Revolusjonen i Egypt

At en revolusjon er en uoversiktlig og lite forutsigbar prosess er noe alle burde vite; ordtak som «revolusjonen eter sine barn» er velkjente. At prosessen blir enda mer kaotisk i et muslimsk land burde heller ikke overraske; der kommer den evigvarende konflikten mellom sunnier og shiarer inn som et forsterkende tilleggselement.

En rekke arabiske/muslimske land ble i mange tiår etter annen verdenkrig ledet av mer eller mindre sekulære diktatorer: Gadaffi, Saddam Hussein, Nasser/Sadat/Mubarak, Assad, sjahen. I en prosess som ble startet omkring 1980 er alle disse ledene blitt avsatt. Situasjonen i disse landene – Libya, Irak, Egypt, Syria, Iran – er fortsatt uavklart, og i noen av dem pågår det en intens borgerkrig (Syria). I Egypt ble Mubarak, en noenlunde vestlig orientert diktator, avsatt for et par år siden, og Det muslimske brorskap vant valgene og deres kandidat Morsi bli innsatt som president.

Morsis ønske er å innføre sharia, og dette var noe som det nå viser seg at store deler av befolkningen ikke ville godta. I går ble Mursi avsatt i noe mange vil beskrive som et militærkupp.

Det som er spesielt med Egypt er at der finnes det en sekulær front av en betydelig størrelse; der er det ikke bare sunnier og shiaer, der er det også så mange sekulære at det påvirker utviklingen. Men det er også viktig og interessant at mange egyptiske muslimer ikke støtter Morsis ønske om innføre sharia.

Vi siterer fra Dagbladet om den aller siste utviklingen:

- Avsettelsen var ikke et militærkupp, Det var et «et demokratisk kupp» der hæren bisto, sier Nupi-forsker Henrik Thune.

Han ser avsettelsen som del av en pågående revolusjon i Egypt, men understreker at den ikke løser landets grunnleggende problemer.  ...

- Det som skjedde i dag i Kairo, i Alexandria og alle byer og landsbyer i Egypt, var en folkelig revolusjon mot Det muslimske brorskapets styre, sier lederen for det sosialdemokratiske partiet, Mohammed Abu al-Ghar.

... Lederen av NUPIs program for Midtøstenpolitikk peker på at brorskapet nå er «omringet» politisk ved at ikke bare opposisjonen, men også det nest største islamistiske partiet al-Nour, støtter fjerningen av Mursi. 

...- Dette et kjempeslag mot brorskapet. De har to veier de kan gå. De kan komme tilbake politisk eller de kan gå tilbake til det de var, en religiøs, ikke-politisk bevegelse. Det er et stort spørsmål om dette er slutten på brorskapet som politisk parti, sier Thune til NTB. 

Hvordan bør Vesten stille seg til dette? Vesten bør støtte den gruppen som i størst grad vil kjempe for individuell frihet. Og dette er ikke den sittende ledelsen, dvs. Mursi og brorskapet. Nå vil det for enkelte skape et problem at Mursi er demokratisk valgt; og noen vil derfor automatisk støtte dem av dem grunn. Men at en ledelse er demokratisk valgt betyr selvsagt ikke at den støtter frihet; i dette tilfellet har vi en demokratisk valgt ledelse som vil innføre et islamistisk diktatur.

En av de som trår feil her er USAs president Obama. - USA er dypt bekymret for beslutningen fra egyptiske militære styrker om å fjerne president Mursi og sette den egyptiske grunnloven til side, sier Barack Obama i en uttalelse i natt [natten til 4. juli] norsk tid. ...

[Obama] vurderer inngripen. -Jeg har bedt relevante departementer og organisasjoner om å gjennomgå implikasjonene i amerikansk lov for å assistere myndighetene i Egypt, sier den amerikanske presidenten.

Det ser altså ut til at Obama vurderer å gripe inn i Egypt for å hindre at et regime som vil innføre sharia skal bli styrtet i et folkelig opprør.

Det ser ut til at mange egyptere er klar over hvilken side Obama står på. I demonstrasjoner omtalt i artikkelen «Egyptians Love Us For Our Freedom». linket til nerdenfor, finner man bilder hvor man ser at demonstrantene bærer bannere med tekster som «Wake up America. Obama backs a fascist regime in Egypt», «Obama supports terrorism», «Obama you jerk, Muslim Brotherhood are killing the Egyptians so how come they can guranatee you the secutity of israel».

Den muslimske verden er inne i en prosess som ingen aner hvor vil ende. Men det vil være helt galt av Vesten å støtte andre enn de krefter som evt. måtte kjempe for reell frihet, og det er altså ikke Det musliske brotrskap (og det er heller ikke aktører som Hezbolla, Hamas, regimet i Iran, opposisjonen i Syria).

Vi håper at egypterne i denne omgang klarer å forhindre at det blir en borgerkrig, og at landet vil få et nonelunde sekulært regime og en tilværelse hvor alle, også kvinner og koptere, kan leve i trygghet. Dette er det beste de kan håpe på på kort sikt.

.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2013/07/04/nyheter/utenriks/usa/egypt/barack_oba...

http://www.dagbladet.no/2013/07/04/nyheter/politikk/krig_og_konflikter/e...

http://www.zerohedge.com/news/2013-07-02/guest-post-egyptians-love-us-ou...

http://www.document.no/2013/07/en-merkelig-symmetri/

http://www.document.no/2013/07/et-nederlag-for-politisk-islam-over-hele-...

http://www.document.no/2013/01/koptere-og-liberale-muslimer-forlater-egypt/

http://stemdlf.no/node/4839