Dyre håndverkere – og feil løsning

Alle vet at det er dyrt å bruke håndverkere. Skal man ha pusset opp sitt bad eller få gjort noe annet i huset som krever fagfolk så vet alle at regningen kan bli enorm, dette fordi det man betaler ikke bare skal dekke nettolønnen til han som gjør jobben, det skal også dekke skatter, avgifter, moms, sosiale omkostinger, feriepenger, og kanskje lønn til en lærling som er med, men som bare står og ser på at jobben blir gjort. Videre vil en slik jobb kreve en del administrasjon (fylle ut skjemaer, etc.), og kostnadene ved dette skal også dekkes av kunden.

Da er det mye enklere å bruke en håndverker svart, dvs. man tar kontakt med en håndverker som man har fått anbefalt av noen som kjenner en man kjenner for å få utført en bestemt jobb på kveldstid, og så betaler man ham rett i lomma. Dette vil være mye billigere da kunden slipper å betale alt annen enn nettolønnen til håndverkeren.

Dette er et stort problem, og alle er klar over at det er et stort problem. Høye skatter og avgifter skyver flere og flere over i den svarte økonomien, og dette er skadelig av mange grunner: dels fører det til at reklamasjons- og garantiordninger ikke vil finnes, dels fører det til uklare ansvarsforhold, dels fører det til redusert respekt for lov og rett generelt ,etc.

Etter modell fra Sverige er det nå snakk om å innføre en ordning som kanskje kan føre til at problemet blir redusert. Vi siterer fra Aftenposten:

”Ønsker skattekutt ved oppussing. I Sverige kutter du skatten ved oppussing når du ikke bruker svart arbeid. Nå vil byggenæringen i Norge innføre de samme reglene.

Hvorfor kjøpe svarte tjenester når du kan kjøpe hvitt til halv pris? Det svenske slagordet for kamp mot svart arbeid kan bli norsk. Byggenæringen utfordrer politikerne til å komme på banen.

Byggenæringens Landsforening (BNL) hadde tirsdag invitert en rekke representanter fra svenske organisasjoner og myndigheter for å fortelle om erfaringene med dette skattefradraget.

Siden 2008 har den svenske staten subsidiert bruken av hvit arbeidskraft med skattefradrag.

– Jeg skjønner ikke hvorfor systemet ikke kan innføres i Norge. Det private håndverksmarkedet er borte for oss som driver lovlig, sier Kennet Nilsen, som representerer en rekke håndverksfag i Bygningsgruppen i Bergen.

Bjørn Welhagen fra BNLs svenske søsterorganisasjon fortalte om deres erfaringer med skattefradraget.

- Det er gevinster på alle fronter. 20 000 flere arbeidsplasser, og 99 prosent av kundene er fornøyde, sa Welhagen som mente systemet ga en gevinst for staten.

Han viste også til en undersøkelse blant nesten 2500 foretak innenfor byggebransjen. Ni av ti mente det spesielle skattefradraget hadde hatt en positiv effekt i kampen mot svart arbeid.

I samme undersøkelse svarte 97 prosent av firmaene at de nå sjelden eller aldri får spørsmål fra kundene om de kunne gjøre jobben uten kvittering.

Ordningen har også fått full oppslutning fra forbundsleder Hans Tilly i det svenske bygningsarbeiderforbundet.

- På begynnelsen av 2000-tallet skjedde det drastiske ting. Utenlandske arbeidere kom inn. Prisene ble dumpet. For oss er dette svært viktig. Det handler om rettigheter, skikkelige arbeidsavtaler og sosial trygghet. Dette har gitt positive effekter, sa Tilly. …

Totalt har nesten en million svensker brukt ordningen, og det ble godkjent fradrag på 13,6 milliarder svenske kroner i fjor.

Litt byråkrati
Pia Blank Thörnroos fra den svenske skatteetaten hadde ingen beregninger på at innføring av systemet ga økte skatteinntekter. Hun kunne derimot fortelle at saksbehandlerne fikk klager på dårlig utført arbeid, og at det var mye krangel om hva slags oppussing som ga skattefradrag”. (sitat slutt)

Som vi antydet i tittelen er dette helt feil løsning. Problemet er høye skatter og avgifter, og et komplisert regelverk med mange skjemaer. Vi DLF vil da si at løsningen på problemet er å redusere skattene og å forenkle regelverket.

Men det er kun vi i DLF som har slike radikale standpunkter, alle andre som har meninger om dette svarer som ved en refleks at det som må til er ytterligere støtteordninger og ytterligere komplikasjoner innen regelverket!

Vi siterer igjen: ” Siden 2008 har den svenske staten subsidiert bruken av hvit arbeidskraft med skattefradrag. [Men] … saksbehandlerne fikk klager på dårlig utført arbeid, og at det var mye krangel om hva slags oppussing som ga skattefradrag”.

Slik må det gå. Det som reelt sett skjer er at skadevirkninger av økede skatter og mer byråkrati blir forsøkt rettet opp ikke ved å redusere skattetrykk/byråkrati, men ved at det innføres en ny støtteordning og enda mer byråkrati!

DLF er altså alene om å foreslå som løsning at det som må til er en kraftig reduksjon i skatter/avgifter/byråkrati, mens de andre går motsatt vei. Men det er en grunn til at dette skjer; vi i DLF mener at enhver har full rett til å beholde sine penger (og at beskatning derfor er umoralsk), og at full frihet innen økonomien er det eneste som er moralsk og effektivt.

Men de andre - alle de andre – mener det stikk motsatte av dette. De mener at den enkelte ikke har noen rett til å beholde det han tjener, de mener at det egentlig er staten/fellesskapet som har rett til de pengene den enkelte tjener, og de mener i samsvar med dette at frihet på det økonomiske området er skadelig. Og de mener at statlige støtteordninger er løsningen på alle økonomiske problemer.

Det er derfor DLF er så annerledes: Vi vil gjøre ting bedre og enklere, mens de andre fører en politikk som gjør alt mer komplisert og stadig mer ineffektivt og byråkratisk.

For å oppsummere: vi i DLF vil den svarte økonomien til livs ved å redusere skatter og avgifter og byråkrati, de andre - også de som rammes av dagens ordninger - som for eksempel Byggenæringens Landsforening (BNL) - vil den svarte økonomien til livs ved å innføre flere kontrollordninger, mer byråkrati, flere støtteordninger og høyere skatter.

Igjen, DLF mener noe, og alle de andre mener det motsatte. DLFs standpunkt vil løse problemene, de andres standpunkt vil gjøre problemene enda større.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/bolig/Onsker-skattekutt-ved-oppussing-6768053....