Avsløringene på Adecco

Adecco driver et betydelig antall sykehjem over hele Norge, og alt tyder på at tilbudet disse gir til beboere og ansatte er utmerket. Et av hjemmene, Ammerudlunden, er blitt prisbelønnet en rekke ganger.

Med fryd i blikket kunne Dagsrevyen i forrige uke avsløre at hjemmet Ammerudlunden ble drevet ulovlig. Og hva var de som var ulovlig? Jo, i visse tifeller hadde enkelte ansatte pleiere etter eget ønske gått doble vakter for å samle opp tid slik at de kunne få fri i lengre sammenhengende perioder, og så hadde enkelte ansatte sovet i et tilfluktsrom i kjelleren.

Ja, dette er svært alvorlige forhold, og rette myndigheter vil sikkert reagere kraftig slik de alltid gjør overfor lovbrudd (bortsett fra når det er vanekriminelle lovbrytere det er snakk om).

Argumentet for hvorfor dette er forbudt er at det er viktig at pleiere, som altså har tilsyn med syke mennesker, er friske og opplagte, og at de kanskje ikke er helt våkne mot slutten av en dobbeltvakt. Ingen vil bestride at dette er et godt argument for hvorfor pleiere ikke bør være på vakt i f.eks. 15 timer i strekk, men man kan også si at noen er mer utholdende enn andre, og spesielt at unge mennesker som er proppfulle av energi i visse tilfeller kan klare å være på vakt i 15 timer uten at innsatsen blir svakere mot slutten av vakten.

La oss før vi går videre si at vi ikke forsvarer noe lovbrudd. Vi i DLF anser at man bør følge loven, nærmest uansett hvor skadelig og uhensiktsmessig den er. Vil man fjerne en lov må man arbeide politisk for å få dette gjort, man må ikke bare bryte den.

Slik det ser ut nå har Adecco med vitende og vilje brutt lover de mente var uhensiktsmessige. Ja, de har muligens rett i at loven er uhensiktsmessig, men å bryte dem er svært lite klokt. I og med at disse lovene er brutt så har nå Adecco fått ikke bare en stor skarpe, de har fått en kraftig bulk, og dette kan være med på å stenge Adecco ute fra dette viktige markedet. Det å være imøtekommende overfor ansatte som ønsket å jobbet doble vakter kan i verste fall føre til at firmaet går overende.

DLFs syn er at det ikke bør være noen statlige restriksjoner på slikt (for eksempel hvor mye ansatte kan jobbe). Det vil være ledelsens ansvar overfor sine brukere at ansatt kan gjøre jobben godt, og hvis noen kan gjøre en god jobb gjennom en dobbel vakt så bør det ikke være noe lover som hindrer dette. Over tid vil i et fritt samfunn produksjonen vokse, og dermed vil velstanden vokse, og en implikasjon av dette er at flere vil få råd til bedre kvalitet på alle typer tilbud de benytter seg av, inkludert sykehjem. I et fritt samfunn vil derfor alle typer tilbud bli av bedre kvalitet, dette vil da altså også gjelde sykehjem og lignende

Men for å få dette til må vi altså bevege oss i retning av mer frihet. Og vil man hjelpe til med dette så må man som vi sa over arbeide politisk, og det eneste partiet som arbeider for øket frihet er DLF.

Altså: vi forsvarer ikke lovbruddene som Adecco har begått, vi synes at det Adecco gjorde var svært uklok – ikke fordi det nødvendigvis gikk utover pasientene, men fordi det var i strid med loven, vi mener at det Adecco gjorde burde vært tillatt, og vil vi si at det eneste partiet som vil liberalisere her og andre steder er DLF.

.
.
.
.

.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7512399

http://www.abcnyheter.no/abc-penger/okonomi/110221/adecco-innrommer-ulov...

http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/252169/