En dårlig nyhet: innvandringen stanser

Innvandringen til USA fra Mexico er i ferd med å stanse opp, og dette er en dårlig nyhet. Hvorfor? Fordi jo flere mennesker som arbeider, jo større blir velstanden. Det som skaper velstand er produksjon, eller mer korrekt: det er produksjon som er velstand, og jo flere som driver produktivt arbeid, jo mer det blir produsert, og derved blir velstanden større.

I flere tiår har mexicanere i store antall kommet til USA for å arbeide. Dette har vært et stort gode både for dem; hvis de ikke hadde fått det bedre i USA enn de hadde det i Mexico ville de ikke ha kommet. Dette er også bra for alle som kan nyte godt av det arbeidet de utfører. Men i det siste har denne innvandringen stanset opp. Dette betyr at velstanden i USA vil synke, eller vokse mindre raskt.

Immigranter vil ha et bedre liv, og de slutter å komme hvis mulighetene for dette blir mindre. En av grunnene til at mexicanere har sluttet å komme til USA er at det er blitt vanskeligere å komme seg opp; og dette har igjen skjedd fordi USA er blitt mindre fritt, økonomien er blitt mer regulert og skattene og avgiftene og byråkratiet er blitt en stadig større byrde og er derved blitt mer plagsomt for alle som driver verdiskapning. Og de mexicanere som kom til USA var i hovedsak meget produktive.

En annen grunn til at innvandringen til USA har stanset opp er at forholdene i Mexico er blitt bedre. Dette er også bra. Ser vi på utviklingen i USA for tiden vil vi ikke bli overrasket om det i fremtiden vil bli slik at amerikanere drar fra USA til Mexico fordi de vil ha bedre fremtidsutsikter der. Dette vil i så fall være bra for dem, og det vil være bra for Mexico.

Det har alltid vært slik at mennesker har reist dit hvor det er muligheter for å skape seg en bedre fremtid. I hovedsak har dette betydd at de har reist til friere land, dvs. land som har hatt lave skatter og få eller ingen restriksjoner på verdiskapning. I en lang periode var dette USA, men pga de stadig kraftigere innskrenkninger i friheten i USA de siste tiårene er det nå land i Østen som lokker mest. Og kanskje nå altså Mexico.

Vi siterer fra en artikkel i New York Post som forteller om denne utviklingen. Artikkelen konstaterer bare at innvandinger er i ferd med å stanse; den sier ikke at dette er et varsel om en skadelig utvikling for USA:
“From 1980 to 2008, more than 5 million Mexicans legally entered the country, and Mexicans account for about 60 percent of the estimated 11 million illegal immigrants here.

Policymakers have assumed that the flow of Mexicans would continue at this high level. But now evidence is accumulating that this vast migration is ending.

The Pew Hispanic Center, using Census statistics, has estimated that illegal Mexican entrants have dropped from 525,000 annually in 2000-04 to 100,000 in 2010.

"The flow has already stopped," Douglas Massey of Princeton's Mexican Migration Project recently told The New York Times. "The net traffic has gone to zero and is probably a little bit negative." One reason is the deep recession and slow economic recovery here. Tens of thousands of construction jobs have disappeared. Foreclosures on mortgages that should never have been granted have been especially high among Hispanics....

Even more important, Mexico has changed.... Mexico has finally become a majority middle-class country.... A boom in higher education, especially in technical schools, has led to increasing numbers of well-educated Mexicans who have no need to go north to live a comfortable and even affluent life. Mexico has grown its way out of poverty.

The historic experience has been that countries cease generating large numbers of immigrants when they reach a certain economic level, as Germany did in the 1880s. Mass migration from Puerto Rico, whose residents are US citizens, ended in the early 1960s, when incomes reached a third of those on the mainland” (sitat slutt).

La oss avslutte med å si at innvandring til et fritt, sivilisert land alltid er et gode, både for de som allerede er i landet og for de som kommer. Velferdstater, derimot, stater som har omfattende restriksjoner på arbeid/verdiskapning og omfattende støtteordninger er derimot skadelige for alle, både for de som er der og for de som kommer og for alle de som ønsker å komme men som ikke slipper inn; dette siste pga restriksjoner på verdiskapning/arbeid og passiviserende og kostbare støtteordninger.
.
.
.
.
.

http://www.nypost.com/p/news/opinion/opedcolumnists/what_if_the_mexicans...