Nei til kutt i Forsvaret

Ja, regjeringen bør foreta store kutt i sine utgifter, og det er svært mange felter hvor slike kutt bare vil ha positive effekter for velstanden i samfunnet. Men kutt i utgiftene til Forsvaret er ikke et av disse områdene.

Som kjent er det kommet krav om at det skal spares penger i Forsvaret, og nå skal forsvarsledelsen behandle et forslag som går ut på å sette mange offiserer ned i grad, og derved i lønn. Vi siterer fra E24:

”… Forsvaret vil sende 1.300 høyere offiserer ned i rang og lønn for å spare penger. Alt fra majorer til generaler blir fratatt stjerner og striper, mens de må fortsette å gjøre samme jobb, i et forslag forsvarsledelsen skal behandle i løpet av februar. Årsaken er at lønnskostnadene i Forsvaret skal kuttes med 110 millioner kroner, skriver Dagsavisen.

Både hjemlige offiserer og soldater som har tjenestegjort i internasjonale oppdrag, blir rammet. I gjennomsnitt vil hver av de 1.300 offiserene som nedgraderes, få redusert årslønna med 84.615 kroner.”

Man burde egentlig ikke trodd på slike påstander, så vanvittige er de, men når vi minner om at vi har en rødgrønn regjering så kan vi ikke annet enn konkludere at kuttforslagene kan være reelle allikevel.

Vi siterer videre fra E24: ”- Dette er en tariffmessig dumping. Befalet blir radbrukket. Mange som har satset på en karriere i Forsvaret, mister nå denne muligheten. I tillegg straffes de hardt økonomisk. Det er ikke akkurat dette man forventer etter mange års innsats for landet, sier leder Egil André Aas i Norges Offisersforbund.

Offiserenes LO-forbund, Befalets Fellesorganisasjon og LO-Stat vurderer å reise arbeidsrettssak dersom forsvarsledelsen beslutter å nedgradere offiserene for å spare lønnskostnader. Aas undersøker om strategien utgjør et brudd på statens hovedtariffavtale.

– Det er lagt opp til at de skal utføre de samme arbeidsoppgavene som tidligere. Det er selvfølgelig uakseptabelt, sier Aas” (sitat slutt).

Vi synes dette er et skandaløst forslag. Å ha et sterkt og effektiv militært forsvar er ikke bare viktig, det er også en av de få legitime oppgavene som staten har.

For å få dette til må man ha nok gode folk og man må ha nok ressurser slik at man har det beste utstyr - fra uniformer og skuddsikre vester til gode våpen og god ammunisjon til gode kjøretøy, godt kommunikasjons- og navigasjonsutstyr og annet høyteknologisk materiell. Å ha et godt og effektivt forsvar er svært viktig for et lands sikkerhet, og å ha det beste utstyret som kan skaffes er ekstremt viktig ikke bare for slagkraften, men også for mannskapenes sikkerhet. Dessuten må man behandle de som velger å tjenestegjøre i Forsvaret på en svært god måte, de risikerer jo bokstavelig talt livet for å tjene landets frihet og sikkerhet. Disse foreslåtte nedskjæringene er intet annet enn et slag i ansiktet på alle de som har valgt å bruke sitt yrkesliv (eller deler av det) på å beskytte den frihet vi alle burde sette svært høyt.

DLF vil i samsvar med dette har en merkbar økning av bevilgningene til Forsvaret.

Når den rødgrønne regjeringen muligens vil foreslå å degradere 1300 offiserer, dvs. sette dem ned i en lavere grad, for derved å kunne redusere lønnsutbetalingene så er dette et så vanvittig forslag at man skulle tro at det var et utspill fra SV alene.

Vi vil bli meget overrasket dersom dette forslaget blir vedtatt. Vi regner med at når Ap får summet seg og samlet seg så vil de avvise dette totalt useriøse forslaget.

Uansett viser dette hvor kolossalt farlig det er å ha rødgrønne partier i regjeringskontorene. Vi får håpe at neste Stortingsvalg bringer en endring i dette.
.
.
.
.

http://e24.no/jobb/vil-degradere-1-300-offiserer-for-aa-spare-loennskost...