Et folk får de politikere det fortjener

Slik det ser ut nå vil USAs president etter 20. januar 2013 være enten Barack Obama eller Mitt Romney eller Newt Gingrich. Det er lite sannsynlig at noen av de andre kandidatene på republikansk side vil kunne nå frem, men det er ikke helt umulig at den utbredte misnøyen med Romney og Gingrich vil kunne føre til at en outsider som f.eks. Jon Huntsman, som på kort tid har gått fra ca 0 % til ca 10 % på enkelte meningsmålinger, vil kunne seile opp. Men vi tror det er lite sannsynlig.

Obama er den desidert verste presidenten USA har hatt. Den økonomiske politikken er en katastrofe, og hans sosialisering av helsetilbudet vil gjøre det dyrere og dårligere for alle. Hans pengebruk på meningsløse miljøprosjekter (bla. Solyndra) og bailots har ført til at enorme beløp bare er kastet bort, og statsgjelden er blitt enorm. Arbeidsløsheten er fortsatt stor, omkring 10%, og det er ingen lyspunkter i økonomien.

Mitt Romney er en republikansk variant av Obama. Han tilhører venstrefløyen blant republikanerne, og er lite populær hos den nye fremvoksende gruppen med mer liberalistisk orienterte konservative som har organisert seg omkring Tea Party-bevegelsen. Han har vært guvernør, er erfaren, gjør få eller ingen tabber, og må vel regnes som en seriøs kandidat. Han har nok visse sjanser mot Obama skulle han bli kandidaten i 2012.

Men som antydet, de nye krefter blant republikanerne er misfornøyde med ham, de vil ha en annen, og det har vært en rekke andre som har kommet på banen, seilt opp som mer populær enn Romney, men som har vist seg udugelige. Blant disse er Bachman, Perry og Cain.

Det siste alternativ som har seilt opp er Newt Gingrich. Han er en meget intelligent fyr – han har vært professor i historie, han har erfaring (han har vært i kongressen i en årrekke), og han er på et vis karismatisk. Han so bak ”Contract with America”, som var et viktig element i republikanernes valgseier i 1994. Men det hele løp ut i sanden, Gingrich & co maktet ikke å følge opp de gode tendenser denne kontrakten innebar.

Men Gingrich er en gjennomført umoralsk person, og som politiker er han så opportunistisk som det er mulig å bli; han har vært på begge sider av enhver sak, alt fra teorien om menneskeskapt global oppvarming til skattepolitikk og korrupsjon og bestikkelser. Vi gjengir ett eksempel på det siste: Fannie Mae og Freddie Mac er reelt sett statlige banker som har gitt lån til boligkjøpere på gode betingelser, dette ikke etter en seriøs kredittvurdering av lånsøkerne, men etter politiske føringer. Disse to institusjonene har sørget for å ha et godt forhold til politikerne ved å betale dem ulike former for honorarer som reelt sett har vært bestikkelser. Gingrich har med rette kritisert dette, selv om han selv har mottatt store beløp fra disse institusjonene for tjenester som, som han selv sa det, historiker.

Han kritiserte Clinton for han utroskap, samtidig som han selv bedro sin hustru med en av sine kvinnelge assistenter. Han er skilt to ganger, og på i beste fall tvilsomme måter.

Gingrich har også en form for stormannsgalskap (dette er ikke ment som en medisinsk diagnose); han har bla. sammenlignet seg selv og sin viktighet med Churchills. Og han er også en primadonna av rang.

Det er ikke lenge siden hele hans valgkampstab sluttet i protest etter at han hadde reist på ferie uten å si fra til noen og etter at han hadde brukt store beløp på smykker til sin kone (eller var det elskerinne …). Hans kandidatur var da avskrevet av de fleste, men siden alternativene – Cain, Perry, Romeny, Bachman – har vist seg å være udugelige så er Newt nå tilbake for fullt.

Vi har altså tre reelle kandidater, og alle er egentlig håpløse. Men: alt kan skje. En politiker kan vise seg å være bedre enn sitt rykte. Obama har fortsatt å eliminere al-Qaida-ledere, og det bra. Det kan hende at det er visse ting ved både Romey og Gingrich som gjør at de som president ikke blir så håpløse som det ser ut nå.

Vi avslutter med to små poenger: Gingrich er i hvert fall en intelligent og kunnskapsrik person med en viss karsima. Valgkampdueller mellom Gingrich og Obama, som kun er en mann med små kunnskaper og en overfladisk sjarm, bør kunne ha en viss underholdningsverdi.

USAs president fra 20. januar 2013 vil sannsynligvis enten være Obama eller Gingrich eller Romney. Fortjener verden og USA dette? Dessverre er svaret på dette spørsmålet Ja. Kan det gå bra? Neppe.

Den politikken som føres er alltid en implikasjon av de verdier og holdninger som dominerer i befolkningen, og når disse verdiene er selvoppofrelse, relativisme, irrasjonalitet, frihetsfiendtlighet og prinsippløshet, ender man opp med ledere som Obama og Romney og Gingrich – og Sarkozy og Merkel og Berlusconi og Cameron og Papandreou og Bush og Clinton & co, og den katastrofale politikken de fører.
.
.
.
.
.

Vi har tidligere kommentert dette tema, bla her: http://stemdlf.no/node/5005