Boston-terroren

Det er nå en uke siden to bomber gikk av i målområdet for Boston-maraton, hvor tre mennesker ble drept og innpå 200 skadet, til dels svært alvorlig. Umiddelbart etter eksplosjonene begynte man å stille spørsmål om hvem som sto bak, dette siden man ikke hadde noen mistenkte og ingen tok på seg ansvaret for angrepet, ikke engang al-Qaida.

Det kom raskt en rekke spekulasjoner: var det militante muslimer, var det folk som sognet til Tea-Party-bevegelsen, var det folk som Timothy McVeigh som sto bak?

For å gjøre listen over mulige mistenkte komplett, kan vi også antyde sosialister av typen Rote Arme Fraktion eller Bader Meinhof-banden, eller anarkister – kunne slike grupper stå bak?

La oss gå igjennom listen over mistenkte: Det er omkring 100 år siden anarkister foretok denne type aksjoner. Men da forekom slike aksjoner; de spredte død og fordervelse blant vanlige folk som forsøkte å leve gode liv. Disse anarkistene mislikte folk som bare «enjoyed their own lives» og ikke var opptatt av den progressive agenda som gikk ut på å gjøre livet bedre for arbeiderklassen. Det hendte derfor en gang i blant at slike anarkister utførte attentater rettet mot tilfeldige ansamlinger av mennesker. Gruppene som ble rammet i Boston var slik, men som sagt, det er omkring 100 år siden anarkister sto for slike aksjoner. De bør derfor strykes fra listen.

Hva med sosialister av typen Bader-Meinhof, RAF (disse to gruppene var aktive i Europa for noen tiår siden), the Weathermen, eller The Symbionese Liberation Army. Aksjoner fra denne type grupper rettet seg primært mot bankfolk, industriledere, politi og militære, personer og grupper som disse sosialistene mente ikke bare var helt unyttige, men skadelige. Det er dog noen tiår siden slike grupper var aktive, og de rettet ikke sine angrep mot vanlige folk. Vi stryker disse fra listen.

Hva med folk som Timothy McVeigh? Han bør klassifiseres som en nasjonalist/ fascist. Han sprengte som kjent The Federal Building i Oklahoma City i 1995 i protest mot statlige handlinger. Men han sprengte en offentlig administrasjonsbygning, hans angrep var ikke primært rettet mot vanlige folk, selv om ca 170 mennesker ble drept i hans aksjon. Breivik er i samme kategori som McVeigh; han forsøkte å sprenge regjeringsbygningen. Terrorister av denne typen har ikke vanlige folk som mål, de går på symboler på offentlig makt. (Breiviks massedrap på Utøya var rettet mot en bestemt gruppe, og ikke tilfeldige mennesker.)

Enkelte venstreorienterte kommentatorer antydet at folk tilknyttet Tea-Party-bevegelsen sto bak. Men dette er som så mange utspill fra de venstreorienterte en helt vanvittig antydning.

Tea-Party-folkene er opptatt av den amerikanske grunnloven og uavhengighetserklæringen, dokumenter som formulerer ideer om at mennesket har ukrenkelige rettigheter og at man ikke skal initiere tvang. Å antyde at mennesker med slike overbevisninger skulle kunne sprenge en bombe blant tilskuere ved et idrettsarrangement er fullstendig meningsløst; de som i fullt alvor kunne antyde noe slik har ingen virkelighetskontakt.

Kan terroristen ha vært kristen? Nei, angrep fra kristne forekommer svært sjelden, og når de en sjelden gang forekommer er de som oftest rette mot leger som har utført abort.

Så hvem står da igjen på denne listen over mistenkte? De som står igjen er fundamentalistiske muslimer.

Dette angrepet var svært likt, men langt mindre omfattende, enn en rekke tidligere angrep som alle var utført av militante muslimer de siste årene: New York, Madrid, London, Bali, Bombay, Stockholm (angrepet her var «mislykket» i og med at selvmordsbomberen var den eneste som omkom).

