“Straffbart med ikke-godkjent renhold”

Vi har hentet overskriften fra Aftenposten sist søndag og den sier altså at dersom man gjør rent på en måte som staten ikke har godkjent så blir man straffet.

Det er egentlig litt mer komplisert enn som så; vi siterer fra artikkelen: “Fra 1. desember er det straffbart å kjøpe eller lei inn tjenester fra renholdsbedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.

Alle bedrifter og offentlige etater som kjøper inn renholdstjenester, må sjekke om firmaet som vasker hos dem, er oppført i renholdsregisteret [sic] på arbeidstilsynet.no, …. Er det ikke det, driver de ulovlig, og innkjøpere begår en straffbar handling …”

Så nå er det ikke bare å betale noen for å vaske, nå må man sjekke om de har tillatese fra staten til å vaske (eller er organisert i samsvar med det enorme og kompliserte regelverket som finnes også på dette området).

Det er altså ikke lenger uten videre mulig å etablere et firma, tilby en tjeneste og så utføre den mot betaling. De som skal starte bedrifter må i tillegg sette seg inn i et kolossalt regelverk og passe på ned i minste detalj at den tjenesten de utfører er i samsvar med regelverket.

Vi tar sterk avstand fra alt dette. Vi i DLF er imot at det skal være nødvendig å få statlig godkjennelse for å etablere og drive et firma, at det skal være nødvendig å følge et omfattende regelverk, og at man må være godkjent av staten før man kan utføre oppdrag

Vi mener at man skal kunne etablere et firma, tilby tjenester, og utføre dem mot betaling fra en kunde i frivillige avtaler uten at staten blander seg inn i det hele tatt. Vi mener at alle betingelser som har med utførelsen av jobben å gjøre skal avtales mellom kunde og bedrift, og at ingen andre har noen rett til å blande seg inn.

DLF tar sterk avstand fra den stadig økende byråkratisering, det stadig økende skjemavelde, og de stadig mer kompliserte lover og regler som regulerer praktisk talt alt man gjør.

Nå er det jo opplagt at grunnen til at dette – at renholdsbedrifter må registres – at enkelte slike har utført svart arbeid, og at tiltaket er innført for å bekjempe dette.

Dette er feil måte å bekjempe svart arbeid på. Svart arbeid skjer fordi skatten er for høy og fordi regelverket man må følge for å kunne organisere og uføre jobben er for komplisert. Måten å bekjempe svart arbeid på er derfor å redusere skatter og avgifter og å forenkle regelverk. Men dette er noe som det er helt umulig for sosialdemokrater å gjøre; de lever for og av å øke skatter og å øke byråkrati, skjemavelde og regelverk.

Vi synes det er ille at stadig flere områder blir underlagt mer og mer omfattende regler; vi er tilhengere av individuell frihet, som innebærer at alle mellommenneskelige forhold skal være frivillige, at betingelser for alt samkvem skal avtales direkte mellom de som er involvert, og at staten ved rettsapparatet bare skal komme inn dersom det oppstår uenighet eller skjer reelle krenkelser.

Men så lenge sosialdemokratene i alle de store partiene sitter med bukta og begge endene må vi nok bare regne med at byråkratisering, skattenivå, sendrektighet, ansvarsløshet, etc. bare vil øke og øke. Vil du ha en annen utvikling, vil du ha en økning i den individuelle friheten, da må du stemme DLF som er det eneste partiet som vil bevege samfunnet i en frihetlig retning.