Piratproblemet løst?

Vi har tidligere skrevet om problemet med pirater i havene utenfor Somalia, og har anbefalt at de møtes med den militære motstand som er nødvendig for å eliminere trusselen og angrepene (bla. her: http://stemdlf.no/node/4854)

Nå viser det seg at myndighetene har gjennomført akkurat noe slikt. Vi siterer fra Aftenposten:

Regjeringen har besluttet å gjøre prøveordningen med å tillate private bevæpnede vakter på norske skip permanent.

- Så langt har vi gode erfaringer med ordningen. Det var ikke et ønsket mål at vi skulle begynne med bevæpnede vakter, men det var nødvendig på bakgrunn av den sikkerhetssituasjonen norske skip var i, og vi har nå sett en kraftig nedgang i antall kapringer, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Regjeringen åpnet i juli 2011 for at norske rederier fikk ha bevæpnede vakter om bord til beskyttelse mot pirater når de seiler i risikofylte farvann. Ordningen var midlertidig, og skulle evalueres etter et år. Sist uke konkluderte Regjeringen med at ordningen har vært så vellykket at den gjøres permanent.

Aftenposten skrev sist uke at norske skip ble angrepet av pirater 30 ganger i 2012, noe som er en nedgang fra 2011. Ifølge Næringsdepartementet har antallet kapringsforsøk falt fra 230 i 2011 til 73 i 2012.

Ingen skip som har hatt bevæpnede vakter om bord, er så langt blitt kapret. ..

Men til tross for suksessen er det fortsatt kritisk røster:

Kritikerne fryktet cowboytilstander når mer og mindre seriøse private sikkerhetsselskaper slapp til med våpen på norske skip.
- Vi har så langt unngått uheldige utslag av våpenbruk som noen fryktet på forhånd – at bruk av bevæpnede vakter skulle føre til en eskalering i voldsbruken fra begge sier, sier Giske.
SV var blant dem som var skeptiske da ordningen ble innført i 2011.

Så kritikernes tvil om suksessen med å sette inn væpnede vakter har vist seg å ikke slå til. Og angående SVs skepsis så er de skeptiske til alt som har gode resultater i virkelighetens verden så dette burde ikke overraske noen. Men ang. cowboy-tilstander: når man blir angrepet må man møte angrepet på en egnet måte, en måte som står i forhold til angrepet og som slår angrepet tilbake. Dersom man blir angrepet med argumenter må man møte det med argumenter, men blir man angrepet med vold må man svare med vold i den grad det er tilstrekkelig for å slå tilbake og eliminere angrepene. Å møte voldelige angrep med dialog o.l. er helt fåfengt.

Når det gjelder henvisningen til «mer og [sic] mindre seriøse private sikkerhetsselskaper» så har vi på et vis forståelse for dette – å benytte vold er en meget alvorlig oppgave og bør helst overlates til utdannede og trenede fagfolk, dvs. politi og det militære. Å beskytte norske skip mot pirater burde derfor være det norske forsvarets oppgave. Men når norske myndigheter ikke er villige til å beordre noe slikt så er det bare rimelig at rederiene selv skaffer seg den type sikkerhetsfirmaer som de kan.

Uansett er vi glade for at problemet er kraftig redusert. Vi håper at ordningen fortsetter med tilstrekkelig styrke slik at problemet forsvinner.

.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Regjeringen-videreforer-omstridt-bevap...

http://stemdlf.no/node/4517

http://dlf.info/node/3397?page=1

http://stemdlf.no/node/3262

http://stemdlf.no/node/3374

http://stemdlf.no/node/3304