En milepel

I helgen passerte DLF 1000 likes på facebook. Siden DLF er et konsistent ideologisk parti som går inn for full individuell frihet så er dette et imponerende tall siden alle etablerte miljøer i Norge – pressen, akademia, tenketanker, rikssynsere, etc. - fullt ut støtter opp om velferdsstaten og stenger alle virkelig radikale og avvikende meninger ute.

At velferdsstaten er et system som ikke kan fungere i det lange løp burde enhver kunne forstå. De problemer alle velferdsstater nå har og som alle ser – stor statsgjeld; stor arbeidsløshet; økende kriminalitet; ustabil pengeverdi; økende korrupsjon; mer byråkrati, flere reguleringer, lover og forskrifter; økende antall offentlig ansatte; voksende skjemavelde, stadig flere som flykter inn i rusbruk og religioner, etc., og som man tydeligst så i land som Hellas før det uunngåelige sammenbruddet – skyldes den ansvarsfraskrivelse som er velferdsstatens uuttalte og uoffisielle credo.

Som sagt, alle ser disse problemene, men ingen ser at det er velferdsstaten, det system som innebærer at man skal betale litt av det man tjener til det offentlige og så skal man til gjengjeld få skole, helsetilbud, infrastruktur, pensjoner, trygder, kultur, barnehaver, u-hjelp. osv. mer eller mindre gratis fra det offentlige, som er årsaken til problemene.

For å komme på rett kjøl må politikken legges om i en retning som innebærer at den enkelte har ansvar for seg og sitt, og hvor man ikke har noen rett til å velte sine utgifter over på andre.

Det er velferdsstaten som er årsaken til problemene, og det er kun en omlegging i retning av full individuell frihet som kan føre til at man får et harmonisk og fredelig samfunn med voksende velstand for alle. Det er kun DLF som står for disse ideene.

At det nå er er enn 1000 personer på facebook som mener at de ideene DLF står for bør med i den offentlige debatt er et godt tegn.

At vi nå har så mange som liker oss til tross for at pressen ignorere oss, og til tross for at vi ikke snakker velgerne etter munnen – en innsiktsfull kommentator skrev (ikke i en avis, men på Internett, selvfølgelig) at DLF er «kjemisk renset for publikumsfrieri». Denne kommentatoren hadde rett. DLF vil i motsetning til alle andre partier kun si det som vår ideologi innebærer; vi vil aldri si noe annet for å bli populære.

DLF er partiet for full individuell frihet, og det vil vi fortsette å være. Og med den økende interesse vi har merket i det siste – 1000 likes på facebook, 0,4 % på Aftenpostens siste meningsmåling, et økende tilsig av nye innmeldinger - så lover dette godt for fremtiden.