Nei til forbud mot reklame

Reklame består i at produsenter forteller potensielle forbrukere om varer de tilbyr for salg. Reklamen gjøres gjerne litt fancy og spennende, dette for å trekke kundens oppmerksomhet til produktet. Dette er en god ting; det er produkter av alle mulige slag som gjør våre liv enklere og bedre å leve.

Men det vises reklame for ting som enkelte kan synes er uheldige eller skadelige, og det har i alle år vært slik at enkle grupper har krevet en det skal være restriksjoner eller forbud mot å reklamere for visse varer (i dag er som kjent reklame for alkohol og tobakk forbudt).

VG skriver i dag følgende: “Kan forby reklamer for usunn mat. Helsedirektoratet vil ha forbud mot reklame for brus, is, sjokolade, snacks, kjeks og fete burgere som appellerer til barn.
Det kommer frem i en høringsuttalelse som nylig er offentliggjort.

Bakgrunnen er et forslag fra Helsedepartementet, om å innføre forbud mot reklame i TV og andre medier, av usunne produkter.

Forbudet skal gjelde reklame rettet mot barn og unge, men konsekvensen kan bli at det vil omfatte det meste av det nordmenn koser seg med - og som gir fedme:

Snacks, brus, is, sjokolade, kjeks, pastiller og tyggegummi med sukker, søte frokostblandinger, kaker, desserter, søte yoghurter, søte safter og søte melkedrikker.

Hvis det er snakk om å innføre forbud mot det som er usunt og skadelig så vil vel kostholdseksperter ønske å forby reklame for melk og kjøtt, litteraturkritikere vi ønske forbud mot reklame for dårlig litteratur, treningseksperter vil ønske forbud mot reklame for liggestoler, barnepsykologer vil ha forbud mot reklame for det de mener er skadelige spill, osv.

Hvis staten skal gjøre seg til herre og mester over det som det skal være tillatt å bruke sin tid på, så er man langt inne i en totalitær stat. Nei, det er ikke snakk om forbud mot usunn mat og usunne vaner – foreløpig, men å forby reklame for den slags ting er et mulig første skritt i en slik retning.

DLF er imot alle slike forbud. Vi mener at enhver produsent skal ha full rett til å kunne fortelle om sitt produkt, og gjerne gjøre dette på en fancy og underholdende måte.

DLF er også imot et forbud mot reklame rettet mot barn. Å oppdra barn er foreldrenes ansvar, og det å lære barn at det er en nyttig ting å kunne motstå fristelser, og å lære dem sunne vaner, er en av de viktigste oppgavene som tilligger foreldrene.

Et viktig aspekt ved det som man skal lære i barndommen og ungdommen er å forbedrede seg på voksenlivet, og da må foreldrene lære opp sine barn til å ta kloke valg og til å avstå fra enkelte fristelser. Det er ingen grunn til at utvalgte aspekter ved dette skal rammes eller hindres av statlige forbud.

La oss også kort nevne en ting til: det kan diskuteres hvilke varer som er skadelige, og det er alltid en gradvis overgang mellom det som er sunt og det som er skadelig. Hvor skal grensen for reklameforbudet settes? Skal forbudet mort reklame for sjokolade omfatte reklame for “energy bars”? Skal et forbud mot reklame for brus omfatte reklame for sportsdrikker? Osv. Slike tilfeller vil under et forbud bli gjenstand for mulig omfattende korrupsjon, kameraderi og annet snusk, og dette er langt farligere enn brus og sjokolade.

For øvrig vil vi også ha sagt at brus og sjokolade og is er sunne og gode og nyttige varer - så fremt de ikke inntas i for store mengder. Mengden man inntar av slikt bestemmer man selv (og foreldre bestemmer for sine barn), det er ikke brus og is i seg selv som gjør en usunt overvektig, det er det dårlige valg som gjør.

Som sagt, DLF er imot alle forbud mot reklame.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10063994