Skatteunndragelser

Det er – enda en gang – avslørt omfattende skatteunndragelser. Dagsrevyen fortalte i går 21/10 at i løpet av de siste fire år har Skatt Øst avslørt skatteunndragelser for 1 milliard kr.

Nå er det jo slik at skatteunndragelser skjer når skattenivået er høyt, når regelverket (inkludert rapporteringsrutiner) er komplisert, og når byråkratiet er stort. Dessuten er det slik at mange føler at de pengene de tjener tilhører dem selv og at skatt er urettferdig.

Alt dette gjør at mange opplever det slik at beskatning er noe de vil unngå. Hvor stort omfanget av dette er er det umulig å si. Slik skatte- og avgiftsunndragelse skjer i form av at man ikke betaler moms, at man jobber svart, at man som arbeidsgiver ikke trekker skatt på lønn man betaler til sine ansatte, at man tar med seg fra utlandet mer enn lover og forskrifter tillater, etc.

Nå er det slik at kollektivister mener at alt man tjener i utgangspunktet tilhører det offentlige – eller felleskapet, som de foretrekker å formulere det - og så får man aller nådigst beholde litt av sin lønn til i hovedsak lommepenger, mens staten beholder mesteparten for å kunne gi borgerne mer eller mindre gratis skole og kultur og infrastruktur og pensjoner og helsetilbud og alle typer støtteordninger, mm.

Nå har vi fått en regjering hvor FrP er med og hvor de til og med har justisministeren, og skulle man kanskje tro at når en sak om skatteunndragelse kom opp så ville de nevne noen av årsakene til at folk unndrar skatt og vil beholde mer av sin lønn selv.

Men hva var det justisminister Anundsen fra FrP sa på Dagsrevyen i går?
Programlederen spør: Skatteetaten vil ha mer hjelp fra politiet.- Kan du som nyslått justisminister lover det?

Og Anundsen svarer: Regjeringen satser sterkt på å bekjempe alvorlig kriminalitet. Dette er åpenbart alvorlig kriminalitet med nettverk og potensiale for alvorlige skadevirkninger. Dette er en viktig innsats, men jeg tror nøkkelen ligger i det siste som ble sitert fra Oslo politidistrikt [i reportasjen], nemlig at det skal i møet med Skattedirektoratet i morgen, for det er i samarbeid mellom skatteetaten og politiet dette kan løses …. Skatt[emyndighetene] må gjøre sin jobb og politiet må ha ressurser til å gjøre sin jobb.

Intervjueren spør: Er det for dårlig prioritering av politiet, det er for få folk som tar tak i dette, det er jo stor gevinst å sette inn flere politifolk, det er jo snakk om 1 milliard i unndragelser, det er jo da stor gevinst på å sette inn flere politifolk? , og Anundsen svarer: Et av virkemidlene er å forsterke robustheten i de øko-teamene vil være et av de virkemidlene vi har ...

Så justisministeren nevnte ikke at skatteunndragelser kommer av at skattenivået er for høyt, at regelverket er for komplisert og at man kan redusere skatteunndragelser med å forenkle regelverket og å senke skattesatsene. Det burde han ha gjort. Og mht. politiet, som ikke bruker krefter nok på dette, så kunne han sagt at «politiet har mange oppgaver, tidligere regjeringer har lagt stadig flere egentlig irrelevante oppgaver til politiet, og de har da ikke resurser til å ta seg av alt i tilstrekkelig grad, og at den nye regjeringen vil sørge for at politiet får færre oppgaver slik at de kan konsentrere seg om den virkelig farlige kriminaliteten.»

Det Anunsden sa på Dagsrevyen i går kunne hvilken som helst statsråd i den forrige regjeringen ha sagt.

La oss helt til slutt si at DLF ikke forsvarer noen form for lovbrudd. Vi vil ha store forandringer i hvordan Norge er organisert, men vi mener 100 % at dette skal skje på demokratisk vis, dvs. ved at endring skjer gjennom politiske kanaler. Vi er ikke tilhenger av at man skal ta seg til rette og bryte lover man er uenige i. Vi forsvarer derfor ingen form for skatteunndragelse. Men problemer må løses ved at man erkjenner deres årsak, og det ser foreløpig (den har dog kun sittet noen få dager) ikke ut til at den nye regjeringen vil gå inn på dette.