Som fortjent

Den konservative Nicolas Sarkozy har tapt presidentvalget i Frankrike, og dette er som fortjent. Han har som de fleste andre konservative lagt sin politikk til venstre, og derfor har han i langt mindre grad en valgkampretorikken (før han ble valgt i 2007) tydet på gjennomført det han sa han skulle gjøre. Derfor har oppgangen latt vente på seg, og problemene har bare økt. At han da har tapt er da bare rettferdig.

De konservative som gjør det godt, både mht. resultater i praksis og mht. oppslutning blant velgerne, er folk som Maggie Thatcher og Ronald Reagan. Disse valgte å legge sin politikk i en mer liberalistisk retning enn det som er vanlig for konservative, de gikk inn for deregulering, privatisering, skattelettelser, reduksjon i overføringer og støtteordninger, stabile penger, etc. Resultatet ble da naturlig nok oppgangstid og vekst.

Men hvorfor går konservative flest stadig til venstre? Det er fordi deres moralsyn innebærer at de ser ned på frihet og selvrealisering, og støtter opp om selvoppofrelse og statlig styring, dette selv om ufrihet alltid fører til stagnasjon, nedgang og fattigdom.

Nå må franskmennene lide seg igjennom en periode med gammelsosialisten Francois Hollande, og vi siterer fra noe vi skrev for noen dager siden om ham:

“Hollandes valgkampslagord er “Tilbake til rettferdigheten”, og med “rettferdighet” mener de venstreorienterte ikke at individer skal behandles som de fortjener, de mener likhet i resultater uavhengig av innsats. Hollandes fremste fiende er “finanseliten”, og hans favorittuttrykk er "Je n'aime pas les riches" – “Jeg liker ikke de rike”.

Hans viktigste valgløfter er at han vil øke skattene på bedrifter og banker, han vi beskatte de med store inntekter 75 %, han vil skape 60 000 jobber innen undervisningssektoren, han vil senke pensjonsalderen fra 62 til 60, han vil skape subsidierte jobber for de unge, og han vil øke de offentlige utgiftene” (sitat slutt).

Hollande kunne like gjerne brukt slagordet «Rechercher à la Grèce », dvs. «vi betrakter Hellas som et ideal og følger dem». Dette betyr at den politikken som vil bli ført i Frankrike nå i enda større grad vil innebære restriksjoner på verdiskapning, enda større beskatning på alle som jobber produktivt, enda mer støtte til folk som i mindre grad jobber produktivt, enda mer byråkrati, osv.

Dette vi være svært skadelig for verdiskapning og velstand i Frankrike, og landet vil da fortsette på den veien som Hellas har staket ut.

Det sies at franskmenn i første omgang stemmer med hjertet og i andre omgang stemmer med lommeboken. Det kan se ut til at de har gjort dette – dvs stemt på basis av følelser og ugjennomtenkte innfall - i og med at Hollande vant første valgomgang. I andre omgang har de stemt med lommeboken i og med at de åpenbart ønsker at lommeboken i enda større grad skal fylles med enda mer penger fra det offentlige. Men de forstår åpenbart ikke at de pengene de får fra staten har staten tatt fra de produktive, som da naturlig nok vil bli enda mindre motivert til å være produktive. Dette vil i enda større grad forsterke det som så treffende kalles «brain drain», hvor dyktige og produktive mennesker flykter fra regimer som har liten økonomisk frihet og til områder med større frihet. (Uttrykket ble først brukt om det som skjedde med England på 50- og 60-tallet, da dyktige folk dro til grønnere enger i USA, og det har sitt opphav i Ayn Rands roman «Atlas Shrugged») .

Å stemme på basis av hjerte eller lommebok ser for mange ut til å være de eneste alternativene, men hva med å stemme etter sitt hode, dvs. hva med å stemme på basis av en rasjonell analyse av den politikken som de ulike kandidatene fører?

Hva mer kan vi si enn at dette kommer til å gå svært dårlig for Frankrike? Det er vel noe kynisk å si at de vil få som fortjent, og hvis de vil se hva det er som ligger foran dem så kan de se på Hellas. (Nedenfor linker vi til en artikkel som forteller om tilstanden i Hellas i dag.)
.
.
.
.
.

http://frontpagemag.com/2012/05/07/france-lurches-left/

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Jubel-i-Paris-for-Hollande-68223...

http://stemdlf.no/node/5161

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hoyre---det-nye-arbeidspartiet-6...

http://stemdlf.no/node/5153

http://stemdlf.no/node/5131

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Valg-kan-gi-kaos-i-Hellas-682128...