Folkebevegelse mot vindkraft

“Opprør mot vindmøller langs kysten” forteller Aftenposten i går. “Nå blir det kamp om landskapsvern. Og kamp mot andre miljøorganisasjoner som vil ha vindkraft” sier generalsekretær Kristin Krohn Devold i Den Norske Turistforening i artikkelen (som ikke er på nett, men nedenfor linker vi til NTFs omtale av samme sak). “Ja, det er et grasrotopprør, sier hun. Tvunget seg frem nedenfra. Fra turlag som på et mølleseminar i Ålesund mandag kveld i turistforeningens regi tryllet frem bilder av uberørt kystfjellnatur – men med vindmøller høye som skyskrapere som nye skremmebilder. … Vindkraft vil rasere norsk kystlandskap. Det er et stort naturinngrep som gir lite kraft … “.

DLF er også sterkt imot vindkraft. Vi trenger energi, energi er en god ting, og energiproduksjonen bør være effektiv, miljøvennlig, sikker, og pålitelig (og ikke avhengig av været slik dagens vannkraft er). Vindkraft oppfyller ingen av disse kravene. Vind-energi er svært lite effektiv og er en svært kostbar måte å produsere energi på. Den er upålitelig, den er avhengig av vind, vindturbiner gjør landskapene stygge, områdebruken er svært lite effektiv, og strømmen som produseres er “uren”, dvs. den varierer i kvalitet.

Fossilt brensel inkl. atomkraft produserer energi til en kostnad på ca 20 øre pr kWh, men for vind-energi er kostnaden omtrent det dobbelte. Grunnen til at vindkraft allikevel er blitt så utbredt er statlige subsidier, dvs. man beskatter effektiv energiproduksjon for å gjøre ineffektiv energiproduksjon billigere. Og så vidt vi forstår går vindmøllesubsidiene ikke direkte til å den produserte energien, subsidiene er slik innrettet at de utbetales de selskapene bak vindmøllene uansett mengde strøm de produserer.

Et viktig kriterium for enhver produksjon er pålitelighet. Man må kunne regne med at en leverandør leverer det kunden/forbrukeren forventer; fabrikker, sykehus, kontorer og boliger må ha en pålitelig strømleverandør. Men energiproduksjon fra vindturbiner er svært lite pålitelig, den gir jo bare strøm når de blåser. Og selv når det blåser varierer strømmen fra en vindturbin kolossalt.

Energiproduksjonen lite effektiv i og med at man bare får ut ca 60 % av energien i vinden. Fossile kilder kan gi ca 70 % av energien i råmaterialet.

Vindturbiner roterer med ca 4 - 10 rpm (omdreininger pr minutt), men en generator må ca ha 1800 rpm. For å få dette til å fungere må man da ha en girkasse som forsterker omdreiningshastigheten, og dreiemoment her blir svært stort, ca 500 til 1. Denne girkassen er den mest ømtålige bestanddelen i en vindturbin, og svikt i denne er den oftest forekommende grunnen til at vindturbiner svikter. (Her foregår det så vidt vi vet interessant forskning, men vi kjenner ikke til at det er dukket opp nyttige og viktige resultater som er kommet i kommersiell bruk.)

Også energitettheten (kraft produsert i forhold til brukt areal) er svak for vindturbiner: på det areal som en vindturbin må ha for å produsere 1,5 MW (effekten fra vanlig vindturbin) kan man lage et vanlig kraftverk som produserer 50MW. I tillegg er det slik at et vanlig kraftverk produserer kraft hele tiden, mens en turbin produserer kraft bare når det blåser og når turbinen ikke er stengt for reparasjon.

I tillegg til dette kommer innvendinger som at fugler blir drept av rotorbladene og isbiter som under visse værforhold kastes av rotorbladene i meget stor fart og som kan være farlige for de som tilfeldigvis oppholder seg i nærheten.

Vindturbiner er lite effektive, de er miljøødeleggende, og de er avhengige av statlige subsidier. DLF går derfor imot all utbygging av vindturbiner. (Egentlig er vi ikke imot at private setter opp slike dersom de ønsker det og kan gjøre dette uten å krenke noen eiendomsrett, men ingen vil gjøre det dersom de ikke får subsidier fra staten, til det er vindturbiner en alt for lite effektiv måte å produsere energi på.)

Som sagt trenger vi energi, sikker, billig og ren og pålitelig energi. Den type energiproduksjon som best oppfyller dette er atomkraft, og den energiproduksjon som i minst grad oppfyller dette er vindkraft. Vi konstaterer med tilfredshet at det er dukket opp en folkebevegelse mot vindturbiner, men vi frykter at den ikke vil ha noen effekt, mostanden mot reelle og gode løsninger som f.eks. atomkraft er alt for stor i det politiske miljø.
.
.
.
.
.
.
http://www.turistforeningen.no/article.php?ar_id=32940&fo_id=15