Utvidelsen av verneplikten: umoralsk og absurd

Stortinget vedtok nylig å utvide verneplikten til også å omfatte kvinner. Dette kom ikke som noen overraskelse, det har vært kjent i lang tid at alle de store partiene på Stortinget ønsket dette; også de som nå sitter i regjering har gått inn for dette.

Regjeringens nettside forteller følgende: I dag [14/10] har Stortinget vedtatt de lovendringene som er nødvendige for å innføre allmenn verneplikt i Norge.

- Dette er et historisk vedtak. Verneplikten er et viktig prinsipp i samfunnskontrakten mellom borgerne og staten, men først nå kan vi si at alle statens borgere tar fullt ut del. Internasjonalt er det Norge nå gjør tilnærmet nybrottsarbeid. Det har vi all grunn til å være stolte over, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Fra og med 2015 vil alle norske kvinner som er født i 1997 og senere være vernepliktige. De første vernepliktige kvinnene vil møte til tjeneste sommeren 2016.

Begrunnelsen er likestilling; siden menn må avtjene verneplikt så er det bare rimelig, i likestillingens navn, heter det, at også kvinner må avtjene militærtjeneste.

Man kunne dog like gjerne gått motsatt vei og sagt at siden kvinner slipper verneplikt så er det bare rimelig at også menn slipper verneplikt. Dette ville ha vært i samsvar med både prinsippet om likestilling - som er et godt og riktig prinsipp – og også med prinsippet om individuell frihet. At begge dagens regjeringspartier, som iblant snakker som de er tilhengere av frihet, støttet den implikasjonen av likestilling på dette området som innebærer mer tvang og mindre frihet, viser bare enda en gang hvor prinsippløse disse partiene er.

Siden all initiering av tvag er umoralsk er denne utvidelsen en umoralsk handling. Den vil også ramme omtrent dobbel så mange som hittil er rammet av denne tvangsordningen.

Liberalister er tilhengere av et sterkt forsvar, men vi mener at alt i forbindelse med dette skal skje frivillig; spesielt er vi imot verneplikt, det er etter vårt syn grov umoralsk å tvinge folk til å bruke ett år av sitt liv på militærtjeneste.

Men dersom man har verneplikt kan det finnes tilfeller hvor det er en god grunn til å utvide verneplikten. Dette gjelder dersom landet er under angrep og man kan slå tilbake angrepet eller redusere skadevirkningene av et angrep ved å benytte militære styrker. F.eks. er Israel i denne situasjonen, og der har de verneplikt for både menn og kvinner.

Med andre ord; dersom man har verneplikt og har behov for en større hær for å slå tilbake et angrep så er en utvidelse av verneplikten på et vis forståelig.

Men er Norge i en slik situasjon? Er vi utsatt for militære trusler? Er det slik at vi kan få behov for en større hær i nær fremtid for å kunne slå tilbake et angrep med militære midler?

Vi kan ikke se dette. Vi ser ingen militær trussel mot Norge i dag og i nær fremtid. (Vi mener da at heller ikke Putins Russland er en trussel av denne typen.) Vi har heller ikke sett noe som tyder på at andre ser en trussel av denne typen. Dette betyr at behovet for en enda større og sterkere hær ikke har vært noe viktig element angående innføringen av den utvidede verneplikten.

Videre; europeiske land, og etter hvert også USA, er blitt stadig mer tilbakeholdne med å benytte egne soldater i strid; de fortrekker å angripe med fly, med raketter og med droner. Slike ting kan være gode elementer i å støtte opp om «boots on the ground», men uten soldater på bakken er denne type angrep ofte er helt meningsløse.

Ja, norske soldater har vært i krigssoner i de siste årene (Afghanistan), men dette har ikke vært vernepliktige, dette har vært vervede soldater.

Så det som er situasjonen er at Norge utvider verneplikten og utvider mengden militære mannskaper i en tid hvor Norge ikke er utsatt for noen trussel som man trenger en militærstyrke for å slå tilbake. Dessuten, hæren utvides i en tid hvor Europa, inkludert Norge, er svært lite villige til å sette soldater inn i krig.

Dette er ikke bare umoralsk, dvs. menneskefiendtlig, det er absurd. Men det er slik sosialdemokratiet er.
.
.
.
.
.
.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/pressesenter/pressemeldinger/20141/V...