Kommer oppturen?

USA-børsen har gått kraftig opp - Dow Jones-indeksen steg med nær 4 prosent - etter at sentralbanksjef Ben Bernanke lovet at renten skal forbli lav og uendret, under 0,25 %, i de neste to årene, forteller Aftenposten på sin førsteside i dag. Overskriften er ”Børsjubel i USA.”

På et vis er det en kjerne av sannhet i dette. Det som vil skape oppgang er stabile rammebetingelser, og en stabil rente er en del av dette. Skal en investor eller en bedrift foreta store investeringer må de vite hva rammebetingelsene er om en uke, om en måned, om et år, om ti år. Dette fordi store investeringer gjerne er svært langsiktige og er avhengige av avkastning på lang sikt. Dersom reglene endrer seg hele tiden, slik de har gjort de siste årene, er det ingen som vet hva rammebetingelsene er om ett eller fem år. Det som da skjer er at investorene venter, de lar være å investere, og dermed kommer det ingen oppgang.

Det som må til for at veksten skal komme er altså stabile rammebetingelser. Grunnen til at det ikke har vært vekst de siste årene er at politikere i alle vestlige land stadig har endret rammebetingelsene. Nye redningspakker (som egentlig aldri redder noe, men bare forårsaker skade), nye lover, nye skatteregler, nye støtteordninger, kommer som erter fra en sekk. Dette betyr at alle som kan investere venter. Og da kommer det ingen oppgang.

Når sentralbanksjefen har lovet at renten vil være fast i de neste to årene så er dette noe som kan være med på å få veksten tilbake. Men dette er bare en liten del, det burde ha kommet mer. Det burde også ha kommet et løfte fra det politiske miljø om at det ikke vil komme flere innskrenkninger på næringsdrivendes virksomhet (alle vet dog at politikerløfter er null verd, men allikevel), og, hvis man virkelig skulle få veksten i gang så burde det ha kommet kraftige dereguleringer og skatte- og avgiftslettelser.

Det eneste om kan sikre jevn vekst over tid er at det ikke kommer inngrep i økonomien fra staten (og at man har et effektivt og rettferdig rettsapparat). Dette inkluderer også at pengeverdien er stabil, dvs. at pengene og bruken av dem ikke utsatt for devalueringer, inflasjon, nedskrivinger, avgifter, forbud mot visse valutaer, samt andre politkervedtatte tiltak. Det eneste som kan sikre dette er en gullstandard, og dette får man hvis politikerinnblandingen i bankvirksomheten opphører. Med gullstandard og uten statlig innblanding i næringslivet vil man også få en stabil rente.

Med andre ord: det som kan gi økonomisk vekst, jevn økonomisk vekst over tid - og økonomikk vekst er intet annet en at levestandarden og velstanden stiger for alle - er at statens reguleringer av produksjon, verdiskapning og handel opphører. Dette betyr at det er kun laissez- faire-kapitalisme som kan gi stabil og voksende velstand over tid.