom grensen heves. Her er noe fra komplett.no, hentet fra Nettavisen: Nettbutikken Komplett.no vil flytte mye av virksomheten til Sverige hvis regjeringens forslag om å heve grensen for toll- og momsfri import til 500 kroner blir vedtatt.

Liberalister synes at det er galt at staten skal beskytte en virksomhet mot konkurranse bare fordi konkurrentene befinner seg på en annen side av en landegrense. Vi synes at den enkelte kunde fritt skal kunne velge mellom ulike tilbydere/selgere uansett hvor de befinner seg, og at staten ikke skal favorisere eller beskytte noen. Det er altså galt at dersom Ola Nordmann velger å kjøpe noe fra en butikk i f.eks. Sverige så skal staten legge et visst beløp på kjøpesummen slik at kunden må betale noe til selgeren og noe til staten.

Dette betyr dog at land med lavere avgiftsnivå enn Norge får en konkurransefordel. Men det er mer korrekt å si at avgiftsnivået i Norge gir norske bedrifter en ulempe.

Hva er løsningen? Vårt syn er at løsningen er å redusere avgiftsnivået i Norge.

Vi vil altså ikke a norske bedrifter skal lide under dårligere betingelser enn bedrifter i andre land, vi vil at norske bedrifter skal ha full frihet, dvs. at de skal slippe å lide under reguleringer og pålegg og avgifter som staten pålegger dem.

Vi forstår godt at firmaer som komplett.no velger å flytte til utlandet; et slikt valg er kanskje det eneste som er mulig for dem for å slippe unna noen få av de byrder som den norske stat pålegger dem.

Men la oss også ha sagt at det vi vil er å øke friheten i Norge slik at det motsatte skjer, vi vil at bedrifter skal kommet til Norge pga. den store friheten de vil få her.

Det er slike ting – øket produksjon og verdiskapning - som vil øke velstanden i Norge.

Dette forutsetter altså at slike skritt som regjeringen foreslo blir gjennomført og i langt større omfang enn det foreslåtte budsjett legger opp til. Men hvis regjeringen viker tilbake og ikke en gang vil heve avgiftsgrensen til skarve 500 kroner, da mangler denne regjeringen ikke bare ryggrad, da mangler den også enhver innsikt i hva som virkelig er årsaken til øket velstand.

La oss avslutte med å si at velferdsstaten forutsetter et svært høyt og stigende skattenivå. Men så lange også de blåblå vil opprettholde velferdsstaten vil den føre en politikk som ikke bare fortsetter å redusere friheten, politikken vil også føre til at velstanden vil bli gradvis lavere; et velstandssamfunn og en velferdsstat er uforenlige, man kan ikke ha begge deler.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/na24/komplett-flytter-til-sverige-om-200-kroner...