Renten

(Denne kommentaren vil bare ta for seg ett punkt ang. rente, men det er et punkt som vi sjelden ser kommentert.)

”Nå blir det vanskeligere å få lån” forteller NA24 i går, og vi sakser fra artikkelen: ”I en rapport fra DnB-økonom Kjersti Haugland heter det at at «større usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen, samt vanskeligere tilgang til utenlandsk finansiering, har ført til en innstramning av bankenes utlånspraksis mot bedriftene i tredje kvartal».

DnB-analytikeren skriver videre at utlånspraksisen, altså hvor villige bankene er til å låne ut penger, kommer til å strammes ytterligere inn fremover. Dette kommer til å ramme både bedriftene og husholdningene, mener Haugland.
- Bankene venter en ytterligere innstramning i inneværende kvartal. Også lånepraksisen mot husholdningene ventes å bli strammere, heter det i DnB-rapporten.”

Ja, det er mange grunner til at bankene vil bli mer restriktive med å låne ut penger. Men så vidt vi kan se er det ett aspekt som mangler i de fleste kommentarene andre steder

Hvorfor låner bankene ut penger? Jo, de gir lån for å tjene penger. Hvordan tjener de penger? Ved at låntageren betaler rente, dvs. han låner 100 kr og betaler tilbake 105 kr ett år senere. Da har banken i utgangspunktet en inntekt på 5 kr.

Det burde være slik at renten fastsettes på samme måte som andre priser: ved at de involverte setter en pris som er slik at tilbud og etterspørsel balanserer. (Dette forutsetter slike ting som at pengeverdien er stabil, noe den ikke er i et system av den typen vi har i dag hvor staten kan manipulere pengeverdien.)

Men hva skjer hvis staten bestemmer hva renten skal være? Hva vil skje hvis staten bestemmer at renten skal være for eksempel 2 %? Vil det da være mulig for bankene å tjene på å gi lån?

Med andre ord: dersom staten bestemmer at renten skal være spesielt lav så kan det hende at den blir så lav at bankene ikke vil tjene penger på å gi lån, og da vil de være mindre villige til å gi lån.

Mange som ønsker å ta opp et lån for for eksempel å kjøpe seg en ny bil eller en ny leilighet vil kanskje glede seg dersom de hører at staten (via en formelt uavhengig sentralbank) har bestemt at renten skal være lav, men de vil kanskje glede seg mindre når de finner ut at dette betyr at banken ikke vil tjene på å gå lån og derfor ikke vil innvilge deres lånesøknad.

DLF mener at all statlig innblanding i frivillige handlinger mellom mennesker ikke bre er umoralsk, det er også skadelig og bør derfor opphøre. Dette inkluderer at staten ikke skal bestemme lånebetingelser for banker, dvs. det betyr at rente og andra lånebetingelser fritt skal avtales mellom bank og låntager (og innskyter) uten innblanding fra staten. Dette innebærer at renten vil bli fastsatt av tilbud og etterspørsel.

Et annet aspekt av dette er staten ikke som i dag skal manipulere pengeverdien. Det er statlig manipulering av pengeverdi og renter som årsaken til dagens svingende rentenivå, ustabile valutaer og stadig gjentatte bankkriser.

DLF er altså for full frihet også mht bankdrift og penger. Men dersom vi skal si noe om hvordan vi ville ha benyttet dagens system ville vi ha gått inn for at renten (Norges Banks styringsrente) skulle være fast på for eksempel 4 %, og vi ville gått inn for at pengeverdien skal være fast i forhold til gullverdien.

Da ville alle aktørene visst hva de skulle forholde seg til, vi ville hatt stabile rammebetingelser, og stabile rammebetingelser er en uunnværlig forutsetning for langsiktig planlegging og dermed for økonomisk vekst.

.
.
.
.
.

http://www.na24.no/article3254182.ece

http://www.norges-bank.no/pengepolitikk/styringsrenten/