Uten å ha noen konkret mistenkt var det således god grunn til å tro at det var militante muslimer som sto bak.

Etter kort tid fant man også de som sannsynligvis (vi sier sannsynligvis da etterforskingen ikke er ferdig og ingen er dømt) sto bak: To brødre opprinnelig fra Tsjetsjenia, to brødre som hadde oppholdt seg lovlig i USA i flere år og som de siste årene var blir sterkt radikalisert i retning av mer fundamentalistisk islam.

Blant annet hadde de på Internett lagt ut videoer som oppfordret til hellig krig.

Emerson’s Investigative Project on Terrorism reviewed videos posted on the YouTube channels of Tamerlan Tsarnaev and his younger brother Dzhokhar A. Tsarnaev.

Both brothers had YouTube channels in the United States and in Russia. Emerson’s group reviewed about half of the 22 videos posted on the U.S. channel. …

Based on the content of the videos, which feature Bin Laden, calls to kill Americans, Jews, Christians and exhortations to establish a world-wide caliphate, it is clear that these message are not directed just at Chechens. “They are directed primarily against all non-Muslims and are very similar to the Al Qaeda videos we’ve seen in years past.”

The two brothers clearly want “to express a message that they totally sympathize with the jihadist cause.

Så alt tyder på at dette var en terroraksjon iverksatt av militante muslimer som en generell del av deres «jihad» (hellig krig) mot Vesten.

Det er derfor ingen ubesvarte spørsmål. Det er ikke noe problem å finne årsaken til at de gjorde det de gjorde: de hater Vesten og den frihet og livsbejaelse den står for (mer om akkurat dette kan man finne i Sayyid Qutbs bok om hans erfaringer fra og vurderinger av USA på 50-tallet); de vil ha sharia, og siden Vesten ikke vil gå islams vei, mener de at de har rett til å drepe tilfeldige mennesker i Vesten. De følger altså Koranens oppfordring (noe de fleste muslimer ikke gjør): «Jeg vil terrorisere de vantro. Halshugg dem, og kapp av deres fingrer og tær», «Muslimer må være nådeløse mot vantro», «Krig, ikke vennskap, er obligatorisk inntil islam hersker overalt», «Bekjemp de vantro inntil det ikke lenger finnes vantro, og alle underkaster seg Allahs religion.»*
Men hvorfor kunne to tilsynelatende oppgående og veltilpassede unge menn ende som terrorister og massemordere? Vel, unge mennesker søker etter en mening med livet, de søker en rekke forskjellige steder, noen søker i islam og finner der noe de tror er svar. Noen av disse igjen tar Koranen helt bokstavelig, og en del av disse ender opp som terrorister.

Hvordan hindre at slike ting skjer igjen? Det er helt umulig å sikre at slik ikke skjer i fremtiden, men det man må gjøre er å redusere sannsynligheten for at slike ting skal kunne skje, og dette kan skje ved dels å argumentere saklig mot islam (og alle andre religioner), og så må man svekke eller helst eliminere alle islamistiske regimer som støtter terror mot Vesten. Videre må alle miljøer hvor det kan dukke opp potensielle terroriser overvåkes.

Kun slike tiltak kan redusere sannsynligheten for at man igjen skal oppleve slike forferdelige ting som skjedde i Boston 15. april.

.
.
.
.
.
..
*Utsagnene står i kontekster som gjør at meningene muligens ikke er allmenngyldige oppfordringer, men det er jo tradisjon for at både tilhengere og motstandere siterer utvalg fra hellige skrifter uavhengig av kontekst. Dessuten er det slik at ulike oversettelser kan være noe forskjellige.

http://www.thereligionofpeace.com/quran/023-violence.htm

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=148213

http://www.foxnews.com/opinion/2013/04/19/boston-terror-suspects-islamic...