Kjernekraftulykkene i Japan - og effekten av dem

Alle husker vel ulykkene ved kjernekraftverkene i Japan. Antagelig er det flere som husker disse enn det som forårsaket dem, det meget kraftige jordskjelvet og den påfølgende tsunamien.

Som sagt, alle husker ulykkene, og disse fikk konsekvenser: de førte til en sterkt øket motstand mot kjernekraft også i områder hvor det aldri er jordskjelv. (Mer om dette nedenfor.)

Men la oss se på fakta. Jordskjelvet og tsunamien førte til enorme materielle ødeleggelser, og til at omtrent 25 000 mennesker mistet livet. Dette var en stor katastrofe.

De enorme naturkreftene førte også til at det oppsto ustabile situasjoner ved noen kjernekraftverk, men hva ført disse til av skader og tap av liv?

Ifølge en artikkel på reuters.com var det ”minst åtte” ansatte ved kjernekraftverkene som i forbindelse med ulykken ble utsatt for større strålingsdoser en regelverket tillater. Vi siterer:

“At least eight workers trying to bring Japan's crippled nuclear power plant under control have been exposed to more radiation than allowed under new safety standards, government officials said on Monday.
Three of six reactors at northeastern Fukushima melted down after the March 11 quake and tsunami knocked out power to the plant. Tens of thousands of people have been evacuated from the area around the plant.

The operator of the Fukushima Daiichi plant, Tokyo Electric Power, also known as Tepco, had previously said two workers had been exposed to more radiation than allowed.

The exposure of the additional six workers was discovered after almost 2,400 workers underwent testing, officials said.

Workers have been battling to bring the leaking reactors to a stable shutdown after the giant March 11 quake and tsunami that triggered the world's worst nuclear accident since Chernobyl in 1986.

Concerns about worker safety have been growing as the struggle to contain the crisis drags on and even Tepco acknowledges that it will be tough to hit a target of stabilizing the reactors by January.

Many experts on radiation believe that the risk of cancer and other disease rises with the amount of exposure.

"The development is extremely regrettable," said Hide Nishiyama, a spokesman for Japan's nuclear regulatory agency.

Nishiyama said the Nuclear and Industrial Safety Agency had told Tepco to investigate the cause of the exposure and to take steps to make sure that it was not repeated.

Japanese officials from embattled Prime Minister Naoto Kan on down have been widely criticized for their handling of the nuclear disaster, which has prompted a complete rethink on the future of nuclear energy in the quake-prone country.

The tsunami that crashed into the plant after the 9.0-magnitude earthquake has been estimated at around 14 meters (46 ft), nearly two-and-a-half times the height of the protective wall at Fukushima.
The quake and tsunami alone killed about 24,000 people.”

Mao. det som skadene ved kjernekraftverkene førte til var mikroskopisk i forhold til det som naturkreftene førte til av ødeleggelser og tap av liv. Til tross for dette var reportasjene i norske medier fokusert på det som skjedde ved kjernekraftverkene, men nyheten om at kun omkring åtte personer ble utsatt for større stråling enn tillatt har vi ikke sett omtalt noe sted.

Dette skulle tilsi at produksjon av strøm i atomkraftverk er langt sikrere og tryggere enn all annen kraftproduksjon: vannkraft kan føre til at dammer brister og til flom; kullkraft kan føre til ulykker i gruver hvor man graver frem kull, til trafikkulykker der hvor de sote mengede kull fraktes på skinner eller veier, og til forurensning når man brenner kullet.

Denne ulykken burde ha ført til øket oppslutning om atomkraft.

Men hva skjedde etter ulykken? Den førte til sterkt øket motstand mot kjernekraft. Vi bruker eksemplet fra Tyskland:

”Tyskland stenger sju kjernekraftverk ..
Det kunngjorde landets statsminister Angela Merkel i dag [reportasjen er datert 15., mars, ulykken i Japan skjedde 11. mars].

Myndighetene skal foreta en grundig undersøkelse av sikkerheten ved kraftverkene, og alle sikkerhetsspørsmål skal besvares innen 15. juni, sa Merkel.

Ifølge tyske myndigheter skal stengningen av kraftverkene ikke svekke forsyningssikkerheten for strøm.

Demonstrasjoner
Mandag gjorde Merkel det klart at planene om å forlenge levetiden til tyske atomkraftverk skal vurderes på nytt.

Over 100.000 tyskere har tatt del i demonstrasjoner mot atomkraft de siste dagene, ifølge arrangørene av protestene.

I 450 byer i landet har det vært demonstrasjoner med krav om at de kjernefysiske kraftverkene i Tyskland stenges, opplyser organisasjonen Ausgestrahlt.

Vurderer kjernekraftens fremtid
EUs energikommisær Günther Oettinger mener EU bør undersøke kjernekraftens fremtid. Atomkatastrofen i Japan gjør at vi må stille spørsmålet om “vi i Europa i overskuelig fremtid kan sikre vårt behov for strøm uten kjernekraft”, sa Oettinger til den tyske kanalen ARD tirsdag.

Når Tyskland nå ser på kjernekraftens fremtid, kan det få konsekvenser for hele EU, mente han.

Også i andre europeiske land og ellers i verden er mange kjernekraftverk i ferd med å nå sin antatte levetid. Det er store penger å spare på å forlenge levetiden ved kraftverkene siden infrastrukturen allerede er på plass og siden uran er relativt billig.

Vi vil bare si at hendelsen i Japan ble omtalt som en ”atomkatastrofe” – men heller ikke 15. mars var v det grunnlag for å si noe slikt.

Vi i DLF konsaterer at atomkraft er den sikreste og reneste form for energiproduksjon, og at motstanden mot slik kraft ikke bygger på fakta og logikk, motstanden bygger på hysteri og opportunisme.

.
.
.
.
.
.
http://www.reuters.com/article/2011/06/13/us-japan-nuclear-workers-idUST...

http://reut.rs/iIMjgb

http://www.tu.no/energi/article283521.ece