Politisk streik

Igjen rammes publikum av en politisk streik, denne gangen er temaet budsjettkutt for Oslos offentlige barnehaver, og det er de offentlig ansatte i barnehagene som streiker.

Vi siterer kort fra Dagsavisen: Full barnehagekrig. VALG 2013: Barnehagene streiker på grunn av massive kutt i Oslo. SV går i strupen på Høyre og vil gjøre flere ansatte i barnehagene til sin vinnersak i 2013.

Tidligere har vi opplevd politisk streiker bla. i forbindelse med privatisering av sporveien og privatisering av kinoene, men nå er det altså de som har barn i barnehavene som rammes.

Vi er i tvil om en politisk streik kan være legitim. Nå er også dette regulert av lovverket, og hvis en streik er i samsvar med gjeldende lovverk så er den legal, selvsagt, men vi fokuserer her på det moralske.

La oss også ha sagt at streik er en helt legitim måte å sette makt bak sine krav på, f.eks. i forbindelse med forhandlinger om lønns- og arbeidsbetingelser (såfremt det ikke er i strid med inngåtte avtaler). Streik kan også være legitimt dersom ekstreme ting skulle skje på en arbeidsplass og de ansatte ikke blir hørt på andre måter.

Men tilbake til politisk streiker: politisk streker er et forsøk på å motsette seg, eller å protestere mot, demokratisk fattede vedtak.

Man har avholdt et valg, et valg hvor alle kunne stille. Velgerne har stemt og man har fått et valgresultat. Dette resulterer i en bestemt regjering, et bestemt byråd, etc. Regjeringen eller byrådet skal så gjennomføre den politikken de er valgt på. Dette er altså fullt ut demokratisk.

En politisk streik er altså et forsøk på å motsette seg eller å sabotere tiltak som gjennomføres etter en demokratisk politisk prosess, og hvor de som streiker er tilhenger av en politikk som ikke fikk flertall ved valget.

En politisk streik er altså et forsøk på å sabotere eller å arbeide imot det som folket i valg har bestemt, og dette skjer blant de som frivillig har påtatt seg å arbeide etter de retningslinjer som den valgte regjeringen eller byrådet bestemmer.

Dette er da intet annet enn gjennomført udemokratisk.

Politiske streiker er intet annet enn forsøk fra et mindretall på å presse igjennom sine ønsker når et flertall i demokratiske valg har bestemt at disse ønskene ikke skal gjennomføres.

Vi har vanskelig for å se at politisk streiker moralsk sett er et legitimt tiltak i den politiske prosess.
.
.
.
.
.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/full-barnehagekrig/